پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

مجموعه گزارشات از وضعیت زندانیان اعتصابی و حمایت از آنان

مجموعه گزارشات از وضعیت زندانیان اعتصابی و حمایت از آنان

 

گزارشی از وضعیت زندانیان اعتصابی و حمایت از آنان

«تجمع همبستگی در مقابل زندان و دستگیری چهار نفر»

بر طبق گزارش «کمپین دفاع از اعصابیون زندان گوهردشت» اعتصاب طولانی تعدادی از زندانیان سیاسی خاتمه یافته و تنها 4 تن از آنان همچنان در اعتصاب به سر می برند.

چهارشنبه ها، روز ملاقات با زندانیان سیاسی گوهردشت است. اما 22 شهریور 1396چهارشنبه ای متفاوت بود. به دعوت «کمپین دفاع از اعصابیون زندان گوهردشت» از ساعت 9 صبح عدهای از فعالان کارگری و اجتماعی برای همراهی با خانوده های زندانیان و در اعتراض به شرایط تحمیل شده به زندانیان اعتصابی در كنار خانوادههائي كه براي ملاقات آمده بودند در بيرون درب ملاقات گرد آمدند و با خانوادههاي زندانيان همدردي كردند.

به بسیاری از زندانیان اعتصابی ملاقات حضوری داده شده بود. در این ملاقات مشخص شد که بهجز 4 نفر، اعتصاب دیگر زندانیان به اتمام رسیده است هرچند که مطالباتشان همچنان پابرجاست.

سعید شیرزاد، رضا شهابی، سعید پورحیدر و محمد نظری همچنان در اعتصاب هستند که البته مطالبات این چهار نفر بهجز سعید شیرزاد از ابتدا متفاوت و معطوف به وضعیت پرونده هایشان بوده است. تنها سعید شیرزاد مطالباتی همچون سایر اعتصابیون داشت که اکنون نیز بر اساس همان مطالبات در اعتصاب غذا به سر میبرد اگرچه با قطعیت نمیتوان دراینباره نظر داد.

به جز ملاقات حضوری، ظاهرا نه تنها سایر مطالبات زندانیان پاسخی دریافت نکرده، بلکه معدود روزنامههایی هم که وارد بند میشده ممنوع شده و امکان خرید از فروشگاه برای آنان وجود ندارد.

زندانیان اعتصابی از تمام افراد، شخصیت ها و فعالان کارگری، معلمان، زنان و دانشجویان و … که در این مدت آنها را تنها نگذاشتند تشکر و قدردانی نمودند.

به گزارش «کمپین دفاع از اعصابیون زندان گوهردشت» حوالی ساعت 12 زمانی که تجمع کنندگان در حال ترک محل بودند مورد یورش نیروهای انتظامی قرار گرفته و علاوه بر ضبط گوشی یکی از حاضران، واله زمانی،بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی با فاصله زمانی کوتاهی بازداشت و به کلانتری 19 باغستان و از آنجا به پلیس امنیت میدان نبوت منتقل شدند که طبق پیگیری خانواده ها قرار است امروز 5 شنبه جهت تعیین تکلیف به دادسرا برده شوند.

از سوی دیگر، به گزارش سندیکای شرکت واحد، رانندگان شرکت واحد نیز در دفاع از همکار دربندشان (رضا شهابی) روز چهارشنبه چراغ اتوبوس ها را روشن نگه داشتند و سرعت اتوبوس ها را به 20 کیلومتر تقلیل دادند. روز چهارشنبه پزشکی قانونی و رئیس زندان به ملاقات وی رفته اند؛ پزشکی قانونی پس از معاینه تأیید کرده است که وضعیت جسمانی وی مناسب نیست.

با توجه به اینکه بقیه اعتصابیون مدت زمان بیشتری است که در اعتصابند، می توان تصور کرد که وضعیت جسمانی آنان نیز وخیم باشد. «کمپین دفاع از اعصابیون زندان گوهردشت» خواستار آزادی دستگیر شدگان و رسیدگی به وضعیت و شرایط این زندانیان و خواسته های آنان شده است.

نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر

اعتراض مسالمت آمیز رانندگان خطوط بی ارتی برای آزادی رضا شهابی

لینک خبرhttp://vahedsyndica.com/archive/2907

رانندگان شرکت واحد امروز 22شهریوردر اعتراضی مسالمت آمیز خواستار آزادی رضا شهابی عضو زندانی سندیکای واحد شدند. بنابردرخواست سندیکای کارگران شرکت واحد ، امروز22شهریور رانندگان خطوط BRT از ابتدای صبح به نشانه اعتراض به زندانی کردن مجدد رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای واحد که درسی وششمین روز اعتصاب غذا بسر میبرد چراغ های اتوبوس هایشان را روشن کردند و سرعت اتوبوس ها را20کیلومتر کاهش دادند. البته از یک روز قبل عوامل امنیتی و حراستی شرکت واحد آماده بودند و روز قبل یکی ازرانندگانی که اعلامیه ی اعتراضی را در بین رانندگان پخش میکرد توسط گشتی های واحد دستگیر و به پلیس امنیت پایگاه هشتم تحویل داده شد و امروز با پرونده سازی امنیتی ها با قرار کفالت در دادسرای اوین آزاد شد ، امروز هم عوامل مدیریتی و امنیتی بطورچشمگیر و مرتب در خطوط BRT حضور داشتند و تعدادی از رانندگان معترض را از خطوط بیرون کردند و به تعدادی از اعضای فعال سندیکا هم که شناخته تر بودند اجازه تردد در خطوط را ندادند و البته که این اقدامات نتوانست تاثیری بر خاموش کردن چراغ معترضین بگذارد و در نوبت عصر تعداد بیشتری از رانندگان به این اعتراض پیوستند . در 14شهریور ماه هم رانندگان شرکت واحد به همراه دانشجویان و دیگر فعالین کارگری و معلمان در مقابل مجلس بهارستان دست به راه پیمایی و اعتراض برای رضا شهابی زدند .سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی بی قید وشرط این عضو سندیکا میباشد

سندیکای کارگران شرکت واحد

22 شهریور ماه

 

 

اعتراض رانندگان شرکت واحد با چراغ روشن اتوبوس ها به ادامه زندان رضا شهابی

 

شمار کثیری از رانندگان شرکت واحد، در اعتراض به جنایات و اعمال انسان ستیزانه دولت اسلامی سرمایه داری علیه رضا شهابی کارگر زندانی، دست به اعتراض زدند. رانندگان در خیابان های مختلف شهر تهران، چراغ های اتوبوس ها را روشن نگه داشتند. آنها تلاش کردند تا از این طریق توده های کارگر هم زنجیر را در همه جای ایران و سراسر جهان، نسبت به بربریت های حاکمان سرمایه علیه شهابی آگاه سازند. به همه کارگران دنیا بگویند که شهابی صرفا به جرم مبارزه برای تأمین حداقل خورد و خوراک و پوشاک هم زنجیران خود، به جرم اعتراض علیه نازل بودن و ناچیزی بهای نیروی کار شبه رایگان کارگران، به جرم اعتراض به عدم پرداخت شش ماه، شش ماه همین دستمزد محقر و نازل، سال ها است اسیر زندان، شکنجه، بگیر و ببند دولت اسلامی بورژوازی است. اعتراض کارگران مطابق معمول با یورش نیروهای سرکوب رژیم رو به رو گردید. ماشین قهر سرمایه از همه سو به تکاپو افتاد تا کارگران را از ادامه اعتراض باز دارد. شهابی اینک هفته ها است که در اعتراض به جنایت سرمایه و حکام بورژوازی علیه خود، در اعتصاب غذا به سر می برد. وضع جسمی او بیش از حد وخیم و مرگبار است. فریاد اعتراض کارگران تا امروز به هیچ کجا نرسیده است. تنها به این دلیل که مجرد فریاد علاج هیچ دردی نیست. قدرت ضد کارگری و انسان ستیز سرمایه را فقط، فقط و میلیون ها بار فقط با قدرت متحد، سازمان یافته شورایی و ضد سرمایه داری توده های طبقه کارگر می توان به عقب راند، به چالش کشید، در هم شکست و نابود کرد. اعتراض در شکل روشن نگه داشتن چراغ اتوبوس ها بهتر از سکوت، تسلیم و هیچ نکردن است، اما صدای اعتراض ما تنها هنگامی بر گرده دشمن رعشه خواهد انداخت، تنها زمانی دشمن را مجبور به عقب نشینی خواهد کرد، تنها وقتی شهابی را از زندان خارج خواهد ساخت که از سنگر قدرت طبقه ما، از سنگر پیکار متحد شورایی ضد سرمایه داری ما برخیزد. بیایید حمایت از شهابی و اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی علیه شهابی را لحظه ای از پروسه سازمان یابی این قدرت سازیم.

نشریه علیه سرمایه

بیانیه 94 – پزشکی قانونی وضعیت جسمی رضا شهابی را بسیار وخیم ارزیابی کرد!

روز چهارشنبه 22 شهریور 1396 مصادف با سی و ششمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی، پزشکی قانونی و رئیس زندان به ملاقات وی رفته اند؛ پزشکی قانونی پس از معاینه تأیید کرده است که سمت چپ بدن رضا کاملاً بی­حس است و علائم بالینی وی نشان دهنده عود عارضه ها و بیماری های قدیمی او است به نحوی که کانال نخاعی تحت فشار است و در نتیجه هر دو پا کاملاً بی حس است و راه رفتن او به گونه ای است که پاها روی زمین کشیده می­شود؛ سوزش معده این کارگر زندانی نسبت به هفته گذشته به مراتب افزایش یافته است و دکتر مغز و اعصاب پس از معاینه، دستور عکسبرداری در بیمارستان داده است که تا این لحظه هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. ضمناً  تاروز سی و پنجم اعتصاب غذا، رضا 13 کیلوگرم کاهش وزن داشته است.

همچنین مردانی رئیس زندان در ملاقات با رضا ادعا کرده که از اعتصاب غذای او خبر نداشته است و این در حالی است که از همان روزهای ابتدایی رضا شهابی اعتصاب غذای خود را رسماً به مسئولان زندان اعلام کرده بود و از تحویل گرفتن غذا امتناع می کرد.

همانطور که در بیانیه های پیشین نیز ذکر شد، وضعیت بندهای زندان رجایی شهر بسیار اسفبار است و مسئولان زندان در اقدامی جدید آب گرم و روزنامه بندها را نیز قطع کرده اند و توجیه این کار را متنبه شدن زندانیان عنوان کرده اند!

کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن تقدیر از اقدام متحدانه، طبقاتی و شجاعانه رانندگان شرکت واحد که در دفاع از همکار دربندشان روز چهارشنبه 22 شهریور 1396 چراغ اتوبوس ها را روشن نگه داشتند و سرعت اتوبوس ها را به 20 کیلومتر تقلیل دادند، این امر را ناشی از قدرت حرکت متشکلانه کارگران در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» می داند و ضمن حمایت از خواست این کارگران، نگرانی شدید خود را از وضعیت جسمی رضا شهابی اعلام می دارد. مسئولان امنیتی و قضایی آگاه باشند که هر لحظه تعلل در رسیدگی به وضعیت و خواست رضا شهابی، بار مسئولیت آنان را سنگین تر از پیش و شرایط را بحرانی تر می کند.

کمیته دفاع از رضا شهابی

22 شهریورماه 1396

k.d.shahabi@gmail.com

@Shahabidefah

https://t.me/komitedefashahabi

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: