پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

ازچهل وچهارتا چهل وپنج از آقای اوباما تا آقای ترامپ

U.S. President Trump answers questions during news conference at the White House in Washington

U.S. President Donald Trump answers questions during a news conference at the White House in Washington, U.S., February 16, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque – RTSZ0TM

                                             

 ازچهل وچهارتا چهل وپنج

                                   از آقای اوباما تا آقای ترامپ

در بازی میان اعداد میان دو و سه  و یا صد و پانصد تفاوت محسوس هست . اما میان  چهل و چهار وچهل وپنج تقریبا تفاوتی نیست . بدین ترتیب میان چهل و چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا و چهل و پنجمینش

هم تفاوتی نیست . بسیاری در وحشت افتاده اندکه آقای خوش قیافه و خوش پوش و خوش سخنی می رود ودلقک

بد ترکیبی جایش را می گیرد . باید به این ترسویان قول دادکه هیچ چیز دراصل واساسش عوض نخواهد شد دلهره نداشته باشید ودستپاچه نباشید .

وقتی چهل وسومین ) آقای جرج دبمیو بوش ) رفت وچهل و چهارمین ) آقای باراک حسین اوباما ) به جایش نشست ماجرا برعکس امروز بود . دلشان غنج می رفت که به به و چه چه اولین رئیس جمهورسیاه پوست امریکا ، به این شیکی وخوشگلی ، دنیا راعوض خواهدکرد . خودکامگی را بر می ائدازد و آزادی را به جایش می نشاند . ما مردم ازدنیا بی خبردچارچنان وجد و شعفی شده بودیم که داشتیم از حول حلیم توی دیگ می افتادیم . هنوز عرق مبارزات انتخاباتی از تن این حضرت خشک نشده وهنوزهیچ کاری نکرده بود که یک جایزه نوبل هم زیر بغلش گذاردند. اگراو نتوانست دنیا را جلو براند، این یکی هم نخواهد توانست دنیا را عقب براند . خاطر جمع باشید .

نگاهی بیاندازیم به کارنامه اوباما . ببینیم چه تاجی بر سرمان  گذاشت . از همه عیان تر اینکه می گفتند که تبعیضات نژادی را بر می اندازد . آیا برانداخت؟ از دید کسی پنهان نیست که دراین مدت هشت سال  نژادپرستی اوج یافته ابعاد وخیم تری به خود گرفته است . درست به مانند بدترین دهه های قرن گذشته ، دهه شصت ، درآن سال های شصت ، نژادپرستی غوغا می کرد . اما جنبش وسیع افریقائیان امریکا چنان لرزشی بر اندام نظام نژادپرستی انداخت که برای جلوگیری ازاینکه ریسمان از دستشان نیفتد و ناگزیر برخی ابزارهای نژاد پرستی را به دور افکندند . ازآن پس دیگر هتل ها ،رستوران ها جرات نمی کردند روی در ورودی بنوییسند که سیاهان حق ورود به اینجا را ندارند. درمدارس و اماکن عمومی نیز به همچنین از آن زمان، در طول این نیم قرن افریقائیان امریکا ذره ذره به حقوقی دست میافتند. اما امروز پس از هشت سال ریاست جمهوری این آقای خوشگل وشیک پوش و خوش سخن ، اوضاع به قبل از سال های شصت باز کشته ، روزی نیست که یک  افریقایی امریکا قربانی حضرات سفید پوست بنیادگرای– غالبا مسیحی- نگردد . جوانان سیاه پوست را می کشند ، بر در و دیوارمدارس می نویسند اینجا را برای سپیدان ساخته اند ، جای سیاهان نیست ، دانش آموز سیاه پوست را کتک می زنند  که مدرسه از وجود او پاک شود . از دست رئیس جمهور سیاه پوست هم – غیر از ابراز تاسف – کاری ساخته نیست .

    ما » حاشیه نشینان » دنیا ، پس از آمدن اوباما ، امیدوار بودیم که این حضرت – که ظاهرا از خودمان  هست  – برایمان حقوقی ، ارزشی ، قائل باشد. به همه ی ، دست کم گوشه ای از حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش  را آزاد بگذارد . به همه ی  ، دست کم چند ریالی از ثروت ملی مان را برای خودمان باقی بگذارد ، خطرجنگ و اغتشاش را کمی تخفیف دهد . عنان جهان  خودمان را کمی در دست گیرد . از برخی حق کشی ها جلو گیرد . دنیا را به سوی  آزادی و آرامش براند . وقتی چشممان را باز کردیم ، دیدیم بر عکسش شد . آنها که هنوز در آن رویا خفته اند آری آنهاهستندکه در کارنامه این حضرات نمره رفوزکی نمی گذارند . درحالی که هم اوست که  دنیا را به پرتگاه نیستی و جنگ کشانده است . تسلیحات نظامی و ابزارهای محو بشریت رونق فراوان یافته ، منطقه زندگی ما – خاور میانه و نزدیک و شمال افریقا که سال هاست ، از جنوب امریکا گرفته –  آسیا و افریقا ، حتی  منطفه شرقی اروپا دست به گرینان جنگ و بحران و فروپاشی است . در تلاش فروپاشی چین و روسیه هم هستند . زیرا می ترسند روزی  موی دماغشان شوند . می خواهند این دو کشوررا فرو پاشانند . دراین راهگذار ازهیچ جرم . جنونی فرو گذارنیستند .

     جنگ افغانستان وعراق یادگار دوران چهل وسومین رئیس جمهور بود که می گفتند در کارگاه عقلش یک تخته کم دارد – اما در دوران این آقای چهل وچهارمین –اوباما – بهتر نشد . لیبی و سوریه و یمن و مالی را نیز به پرتگاه کشانده ، به پائین پرتشان کردند . ایران راهم می خواستند به آنجا به کشانند ، اما دست نگاه  داشتند . به هر صورت  ساختارها و منافع و دارائی های این ممالک را غارت کردند، از فروش اسلحه سود فراوان بردند و دور و بر اسرائیل را کمی خلوت کردند که خیالش راحت بماند . در اوکراین یک کودتای امپریالیستی به راه انداختند که این منطقه هم نا آرام گردد و میدان عمل برایشان گشوده بماند و ازسوی دیگر دست اندازی و تجاوزبه روسیه آسان گردد . تا کنون نتوانسته اند ، اما می کوشند جنگ و نا آرامی و درهم ریزی را هم به روسیه هم بکشانند واز این طربق بازارجنگ و تسلیحات را رونق بیشتری بخشند . و در عین حال رقیبی را که شاید فردا اسباب درد سر شود ، همین امروز بی خطر کنند . هنوز نتوانستند ، اما می کوشند که بتوانند .

    بدین ترتیب وضع دنیا آنقدر مغشوش و درهم ریخته است که ، بنا برآمار رسمی خودشان ، بیش از شصت ملیون

نفر فراری و پناهجو در راهند که در راه و در اردوگاههای پرشمار متواری و سرگردان به گونه ای» زندگی » کنند که شایسته زندگان نیست .آن وقت انگشت حیرت هم به دهان گزیده اند که این همه فراری از کجا و برای چه ؟ در زیر سایه جهان خواران ، جهان همیشه این گونه بود . اما هیچ گاه بدین فراوانی نبود . واین  آقای رئیس  جمهور خوشگل وخوش سخن برای رفع و تخفیف این جنایات  نتوانست و یا نخواست  گامی بردارد . و در عوض به جهان خواران میدان داد . کمک های میلیاردی و هزاران میلیاردی او به بانک ها که در خطر ورشکستگی بودن، داد و با انحصارهای وال استریت آنچنان بود که گوی سبقت را از رئیس و روسای جمهور پیشین آلای جرج دبلیوبوش که می گفتند یک تخته اش کم است ، پیشی گرفت. بوش دست کم بعضی از کارگردانان والاستریت و بانکداران را به میز محاکمه کشاند . زیرا اختلاس کرده بودند ونیرنگ زده بودند . این آقای اوباما دستش را روی دست انداخت و اجازه داد تا هزاران میلیارد را از جیب طبقات پائین بربایند و به حلق جهان خواران  فرو کنند . تفاوت میزان ثروت وفقرهیچگاه در تاریخ به این اندازه نبوده است .این حضرت دست حکومت های ارتجاعی عربستان و قطر و اسرائیل و امثالهم را باز گذاشت که بتوانند آدم بکشند . تنها کاری که توانست این بود که به خوبان رحم کند و به  بدان میدان دهد . هرکه هر چه می خواهند بکنند  و از کسی هراسی  نداشته  باشند . در این رهگذر میلیون ها انسان قربانی شدند و جان باختند. اگر در جهان نظم وحقی بود این حضرت را به میز محاکمه می کشاندند که چرا باعث قتل میلیون ها انسان بی گناه شدی؟ اما طریق دنیا طریقی است که تا کنون هیچگاه نتوانسته آدم کش های جهان را به میز محاکمه به کشانند .

      ما مردم این سوی دنیا برای خاتمه حضور اوباما اشک نمی ریزیم . اما جهان خواران وسر دستگانشان  نیز برای اینکه این حضرت رفع زحمت میکند ، اشک نمی ریزد، امپریالیسم امریکا به خاطر جنایات بی پرده اش هیچگاه به اندازه امروز مورد نفرت مردم جهان که سهل است ،مردم خود امریکایی ها نبوده است واین تنفر برای جهان خواران بی خطر نیست. اگر در تاریخ نامی ، نامکی از اوباما بماند. این خواهد بود که : در جنایات جهان خواران شریک،درعین حال  بی عرضه ترین ونا لایق ترین رئیس  جمهورهای  آن مملکت، با دهان پرآمد و شاید خواست کاری بکند . خیلی زور زد و یقه جرداد و هیچ کاری از دستش برنیامد . خدا بیامرزدش .

   حالا نوبت چهل وپنجمین است .آدمی بی حساب وکتاب ، دلقکی بنام دونالد ترامپ که به قیافه اش که نگاه می کنی حالت به هم می خورد .اما برخی بر این باورند که از دست چهل وچهارمی  که کاری بر نیامد .  شاید این یکی لیاقت بیشتری داشته باشد .

 ضرب المثل های فراوانی درهرزبان هست در زبان فارسی شاید بیشتر اززبان های دیگر باشد. هرکدام آن علائمی است از تجربه . بد وخوب انسانها می گویند «هیچ بدی نیست که برود و بدترش نیاید». نمی دانم این حکمت ، زاده کدام تجربه انسانی است . شاید ماجرای رئیس جمهوری امریکا را پیش بینی می کردند که بدین حکمت دست یافتند . هرکدامش که رفع زحمت کرد بدترش آمد و بجایش نشست و بلای جدیدی نازل  فرمود . هیچ کدام شان هم عقل کل نبودند . از بسیاری حضرات » رهبران » این وریها هم نادان تر، عقب افتاده تر و بی حساب وکتاب تر بودند . اگرهم برخی اآنان نام نیکی از خود باقی گذاشتند ، گناه تاریخ نگاران بود که گناهشان را ندیدند و یا دانسته – دانسته بر آن سرپوش گذاشتند. همان آبراهام لینکلن هم که این همه به اومی بالند که مگو ومشنو ،اوهم برای بشریت ستم دیده آش دهن سوزی نبود. هنرش تنها این بود که جنگ کرد وبسیاری آدم کشت تا نوعی بردگی مدرن را جایگزین نظام بردگی کلاسیک کند. یعنی بردگان را طوری پروراند که خود ندانند برده هستند . امروز نیز میلیاردها برده روی زمین را چنان گروگان گرفته اند که حقوق انسانی شان  بر بردگان فزونی ندارد. نظام بردگی این بردگان بی رحمانه ترعمل می کند . در یک سوفقر و بیچارگی غوغا می کند، در آن سوکوه های ثروت وجلال وحبروت سر به فلک کشیده اند . خودشان می گویند ثروت تنها شصت ثروتمند بزرگ جهان– بیشترشان امریکائی – بر تمام ثروت چهارمیلیارد جمعیت جهان فزونی دارد. با این همه باد درگلومی اندازند  و در باره نظام عادلانه غرب و» ارزش های » غرب پرچانگی میکنند و گلو می خراشند. گوئی از مرحوم گوبلز- وزیر تبلیغات هیتلر – آموخته اند که اگر دروغ را چندین بار تکرار کنی و به گوش خلق الناس بچپانی به حقیقت تبدیل خواهد شد .

    در حقیقت به هیچ یک از رهبران وسخن گویان امپریالیستی نباید امید بست ، نباید اعتماد کرد ،چه رسد به رئیس چمهورایالات متحده امریکا دست اینان به خون میلیونها آدمی زاد آلوده است .دست کدامشان آلوده نبود؟چراغ بر داریم و به گرد تاریخ به دنبالش گردیم، یافت نخواهد شد . بیشترعکس آن را می یابییم که درجستجویش هستیم . مثلا حمام خونی  که درکره و ویتنام و افغانستان وعراق ولیبی وسومالی وسوریه واندونزی… به راه انداختند ، کودتاهای نظامی  در کشورهای زیردست  که ایران نیزطعمش را چشید، بمب های اتمی برسرمردم بی گناه هیروشیما و یاناکازاکی، ایجاد بلوا و آشوب و فروپاشاندن ممالک گوناگون ،» انقلاب ها» مخملی، به کنگو وغنا و…که اشاره میکنی، می بینی هیچ جائی نیست که از » لطف» این آقایان در امان بوده باشد .

    گفتند » هیچ بدی نیست که برود و بدترش نیاید ».این ضرب المثل دست کم درمورد مثال ایالات متحده صدق کرد، وتاکنون چنین بوده است . شاید وقتی امپریالیسم به گورستان  تاریخ رفت، حکمت این ضرب المثل تحول یابد. و به بگویند«هیچ بدی نیست که نرود وبهتری جایش رانگیرد » زیرا سرمنشا بلایا امپریالیسم است .

  البته ، امروز علاوه براین » بد » بدان دیگری هم هستند.عربستان ، قطر،ترکیه …چرا به راه دور برویم . همین رژیم ولایت فقیه خودمان . و یا این موجود نو ظهور دولت اسلامی. داعش . اما به گوشه و کنار و بالا و پایین تاریخ که  بنگریم ، سرمنشا همه این  نکبت ها ، خواسته و یا  ناخواسته ، همان امپریالیسم است . دست کم  پاسخی به بی رحمی ها ونابسامانی هایی است که تخمش را امپریالیسم پاشانده، و انسان ها را به اسارت برده وارکشانده، رابه اطاعت وادارند . علاوه برابزار سرکوبی،نیاز به شستشوی مغزیهم هست و نیاز به ایجاد نفاق وتفرقه هم هست به باوراندن مذهب و خرافات وبنیادگرایی هم هست وآقای اوباما از بکار اندا ختن این ابزارها استفاده کرد.

    ممکن است برای آن قدرت های امپریالیستی ، این رئیس جمهور ازآن قبلی ویا بعدی بهتر یا بدتر، بی عرضه تر یالایق ترباشد ، ولی برای عموم مردم ستمدیذه جهان همه شان سروته یک کرباسند. آنها که به این امر پی نبرده اند روزی به خود خواهند آمد و از تجربه عبرت خواهند گرفت . ما کمونیست ها درس عبرت مان را گرفته ایم ونمی – خواهیم سنگ محک برداریم وبه نورسیدگان زنیم .

   نفرت ما به نظام امپریالیستی ، درکل ، حد . حصر نمی شناسد . می دانیم که این  نظام نه تنها بالفعل  جنایت پیشه است ، بلکه از حد اقل موازین اخلاقی نیز بوئی نبرده است . این ها به خودشان دروغ می گویند ، چه رسد به مردم ستمدیده و چاپیده جهان  ابزار سیاست شان دو رویی ، دروغ ونیرنگ است . برای اوباما چنین بود وبرای این دلقک جانشینش جزاین نخواهد بود .

    از یادمان نرود که این حضرات بازیگران روی صحنه اند . کارگردانان واقعی فعال درپشت پرده دست به کاراند . یکی از کارگردانان فعال که اسمش را همه شنیده اند آقای زگینیف برژنسکی معاون رئیس جمهور جیمی کارتر بود که بعدها در بازی های پشت پرده نقش فعال داشت وهنوز هم دارد . مربی باراک حسین اوباما هم بود که با نفوذ و دخالت او توانست رئیس جمهور شود. چندی پیش کتابی از او منتشر شد به نام «تنها قدرت جهان ، استراتژی امریکا برای تسلط بر جهان » . چند جمله تکان دهنده از کتاب  نقل می کنیم :

    « خلاصه اش اینکه استراتژی امریکا رفتار محتاطانه با کشورهای ژئواسترتژی ودینامیک  دنیا [شاید منظور کشورهای امپریالیستی تابع امریکا باشد ] وکشورهای ژئوپولتیک و میانه جهان [شاید منظور کشورهای دست – نشانده دیگر باشد] است که دو نیاز امریکا را برای حفظ قدرت برآورد…..اگر از اصلاحاتی که در دوران  بربریت  متداول بود استفاده کنیم باید سه امر امپریالیستی ژئواسترتژی را در نظر گیریم : از نزدیکی و گفتگوی کشورهای دست نشانده با هم جلو گیریم تا وابستگی شان مستحکم بماند، کشورهائی که [باما ، در افتاده اند]و باید  جریمه پردازند وادار به اطاعت کنیم ….به ویژه بکوشیم که « کشورهای وحشی » باهم همدست نشوند»

  به عبارت دیگر باید میان » کشورهای وحشی » تفرقه انداخت . از این رو همبستگی ملل جهان وانترناسیونالیسم  پرولتری مناسب ترین پاسخ به این اندیشه نکبت بار است . انترناسیونالیسم پرولتری ، آن گونه که کمونیست ها  

مبلغش هستند .

   گام اولش این که کمونیست ها در هر منطقه در پیوند با طبقه کارگر بایکدیگر متحد شوند وبا توافق بااصولی ترین ملاک ها گرد هم آیند. احزاب طبقه کارگر به راه اندازند. و این ضروری ترین ابزار برای مقابله انقلابی در برابرامپر- یالیسم است . شعار همبستگی باید این باشد که «کمونیست های جهان متحد شوید » 

   تا این پاسخ عملی نشود ، ماجرای روزگار از این هم که هست بدتر و وخیم تر خواهد شد. عمر ما کفاف  نمی کند

اما بازمادگان ما خواهند دید  که چهل وپنجمی که می رود ،پنجاهمین وشصتمین هم می آیند ومی روند و بر نکبت این روزگار می افزایند .

   ژانویه 2017 پیوند- در خدمت وحدت کمونیست های ایران

 

 

   

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: