نویسندگان آزادی


رای دهید

دشمن ما کیست؟

شورای نویسندگان آزادی

دشمن ما کیست؟
شرح جنایات ، چپاولگریها ، حق کشی ها و خیانت های دستاربندان شیعه (از اسلام واپسگرا) به روایت اسناد ، مدارک آرشیو و کتابخانه ی پیام آزادگان کوششی از سوی شورای نویسندگان پیام آزادی

دانلود دشمن ما کیست؟ با حجم ۶٫۱ مگابایت


چهارشنبه 17 اسفند 2581


تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!

دیدگاها

    تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!