پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


May 22, 2022, 6:56 am

اجتماعى

فردای بر اندازی ایران آیا نگران کننده است؟

2022-05-20 23:33:05 74

نوىسنده و جامعه شناس

مهناز شیرآلی نویسنده و جامعه‌شناس سیاسی ایرانی و استاد دانشگاه در فرانسه است.[۱] وی در سال ۱۹۹۲ از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته مهندسی معماری و شهرسازی فارغ‌التحصیل شد. در سال ۱۹۹۴ به فرانسه رفت. و در سال ۲۰۰۰. دکترای خود را در رشته‌ی جامعه شناسی از مدرسه عالی علوم انسانی پاریس گرفت.[۲] موضوع پایان‌نامه دکترای وی، تحقیق بر بحران‌های جوانان در ایران بوده است.[۳] مهناز شیرالی سپس به عنوان استاد مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی پاریس در زمینه‌ی سیاسی ومتخصص در زمینه،[۱] و مدیر مطالعات انستیتو کاتولیک در پاریس منصوب شد.

 

 


دیدگاها

نظری برای نمایش نیست