تظاهرات بزرگ در بروکسل


زمان حرکت: ساعت ۳/۳۰ صبح
مکان حرکت: 
Kirchenallee 49, Hamburg
زمان برگشت:  ساعت ۱۵/۳۰ بعد از ظهر
وسیله حرکت:
FLIXBUS
هزینه رفت و برگشت: ۶۵ یورو
تماس برای جای خالی:  ۰۱۵۲۱۹۲۵۷۷۲۱ یا ۰۱۵۹۰۶۱۱۱۰۸۴

این برنامه به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد.

پنجشنبه 20 بهمن 2581

تا کنون نوشتاری در این مورد درج نشده است!