پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


May 22, 2022, 7:32 am

کاربرد واژه ها

نحوه افزودن ،ویرایش یا برداشتن واژه ها

2022-05-20 23:32:56 365

کلیپ آموزشی دو

 

درود دوستان گرامی

در این کلیپ آموزشی می خواهم نحوه افزودن ،ویرایش یا برداشتن گروه واژه هاى بيگانه در پارسى را به شما نشان دهم

در کلیپ یک ورود به بخش سرپرست آشکارشده است به همین انگیزه‌ در این کلیپ از آن گذشت می شود

برای بهتربودن روند کار پیشنهاد می کنم که در آغاز واژه بیگانه، واژه پارسی و در روی نیاز به شرح ، همگی دانستنی ها را آماده کنید و سپس در بخش سرپرست افزایش یا ویرایش کنید

برای نمونه من واژه عربی «احشام» که در پارسی هم استفاده میشود به پارسی «حيوانات چارپا» را همراه با شرح آماده کرده ام و در اینجا نشان خواهم داد که چه گونه در تاربرگ میتوان افزود

 

برای ترابری واژه ها و یا متن از جایگاه سرچشمه به انگیزه از دگمه های

« strg + v» و « strg + c»

استفاده کنید

 

اگرداده های شما درست نباشد بخش پهرست واژها در سرپرست را لیست کنید و واژه مورد ویرایش را انتخاب کنید. پس از جایگزینِ واژه ها روی دگمه «به نو رسانى» فشار دهید تا جایگزینِه ها به اجراع در آورده شود

خواهشمند ان در پایان کاردگمه بىرون از سرپرستی گروه داده ها را فراموش نکنید


 


دیدگاها

نظری برای نمایش نیست