زیرنگر پرویز شاه چراغی


رای دهید

نویسندگان پارسی انجمن

نامهای ایرانشهری

نامهای ایرانشهری


پارسی‌انجمن: فرهنگْ همه‌ی آگاهی‌ها و دانش و خرد مردمان یک سرزمین یا کشور است که زبان در درازای زمان، گزارشگر چگونگی آن است. هر زبان از گروه انبوهی تکواژ ریشه‌ای و واژگان پایه‌ای یا هسته‌ای پیکر یافته و در درازای زمان، بسته به پیشرفت فرهنگی گویشوران آن زبان، بر گروه آن واژگان افزوده شده است. نام‌ها واژگانی برخاسته از دل زبان و فرهنگ و گویای آگاهی‌اند. نام‌ها نشانگر نژاد و فرهنگ و منش و هنر مردم یک سرزمین یا کشورند و شناسنامه‌ی فرزندان هر مرزوبوم خوانده می‌شوند.
هنگامی که نامی بیگانه بر فرزندان این مرزوبوم گذاشته می‌شود، آنان با شناسنامه‌ای دیگر و فرهنگی دیگر به مردمان این جهان شناسانده و از فرهنگ و مردم خود دور شده و بیگانه خوانده می‌شوند، زیرا نامْ شناسنامه‌ی آن فرزندان بوده و نشانگر آن است که در کدام سرزمین یا در کدامین فرهنگ چشم به جهان گشوده‌اند.
بیگانه از هر کجا که آمده باشد بیگانه است و چون نام‌ها هم بخشی از واژگان یک زبان هستند، با گذاشتن نام بیگانه بر فرزند خود، یک واژه‌ی بیگانه را در دل فرهنگ خود جای می‌دهیم و به‌گونه‌ای ناآگاهانه یا زیرکانه بیگانه‌پرستی می‌شود و این فرهنگ چندهزارساله را آلوده می‌سازد. با نگاهی به ژرف‌ساخت نام‌های ایرانشهری در این فرهنگ نام‌ها، راز سخن بیشتر آشکار خواهد شد، زیرا نام‌هایی که چم آن‌ها دم از زیبایی، مهربانی، دوستی، یاری، رادمردی، درخشانی و روشنی، پاکی، درستی و راستی، ستایش و نیایش، لبخند و شادی، دلاوری و توانمندی و… می‌زنند گزارشگر شایستگی و درخشش این مردمان نژاده‌اند. به امید اینکه ایرانشهریان نامی ایرانشهری بر فرزندان خود بگذارند.

نسک نامهای ایرانشهری از نویسندگان پارسی انجمن


آدينه 11 فروردين 2582


تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!

دیدگاها

    تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!