پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

ماه: آگوست 2018

اعتراضات مردم و ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر

حسین بهادری اعتراضات مردم و ضرورت تشکل یابی طبقه کارگر جمهوری اسلامی در چهلمین سال حاکمیت خود در بحرانی عظیم گرفتار شده است، ریشه های اقتصادی این بحران در فساد، رانت خواری، اقتصاد مقاومتی و…نهفته است. و در زمینه ی سیاسی حاکمیت مذهبی سلطنتی در قالب ولایت فقیه عرصه را چنان برمردم ایران تنگ کرده که… ادامهٔ مطلب ›