پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

خروجی ضد کارگری وزیر کار با چند نماینده کارگری هفت تپه

IMG_414629

خروجی ضد کارگری وزیر کار با چند نماینده کارگری هفت تپه

با امضای مجمع نمایندگان کارگری هفت تپه متنی منتشر شده که تیتر آن را هم خروجی مهم گذاشته اند! این خروجی چیزی نیست جز لگد مال کردن و نادیده گرفتنحقوق، مطالبات و اعتراضات کارگران هفت تپه. ما نمیدانیم که آن چند نماینده کارگر آیا متوجه هستند که چه چیزهایی به آنها تحمیل میشود؟ آیا زیر تهدید و فشار درجلسه هستند؟ یا اصلا با رضایت خودشان این موارد را قبول میکنند؟ فرض میکنیم که آنها متوجه نیستند و دولت این موارد را به آنها تحمیل میکند. یک بررسی کوتاهاز این خروجی مهم جلسه با وزیر کار را در زیر ببینید.

اولا: شریعتمداری که وزیر کار شده و جزو افرادی بوده که همیشه در دولت ها بوده یکی از کسانی است که موافق و مجری سیاست های ضد کارگری و منجملهخصوصی سازی و اخراج کارگران و پایین نگه داشتن دستمزد و سرکوب تشکلات کارگری و در یک کلام سیاست های ضد کارگری و به نفع کارفرمایان بوده وهست.

دوما: چرا این چند نماینده کارگری به کارگران نمیگویند در چه مواردی قرار است صحبت کنند و چرا اصلا خواسته های کارگران هفت تپه در جلسات مطرح نشده ویا اگر مطرح شده چرا خروجی ها به سمت خواسته ها و منافع کارفرما و رضایت دولت برای خاموش کرد اعتراضات ما است؟ اینها مواردی است که آنها به عنوانخروجی مهم اعلام کرده اند:

«۱-هیچ بهانه ای نمیتواند مانع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شود منجمله بهانه بار مالی یا نبود شورای اسلامی کار». عجب ! این که همیشه خواست کارگران بودهاست. پس چرا همیشه چه هنگامی که شرکت دولتی بود و چه هنگامی که خصوصی بود از این مساله شانه خالی کرده اند و اگر گاهی انجام شده موقتی یا ناقص بوده؟چطور است که الان فقط درباره یکی از خواسته های کارگران هفت تپه یعنی طرح طبقه بندی مشاغل حرف زده میشود اما از خواسته ی اصلی یعنی خلع ید از بخشخصوصی صحبتی در کار نیست؟ دولت میخواهد با این آب نبات چوبی ها ما را خوشحال کند تا خواسته ی اصلی مان را فراموش کنیم ؟

«۲-الزامی برای وجود شورای اسلامی کار وجود ندارد.». کارگران سال هاست دارند فریاد میزنند که ما خواهان تشکل مستقل خود هستیم. اما چرا کارگران عضوتشکل مستقلی مانند سندیکا را دستیگر و اخراج کردید؟ چرا نمایندگان کارگری را دستگیر کردید و برایشان پرونده ی قضایی درست کردید؟ شما مدافع نماندگان وتشکلات مستقل از دولت و کارفرما هستید آقای وزیر؟ پس اسماعیل بخشی که نماینده ماست چرا زندان است و ضرب و شتم شده ؟ چرا نمیگویید که حالا کهشورای اسلامی کار نزد ما کارگران بی آبرو شده است نقشه چیده اید که همان را با اسمی دیگر ( انجمن صنفی) به خورد ما بدهید؟ مادامی که بخشی و نجاتی آزادنشوند و همه پرونده های قضایی درست شده برای تمام نمایندگان بسته نشود، این گفته های سیاست مدارانه شما اندازه ی ارزن هم نمی ارزد!

«۳-تمامی کارگران می بایست قرارداد منطبق با قانون کار داشته و از کلیه مزایا برابر با قوانین برخوردار باشند و مبلغ برخی مزایا منجمله حق غذا و … می بایستبه روز رسانی شوند.». می بایست ؟ چه وقت ؟ این وعده ای سر خرمن را چه وقت اجرایی میکنید؟ ما کارگران گوشمان از وعده های صد من یک غاز پر است.دستورالعمل اجرایی ان را صادر کنید و به رویت کارگران برسانید!

» ۴-دفاع از مطالبه گری کارگران و اثبات حقانیت آنان». خیلی ممنون! اسماعیل بخشی جزو کارگران نیست؟ کجاست؟ آقای نجاتی کارگر بازنشسته هفت تپهکجاست؟ مطابق تمام قوانین داخلی و جهانی، اعتصاب و تجمع، حق قانونی کارگران است. دولت با این تجمعات قانونی چه کرد؟ سرکوب! رفتید با وزیر یک دولتکه خودش مسوول سرکوب شماست از چه چیزی حرف میزنید؟ شما نمایندگان خودتان قربانی سرکوب بوده اید. باید تا قبل از آزاد شدن دو زندانی هفت تپه هیچمذاکره ای نمیکردید. باید آزادی فوری دوستان دستگیر شده و نیز خانم قلیان را به عنوان یکی از پیش شرط های مذاکره عنوان میکردید. باید از اصلی ترین حقکارگران هفت تپه یعنی خلع ید از بخش خصوصی دفاع میکردید. راستی چرا درباره آن سکوت میکنید ؟

«۵-اذعان وزیر کار مبنی بر اینکه موضوعات اجتماعی نباید تبدیل به موضوعات امنیتی شود.» عجب!!! میدانید منظور وزیر موافق سرکوب کارگران چیست؟ میگویدتجمع در شهر امنیتی است! مطمئنا منظورش این نیست که نباید برخورد امنیتی با کارگران کرد زیرا آنها با خیال راحت این کار را کرده اند. گارد سرکوب ودستگیری نمایندگان و در بازداشت بودن سه نفر در رابطه با تجمعات قانونی هنوز یادمان نرفته است. در واقع دارد میگوید لطفا هر وقت اعتراض داشتید و گرسنهبودید و مثل الان دستمزدهایتان چند برابر زیر خط فقر بود تحمل کنید! وگرنه برخورد امنیتی میکنیم اگر تجمع کنید! خیر آقای وزیر! ما حق داریم تجمع کنیم. اتفاقا ازهفته ی آینده کارگران قصد دارند تجمعات را از سر بگیرند. اگر اعتراض و تجمع دوست ندارید شرکت را به خودمان بسپارید.

«۶-بهانه بار مالی به هیچ عنوان نمی تواند مانع پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگر شود و این بهانه به هیچ عنوان مورد پذیرش وزیر کار و مجموعه وزارتنیست.». بار مالی؟ یعنی دستمزد کارگر زیرمجموعه بار مالی است؟ میدانید چرا شماها مسبب بدبختی ما هستید؟ یک روزگاری تعرفه شکر را ترکاندید! یک زمانیخصوصی سازی کردید. تمام مشکلات اصلی از سوی دولت شروع شده است. اگر میخواهید مشکلات اصلی ما ریشه ای حل شود راستش ما را به حال خودمان رهاکنید . ما میخواهیم شرکت را به صورت کارگری اداره کنیم. میخواهیم آنرا به شرکت تعاونی کارگری تبدیل کنیم. بار مالی و ضرر و سود و بدبختی و خوشبختی و هرچیزی هم با خودمان! تا بعد ببینید که ضمن اینکه به زیبایی شرکت را اداره میکنیم و به سود دهی هم میرسانیم چطور شرکت هفت تپه را زبان زد خواهیم کرد. امامشکل این است که شما مدافع خصوصی سازی که ضد کارگری ترین طرح در کل دنیا است بوده و هستید.

«۷-بنا بر سخنان صریح حاتم شاکرمی معاون وزیر کار (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) طرح طبقه بندی مشاغل برای شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه اجرا شده است و به هیچ عنوان نیاز به بازنگری ندارد و می بایست برای سایر کارگران نیز اجرا شود.». ایشان همان مسولی نیست کهفرموده بود اسماعیل بخشی برای مساله کارگری دستگیر نشده؟ برای چه دستگیر شده است؟ شما نگران ما هستید؟ چرا از فروختن شرکت به قیمت مفت به دوستانو اقوام خود دفاع میکنید؟ شما دلسوز ما کارگران هفت تپه نیستید.

تا آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و تا خلع ید شرکت از بخش خصوصی و واگذاری آن به بخش دولتی و آنهم تحت نظارت کارگران و یا واگذاری مالکیت شرکتبه خود ما کارگران، ما اعتراض و اعتصاب و تجمع خواهیم کرد. لطفا سعی نکنید که ما را با این اصطلاحات دهن پر کن گول بزنید.» حروجی مهم جلسه نمایندگانکارگری با وزیر»!

آقای آرمند، آقای آزادی و آقای سرخه! اسماعیل را به زودی آزاد میکنیم. اما شما چطور تو صورت اسماعیل میخواهید نگاه کنید؟ نماینده کارگر اصلا هیچ. همکارشما نیست؟ ما اعتراض کردیم که بریم پلو خوری با وزیر ضد کارگر؟ با محجوب که 40 سال است متخصص سرکوب کارگران و حق و حقوق آنهاست؟ کسی کهدر راس خانه کارگر ِ دض کارگر و در راس همان شوراهای اسلامی است که ما همه از آن متنفریم. فکر میکنید ما کمبود شرکت در جلسات داشتیم که اعتراضکردیم؟ لطفا به خودتان بیایید و به کارگران هفت تپه بپیوندید.

دوستان و همکاران عزیز! این کارها و جلسات همگی جزو نمایش دولتی است که میخواهد ما را سرگرم کند. ما این بار برای پیروزی اصلی خودمان را آماده کردهایم. آماده برای اعتصاب کامل تا آزادی اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سپیده قلیان و خلع ید از بخش خصوصی.

از طرف یکی از کارگران هفت تپه

 پنجشنبه ١٥ آذر ٩٧

نامه ارسال شده به کانال مستقل هفت تپه

 

توضیح یک موضوع برای عموم

در رابطه با بازانتشار مطالبی که امضای سندیکای کارگران هفت تپه را ندارند :

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با باور به تشکل مستقل از دولت و کارفرما و به خواست و نیروی کارگران هفت تپه ایجاد شده و به استقلال کارگری پایبند است.در موارد متعددی، مطالبی که بیانیه رسمی سندیکا نیست در کانال سندیکا منتشر میشود؛ البته اگر چه مسوولیت نوشته های دیگر کانال ها و افراد حقیقی و حقوقی باخودشان است اما ما – تا سرحد و ظرفیتی معین و مشخص- از هر امکان، صدا و اقدامی که در راستای احقاق حقوق کارگران است استقبال میکنیم. صداهای مستقلکارگری ِهر چه بیشتر و متعدد به نفع کارگران است. ما این صداها را رقیب خود نمیدانیم و حتا تا زمانی که خط و مشی آنها در راستای منافع کارگری باشد دربازتاب آنها و در تقویت و حمایت از آنها تلاش هم خواهیم کرد. همچنین قابل ذکر است که با توجه به حجم بالای مطالب دریافتی، عدم درج آنها در این کانال الزاما بهمعنای غیر مفید بودن آنها نیست و مخاطبان گرامی کانال، این ملاحظه را خواهند پذیرفت که برای رعایت حوصله مخاطبان و نیز پرهیز از تکرار مفاهیم، تعداد وحجم مطالب منتشره نمیتواند زیاد باشد.

مدیران کانال سندیکای کارگران هفت تپه

 

دسته‌بندی شده در: کارگری, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: