پيوند دمکراسى خواهان اىران

ماایرانی خارج از کشور هستیم و دفاع از حقوق مردم ایران را وظیفه خود قرار داده ایم. در برابر گسترده حقوق بشر ، ما مخالف قانون ضد انسانی حکومت اسلامی در ایران هستیم و خواهان آزادی بیان ، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مخالف شکنجه و اعدام، از جمله شهروندان بی گناه، بدون اقدامات قانونی مناسب، حمایت از جنبش مقاومت در کشور در همبستگی با مردم ایران هستیم.

تماس


رايانامه:pda-info@peywand.org


May 22, 2022, 7:27 am

زمان برگزاری نمایشگاه اتوماسیون صنعتی آلمان، هامبورگ - در محل نمایشگاه هامبورگ  آلمان - در تاریح 29  و 30 دی ماه 1400 میباشد .

نمایشگاه اتوماسیون هامبورگ ، رویداد ALL ABOUT AUTOMATION – HAMBURG برای تولیدکنندگان ، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان فناوری های اتوماسیون صنعتی می باشد . این نمایشگاه سالانه در شهر هامبورگ کشور آلمان برگزار می گردد .

در مورد اتوماسیون ها ، باید گفت با آنها می توانید سیستم ها ، قطعات ، نرم افزارها و مهندسی را برای اتوماسیون صنعتی و ارتباطات صنعتی تجربه کنید. با تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و ارائه دهندگان خدمات اتوماسیون در هامبورگ ارتباط برقرار می کنند.

بازدیدکنندگان و غرفه داران می توانند به سرعت و به آسانی در غرفه ها با یکدیگر صحبت کنند و با هم همکاری کنند تا راه حل اتوماسیون مناسب برای آنها ایجاد شود. مهم ترین مکان برای ملاقات همه چیز در مورد اتوماسیون است.