پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


May 22, 2022, 6:31 am

کاربرد گزینه های گوناگون

نحوه افزودن ،ویرایش یا برداشتن گزینه های گوناگون

2022-05-21 11:59:57 366

کلیپ آموزشی سه

 

درود دوستان گرامی

در این کلیپ آموزشی می خواهم نحوه افزودن ،ویرایش یا برداشتن گروه گزینه های گوناگون را به شما نشان دهم

در کلیپ یک ورود به بخش سرپرست آشکارشده است به همین انگیزه‌ در این کلیپ از آن گذشت می شود

برای گزینه های گوناگون سه پایه بنیادی «شهرت، رخساره و پیوند تابرگ » نیاز است، که پیشنهاد می کنم در آغازآماده کنید

دربخش شهرت گزاره خود را وارد کنید. برای رخساره از یک نرم افزار همانند «فوتوشاپ» و یا «گ ای ام پی» استفاده کنید. اندازه رخساره را در چارچوب ۶۸۰ در ۴۶۰ نقطه  انتخاب کنید و با فایل

.jpg, .gif یا .png

انباشته و استفاده کنید

در پایان این سه پایه بنیادی پیوند  تابرگ  را از جایگاه سرچشمه کپی کنید ودر

جای انگیزه افزایش دهید

 

با فشاردادن هر دو دگمه های

« strg + c» کپی کردن

افزایش دادن « strg + v» و


اگردر داده های شما اشتباهی رخ داده شده باشد بخش گروه گزینه های گوناگون در سرپرست را لیست کنید و گزینه مورد ویرایش را انتخاب کنید. پس از جایگزینِ گزینه ها روی دگمه «به نو رسانى» فشار دهید تا جایگزینِه ها به اجراع در آورده شود

خواهشمند ان در پایان کار دگمه  بيرون از سرپرستی گروه داده ها را فراموش نکنید

با سپاس و احترام تا کلیپ آموزشی دیگر

 

 


دیدگاها

نظری برای نمایش نیست