پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


May 22, 2022, 6:13 am

شعر و هنر

قىام ملت

2022-05-21 21:18:03 407

قىام ملت در راه است

یکی در فکر آب و یکی را خواب برده

یکی در پی نان و یکی را درد کیک زرده


بپاشیدند در این شهر خاک مرده

که هر سو بنگری دل پر درده

پدران و مادران داغدیده

زین جنایت‌ها همه افسرده

مردم بی خانه و بی سر پناه

روزشان یکسر همه گشته سیاه

دل ها غرق در ماتم و غم

حاصل چل سال ظلم و ستم

دزدان و غارتگران سرکوبگر

بدتر از قوم مغول اشغالگر

با نام خدا کشتند و هزاران سینه دریدند

گفتند نایب اله بر روی زمینند

بدتر از هر بلایی در این سرزمین

سایه ملاست با عنوان دین

شهرها مان همه گشته خراب

دزدی ها شان بی حد و حساب

مردم از جور و جفاشان به عذاب

حال سیل پر جوش و خروش اعتصاب

می‌رسد از راه همچون شیر ژیان

میدرد حلقوم این نامردمان

این سیل ، سیل رحمت است

امروز روز قیام ملت است

بیا برای آزادی وطنم

دست در دست من بده هم وطنم

 

# ژیلا


دیدگاها

Mehdi August 4, 2021, 9:19 am

Ich bin noch nicht in der Gruppe.

پاسخ

Laura August 20, 2021, 12:11 pm

ich freue mich sehr ...

پاسخ