پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


May 22, 2022, 6:23 am

کاربرد سرپرست

نحوه ورود به راژمان

2022-05-20 23:32:55 422

کلیپ آموزشی يک

درود دوستان گرامی

در این کلیپ آموزشی می خواهم نحوه ورود به بخش سرپرستى تارنما 

peywand.org 

را برای سرپرستی گروه داده ها ، به گفته دیگرافزودن ،ویرایش یا برداشتن گروه داده ها به شما نشان دهم

 

اگر کاوشگرى همانند 

Google Chrome ، Firefox ، Opera 

 را باز کنید و آدرس تاربرگ 

peywand.org 

 را وارد کنید ،برگ کل یا برگ شروع را دریافت خواهید کرد 

اگر روی بخش "ورود" فشاردهید ، کادر ورود به تارنما نمود می شود. در آنجا نشانى رايانامه و گذرواژه خود را وارد کرده و با دکمه "ورود" تأیید می کنید 

اگرداده های شما درست باشد ، بخش سرپرست آشکارمی شود. در این بخش می توانید کل داده ها را سرپرستی کنید. ریزه کاری‌ها در کلیپ های آموزشی دیگر شرح داده میشود. خواهشمند ان در پایان کار دگمه  بيرون از سرپرستی گروه داده ها را فراموش نکنیددیدگاها

نظری برای نمایش نیست