پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

ائتلاف جدید دموکراتیک فلسطینی درجهت شکستن تسلط سیاسی فتح وحماس

 

f14

 

ائتلاف جدید دموکراتیک فلسطینی درجهت شکستن تسلط سیاسی فتح وحماس

نوشته:احمد ابوعامر، 31 دسامبر 2018

مترجم:احمدمزارعی ، پنجم ژانویه 2019

خلاصه

پنج گروه چپ فلسطینی ائتلافی دموکراتیک را تشکیل داه اند تا تسلط سیاسی دوحرکت فتح وحماس را درعرصه سیاسی فلسطین شکسته وبا وارد اوردن فشار بر انها موسسات سازمان ازادیبخش فلسطین را فعال نموده وبتوانند دربرابر «معامله قرن امریکا» ایستادگی کنند.

ب12

احمد ابوعامر

شهر غزه ، منطقه غزه – پنج گروه چپ فلسطینی اعلام نمودند که ائتلاف واحد تازه ای را بنام » ائتلاف دموکراتیک فلسطینی»تشکیل داده اند ، اعلام تشکیل این تحالف درخلال یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام گردید که گروههای پنجگانه همزمان درشهر غزه ورام الله ، درروز بیست وسوم دسامبر جاری برگزار کردند ، هدف از تشکیل این ائتلاف به وجود اوردن یک الترناتیوی سیاسی فلسطینی بود که بتواند با حضور قدرتمند خود دودستگی موجود را درجنبش فلسطین به پایان برده وهیمنه فردی دوقطب سیاسی حماس وفتح را بشکند.

اعلان در مورد این ائتلاف پس از مشاوراتی که از ماه اگست سال 2016 وتا کنون میان گروههای پنجگانه چپ وشخصیتهای اجتماعی دیگرامتداد یافت ، انجام گرفت.

این ائتلاف گروهها ی زیررا دربر میگیرد : جبهه خلق برای ازادی فلسطین، جبهه دموکراتیک برای ازادی فلسطین، ، حزب الشعب (حزب کمونیست فلسطین)، حزب فدا، جنبش اقدام ملی (رهبری مصطفی برغوثی)، به اضافه شخصیتهای اجتماعی مستقل ازجمله ممدوح العکر وعمر عساف.

خانم مریم ابو دقه عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برای ازادی فلسطین در مصاحبه اش با «مانیتور» تاکید ورزید که این ائتلاف درست درموقعی وارد عمل شده است که قضیه فلسطین به علت سیاستها ی دشمنا نه امریکا واسرائیل دچار عقب نشینی گردیده وهمچنین حماس والفتح دچار اختلاف ودو دستگی داخلی شده اند.   

درکنفرانس تاکید گردید که هدف ازایجاد نیروی سومی فلسطینی درکنار فتح وحماس این است تا به جنبش فلسطین روح ورونق تازه ای بخشیده وبر حالت فردیت سیاسی دو حرکت پایان دهد. همچنین درراس این ائتلاف شخص ویا حزبی سیاسی وجود ندارد ومدیریت ان با توافقات میان گروههای چپ پنجگانه انجام میگیرد.

اما اقای مصطفی برغوثی ، مدیر»جنبش اقدام ملی»در مصاحبه با «مانیتور»اعلام داشت که شیوه عملکرد ائتلاف برای اتخاذ تصمیم وتصویب مقررات ، براساس مشارکت جمعی انجام میگیرد.

از سوی دیگر عضو دفتر سیاسی حزب ملت فلسطین وعضو کمیته تاسیسی «ائتلاف دموکراتیک»خالد منصور در مصاحبه با «مانیتور»توضیح داد که ازاوایل سال جاری شاهد اولین فعالیتهای ائتلاف دموکراتیک خواهیم بود که شامل راهپیمائیهای توده ای عظیمی در غزه وغرب رود اردن با هدف فشار برای به پایان بردن اختلاف ودودستگی در جنبش فلسطین وهمچنین دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمائی مسالمت امیز وایستادگی دربرابر تجاوزات شهرک نشینان در غرب رود اردن خواهد بود.

خالد منصور روشن ساخت که ائتلاف درمیان خود بر یک برنامه سیاسی واجتماعی توافق کرده وپرونده های گوناگون را همچون پرونده ازادیها وحقوقهای اجتماعی ، پرونده دوباره خوانی وفعال کردن موسسات وابسته به سازمان ازادیبخش فلسطین، پرونده به پایان بردن اختلافات ودیگر پرونده هائی که متعلق به حقوق اجتماعی ودفاع از حقوق شهروندان در مقابله با سلطه حاکمان در دومنطقه غزه وغرب رود اردن میباشد، باید دانست که سازمان ازادیبخش فلسطین تنها مرجع ونماینده ملت فلسطین است.

قابل ذکر است که ائتلاف تازه در غرب رود اردن وغزه حضوردارد وبرای اجرای برنامه هائی که ما بین احزاب بررویش توافق شده درخلال جلسات دائمی که دارند به اقدامات لازمه میپردازند.

این گروه پنجگانه قراربود با تشکیل یک لیست انتخابی محلی درماه اگست سال 2017، گذشته درانتخابات شرکت کند اما چون انتخابات تا ماه می سال 2017،به تاخیر افتاد وخود این وضعیت باعث شد تا لیست انتخاباتی بهم بخورد زیرا بعضی ازاین گروهها همچون جبهه دموکراتیک وگروه اقدام ملی درانتخابات شرکت کردند وبعضی از جبهه های چپ همچون جبهه خلق انتخابات را تحریم نمود به این دلیل که انتخابات تنها در غرب رود اردن بدون غزه برگزارمیشد زیرا حماس درغزه اجازه اجرای انتخابات را نداد.از طرف دیگر چپها گاها تصمیماتی به تنهائی اتخاذ میکردند زیرا بعلت اینکه درغزه بوده واشغالگران اجازه نمدادند که به اسانی به رام الله مسافرت کنند لذا عدم شرکتشان به نفع حماس ویا الفتح تمام میشد.

محسن رمضان یکی از اعضای مجلس مرکزی سازمان ازادیبخش فلسطین نیز درمصاحبه اش با مانیتور اظهارداشت تشکیل ائتلاف دموکراتیک باعث اعتلای قضیه فلسطین وفعال شدن موسسات وابسته به ان خواهد شد که البته جایگزینی برای ان نیست.

سازمان حماس نیز بنوبه خود از تشکیل ائتلاف دموکراتیک اظهار خوشحالی نمود ویکی از فرماندهانشان بنام حماد ارقب به مانیتور اظهارداشت که «ما با هر هیئت ویا ائتلاف فلسطینیی که به اصول وهویت جنبش فلسطین باورداشته ودر ارتقاءان سهمی داشته باشد همکاری میکنیم»

اقای حماد الرقب امادگی خودرا برای همکاری با این ائتلاف تازه ویا هر نیروی سیاسی فلسطینی دیگری که در ازمیان بردن وضعیت دودستگی موجود کوشش کند ، اعلام تمود

استاد علوم سیاسی دردانشگاه ازهر درغزه اقای مخیمر ابو سعده در صحبتش با مانیتور توضیح داد که عناصر وحدت درمیان این گروهها بیشتر از تفرقه میباشد ، همه اینها به یک ایدئولوژی وابسته هستند، وان اندیشه چپ کمونیستی میباشد ، وی اظهار امیدواری کرد که تشکل تازه بتواند دروازه امیدی برای فلسطینیها باشد تا بتوانند از حالت تفرقه سیاسی موجود میان حماس والفتح که از سال 2006، بوجود امده وزیانهای زیادی برای جنبش فلسطین داشته است ، خلاصی یابند.

وی اضافه نمود که امکان پیروزی این ائتلاف بستگی به مقدار مقبولیت توده ای دو تشکیلات حماس والفتح میباشد واینکه انها چقدر درمیان مردم نفوذ دارند.

اما اقای هانی حبیب ،تحلیلگر ونویسنده سیاسی درروزنامه «الایام الفلسطینیه» درصحبتش با مانیتور اظهار تردید کرد که این ائتلاف بتواند موفق به ادامه وانجام برنامه سیاسی خود شود که درمقابل توده های فلسطینی اعلام داشته است، وی اشاره نمود که گروههای چپ موجود باید عواملی را که درگذشته موجب شکست انها شده قبل از تشکیل ائتلاف موجود ،مطالعه مینمودند.

وی همچنین گفت:» عوامل شکست اتحاد نیروهای چپ همچنان پا برجا است ومهمترین انها این است که هرکدام ازاین نیروها درپشت منافع خود ایستاده است واختلاف بر سر نوع ابزاری که برای حل اختلافات خود درچهارچوب سازمان ازادیبخش فلسطین دارند».

علیرغم اینکه بعضیها درموفقیت تشکیل ائتلاف موجود تردید دارند ،اما فعالیتهای توده ای وسیاسی این ائتلاف وحدود نفوذ انها درمیان مردم بعنوان جریان فلسطینی سوم قدرتمندی تعیین کننده حدود موفقیت انها میباشد.

 

دسته‌بندی شده در: سیاسی, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: