پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

چند خبر از ایران و جهان

ئشسنشد3

۶۰ درصد حقوق کارگران برای اجاره‌خانه می‌رود

 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری و رؤسای جمهور، دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده است. امروز کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلا یک سوم حقوقشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند، امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن هزینه کنند. /ایسنا

ازاعتراضات کارگران شهرداری ها دراول بهمن ماه چه خبر؟
– سومین روز اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق
– ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری لوشان برای دومین روز متوالی
دراعتراض به عدم پرداخت7ماه حقوق
–  اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری مریوان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان
– ادامه اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور نسبت به تبدیل وضعیت
ازدائمی به پیمانی با خودداری از امضای قرارداد جدید
اخباروگزارشات کارگری-اول بهمن ماه1397:
* سومین روز اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق
روزدوشنبه اول بهمن ماه برای سومین روز متوالی،کارگران شهرداری بروجرد
دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق به اعتصابشان واجتماع مقابل شهرداری
مرکزی ادامه دادند.
* ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری لوشان برای دومین روز متوالی
دراعتراض به عدم پرداخت7ماه حقوق
روزدوشنبه اول بهمن ماه،کارگران شهرداری لوشان برای دومین روز متوالی دست
از کار کشیدند و مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تجمع کردند.
*اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری مریوان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان
روزدوشنبه اول بهمن ماه، کارگران شهرداری مریوان دراعتراض به عدم پرداخت
ماه ها مطالباتشان
دست از کارکشیده ودرمحوطه این شهرداری تجمع کردند.
به گزارش منابع خبری محلی، کارگران معترض شهرداری مریوان گفتند :
متاسفانه بیش از 21 ماه از حقوق های معوقه کارگران شهرداری مریوان هنوز
پرداخت نشده است.
این کارگران افزودند:شهرداری مریوان 11 ماه حقوق اضافه کاری کارگران و
همچنین عیدی سال های 95، 96 و همچنین سالجاری را نپرداخته است.
آنها درادمه گفتند:کارگران شرکتی شهرداری نیز هرکدام بیش از 6 میلیون
تومان طلبکار شرکتی که در آن مشغول بکارند،هستند.
آنها همچنین گفتند:از حقوق معوقه خود در سالجاری تنها 4 میلیون تومان
دریافت کرده اند و این امر کفاف زندگی روزمره آنها را نمی دهد.
*ادامه اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور نسبت به تبدیل وضعیت
ازدائمی به پیمانی با خودداری از امضای قرارداد جدید
اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور نسبت به تبدیل وضعیت ازدائمی
به پیمانی با خودداری از امضای قراردادجدید با پیمانکارکماکان ادامه
دارد.
براساس گزارشات رسانه ای شده،کارگران شهرداری منطقه دو نیشابوربااشاره به
عدم امضای قرارداد موقت باپیمانکار،افزودند: جدا از مشکلاتی که در نتیجه
ورود پیمانکار به بخش خدماتی برای ما کارگران منطقه دو ایجاد شده، هر یک
از کارگران بابت حق سنوات و اضافه‌کاری تا ۳۰ میلیون تومان از شهرداری
طلبکاریم.

آنها ادامه دادند:روز پنجشنبه هفته گذشته نیز مسئولان شهری در ورزشگاه
بلوار غزالی جلسه‌ای را با حضور کارگران خدماتی برگزار کردند که نتیجه‌ای
دربرنداشت. کارگران نیز به بیان نگرانی‌های آینده شغلی خود بعد از تبدیل
وضعیت شغلی پرداختند.
آنها افزودند: مسئولان باید تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد
کارگران بگیرند چراکه این موضوع هر روز نگرانی ما را بیشتر می‌کند.
به گفته کارگران قرارداد مستقیم شهرداری منطقه دو شهرداری نیشابور، وقتی
شهرداری نیشابور در مقام کارفرمای اصلی می‌تواند به صورت مستقیم با همه
کارگران قرارداد منعقد و مطالبات آنها را به صورت کامل پرداخت کند، دیگر
چه نیازی است تا با واسطه قراردادن پیمانکار، امکان نادیده گرفته شدن
بخشی از مطالبات مزدی آنها را رقم بزند.
درهمین رابطه:
اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تبدیل قراردادشان از
دائمی به پیمانی ادامه دارد
سه شنبه بیست وپنجم دی ماه1397:
عصر روز دوشنبه بیست چهارم دی ماه،کارگران شهرداری منطقه دو
نیشابوردرادامه اعتراضاتشان نسبت نسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به
پیمانی،برای باری دیگردست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر،زدند.
پیمانکارطی روزهای گذشته کارگران معترض را به دلیل اجتناب از امضای
قراردادهای جدید، تهدید به اخراج کرده است.
براساس گزارشاتی که روزهای بیست وچهارم وبیست وپنجم دی ماه رسانه ای شد،
یکی از کارگران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورگفت:اخیرا کارفرمای شرکت
پیمانکاری کارگران را تهدید کرده که اگر تا صبح شنبه هفته آینده برای
تبدیل وضعیت قراردادهای کار مدارک ارائه ندهند، اخراج خواهند شد و نیروی
کار جدید جایگزین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه،پیمانکار از راننده ماشین‌های جمع‌آوری زباله
مجموعه خواسته است که به بخش‌های اداری و مالی مراجعه کنند و سفته‌های ۶۰
میلیون تومانی در اختیارش قرار دهند،بیان کرد:
این امر از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات
خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را تحت فشار چک یا سفته‌ی امضا شده،
قرار دهد تا از کارفرمای خود شکایت نکند، به خصوص در شرایطی که کارگران
شهرداری منطقه دو نزدیک به ۱۰ سال است هیچ قراردادی با پیمانکاران امضا
نکرده‌اند.
یکی دیگراز کارگران شهرداری نیشابور گفت: اجتماع اعتراضی روز دوشنبه بیست
وچهار دی ماه مقابل ساختمان شورای شهر از حوالی ساعت ۴ عصر آغاز و تا
ساعت ۹ شب ادامه یافت.
این کارگر شهرداری نیشابوردررابطه با ادامه اعتراضاتشان نسبت به تبدیل
قراردادشان از دائمی به پیمانی افزود: طبق نمونه قرارداد کاری که
پیمانکار اخیرا به کارگران داده، دستمزد هر یک از کارگران به نسبت قبل که
قرارداد مستقیم بودند، حدودا به نصف کاهش یافته است.
او با ذکر مثالی ادامه داد: پیش از این من با دو حق فرزند حدود ۲ میلیون
۷۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کردم که این رقم در قرارداد جدید به یک
میلیون ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
این کارگر معترض گفت:هریک از کارگران طبق قرارداد جدیدی که پیمانکارارائه
کرده باید هفته‌ای ۴۴ساعت کار انجام دهند اما این مقدار کار درگذشته ۳۶
ساعت در هفته بود. علیرغم آن هیچ خبری از درج حق اضافه‌کاری‌ها و تعطیل
کاری‌ها در قرارداد جدید مشاهده نمی‌شود. در عین حال حق سنوات کارگران که
باید طبق قانون بر مبنای یک ماه حقوق در سال پرداخت شود در قرارداد جدید
به ۶۴۲ هزار تومان کاهش یافته است.
این کارگربابیان اینکه یکی دیگر از مشکلات کارگران شهرداری منطقه
دونیشابورعدم پرداخت بخشی از مطالباتشان طی چند سال گذشته است،افزود: در
حال حاضر ۴ سال است هزینه‌های جارو را از جیب خود پرداخت می‌کنیم. پیش از
این هر یک از ما کارگران خدماتی بابت هرینه جارو ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان
دریافت می‌کردیم. همچنین برخی از مزایای رفاهی و عرفی کارگران همانند
اقامت ۵ روزه در شمال کشور از ماه‌ها قبل حذف شده است. در عین حال یک سال
است حق اضافه‌کاری و تعطیل کاری کارگران از سوی شهرداری پرداخت نمی‌شود.
این کارگر شهرداری نیشابوربا یادآوری اینکه طی روزهای گذشته نه مسئولان
دستگاه‌های اداری مرتبط و نه تشکل های وابسته کارگری در منطقه نیشابور به
او و همکارانش در مورد سرنوشت وضعیت شغلی و مطالباتشان توضیح مشخصی
نداده‌اند،خاطرنشان کزد که به آنها وعده داده شده روز پنجشنبه بیست وهفتم
دی ماه در سالن ورزشی منطقه یک شهرداری نیشابور برای رسیدگی به مشکلات
حدود ۳۰۰ کارگر معترض، جلسه‌ای تشکیل خواهدشد.

پرویز کاظمی: فردی که عامل افزایش بدهی و معوقات بانک سرمایه بود، سرپرست بانک شد

پرویز کاظمی عضو هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم در دادگاه رسیدگی به اتهامات: بنده عضو غیرموظف هیات مدیره بودم و عضو غیرموظف قدرت اجرایی ندارد و در جریان ریز مطالب قرار نمی‌گیرد. در مهرماه ۹۲ مشکلات مدیریتی آغاز شد، فردی را به ما معرفی کردند؛ بعد از شش تا هفت ماه به این نتیجه رسیدیم که مانده بدهی و معوقات افزایش یافته است و وضعیت بانک مطلوب نیست. به رئیس صندوق موضوع را اعلام کردیم، فردی که عامل این اتفاقات بود بعد‌ها به عنوان سرپرست بانک تعیین شد، بعداً ما مطلع شدیم که این فرد رد صلاحیت حرفه‌ای شده است.

 

فایننشال‌تایمز: اتحادیه اروپا در رابطه با ایران بدنبال چه توافقی است؟

یک روزنامه انگلیسی گزارش داده سه کشور قدرتمند اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلستان) به دنبال متحد کردن اتحادیه اروپا برای حمایت از یک «رویکرد دو وجهی» در قبال ایران است.

روزنامه «فایننشال‌تایمز» نوشته رویکرد دو وجهی اتحادیه اروپا، ضمن تهدید تهران به اعمال تحریم‌های بیشتر به دنبال حفظ «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) است.

منابع دیپلماتیک گفته‌اند تروئیکای اروپا به دنبال توافق بر سر موضعی مشترک، قبل از برگزاری نشستی علیه ایران هستند که دولت آمریکا قرار است روزهای 13 و 14 فوریه در «ورشو»، پایتخت لهستان برگزار کند.

کشورهای اروپایی که بعد از خروج آمریکا از برجام وعده حفظ این توافق با حفظ منافع اقتصادی ایران را می‌دادند در ماه‌های گذشته آزمایش‌های موشکی و طرح اتهامات هنوز اثبات‌نشده علیه ایران را بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از تعهداتشان قرار داده‌اند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی چند روز پیش گزارش داد کشورهای اروپایی اخیراً به سمت مواضع «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا متمایل شده‌‌اند. دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند در جلسه‌ای که 8 ژانویه (18 دی) در تهران میان نمایندگان چند کشور اروپایی با مقام‌های ایران برگزار شده، طرف اروپایی ادعاها درباره قصد ایران برای ترور برخی از مخالفان نظام ایران در خاک کشورهای اروپایی را تکرار کرده و موجب عصبانیت مقام‌های ایرانی شده است.

ایران ادعاهای کشورهای اروپایی درباره تلاش برای ترور برخی نفرات در خاک کشورهای اروپایی را تکذیب کرده است. اولین بار، فرانسه این ادعا را در حمایت از کنفرانس سازمان مجاهدین خلق در پاریس مطرح کرد. بعد از آن، دانمارک و هلند ادعاهای مشابهی مطرح کرده‌اند. رژیم اسرائیل به طور غیر رسمی به نقش خود در هدایت ادعاهای کشورهای اروپایی علیه ایران در این زمینه‌ها اعتراف کرده است.

روزنامه فایننشال‌تایمز نوشته برخی از وزرای کشورهای اروپایی نشست متحدان آمریکا در لهستان را تلاشی از سوی واشنگتن برای سوق دادن اروپا به سمت اتخاذ مواضع افراطی‌تر علیه ایران می‌بینند. اما بروکسل از سوی دیگر به دنبال حفظ توافق هسته‌ای ایران، علی‌رغم ادعاها در زمینه قصد ایران برای ترور برخی نفرات در خاک کشورهای اروپایی است.

علی‌‌رغم تکذیب ایران، اتحادیه اروپا ماه جاری به همین بهانه اولین دور تحریم‌ها علیه ایران را بعد از اجرایی شدن برجام اعمال کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی تحریم‌های جدیدی علیه نفرات دخیل در توسعه برنامه موشکی ایران اعمال کند. مطابق گزارش رویترز، «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال آن است اقدامات ضدایرانی به گونه‌ای پیش نروند که به خروج ایران از برجام منجر شود.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز تصریح کرد: «بایستی بپذیریم که توافق هسته‌ای مهم است و دستاوردی عظیم بوده است. مشابهاً لازم است تأکید کنیم که دلایلی واقعی برای نگرانی از اقدامات ایران وجود دارند و لازم است بر این کشور فشار اعمال کنیم.»

دیپلمات‌ها گفته‌اند تحریم‌های احتمالی علیه ایران، منع مسافرت و مصادره دارایی‌ها برای افراد دخیل در توسعه برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را شامل خواهد شد.اما مشکلات فنی و اختلاف‌ها بر سر ترکیب چماق‌ها و هویج‌ها در قبال ایران احتمالاً باعث خواهد شد وزارت خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه نتوانند به بیانیه‌ای مشترک برسند.

یکی از موانع، راه‌اندازی کانالی برای تسهیل مبادلات مالی با ایران، موسوم به «وسیله هدف ویژه» (SPV) است که از مدت‌ها پیش قرار است آغاز به کار کند، اما هنوز اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته است. موگرینی خواستار آن است که هر گونه تحریم علیه ایران، بعد از اعلام راه‌اندازی این کانال اعلام شود. این ساختار قرار است در فرانسه ثبت شود، اداره آن را آلمان عهده‌دار می‌شود و انگلیس هم قرار است یکی از سهامداران آن باشد.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تأکید می‌کنند لازم است قبل از نشست لهستان به موضعی مشترک در قبال ایران دست پیدا کنند.

خودکشی یک خلبان اوکرائنی مرتبط با سقوط هواپیمای مالزیائی

راشا تودی- ترجمه رضا نافعی

آینده ما

ولادیسلا وُلوشین خلبان جنگی و پیشکسوت جنگی در شرق اوکرائین ، در خانه خود به زندگی خویش پایان داد. گویا او در روزهائی که بوئینگ MH17، هواپیمای مسافری مالزی ، از آسمان اوکرائین سقوط کرد، پروازهای جنگی می کرده است.

دو روز است که رسانه های اوکرائین در باره خودکشی » Wladislaw Woloschin » قهرمان جنگی» اوکرائین(29 ساله) ، مطلب می نویسند. او در خانه خود، با شلیک گلوله به زندگی خود پایان می بخشد. گویا همسر او نیز صدای تیر را شنیده است. خلبان جنگی پیشین در راه بیمارستان جان سپرده است. برخی از اوکرائینی ها خلبان مذکور را، با نوعی طعنه ، «ستاره » رسانه های روسی می نامند. در واقع یک سرباز فراری اوکرائینی که مکانیک بوده، بنام یِوگِنی آگاپوف، که در سال 2014 خود را تسلیم مقامات روس کرد، اظهار داشته که » وُلوشین» در روز وقوع سقوط دلخراش هواپیمای مسافری مالزی، در منطقه جنگی در اوکرائین شرقی ، پروازهای جنگی می کرده است.

او که خود در فرودگاه نظامی Dnjepropetrowsk کار می کرده » ولوشین» را دیده است که افسرده و مغموم با هوا پیمای فاقد موشک بازگشته . گویا او با اشاره به هواپیمای MH17 مالزیا ایرلاین گفته است که آن هواپیما » در زمان اشتباه در محل اشتباه » بوده است. روز 17 ژوئیه 2014 دویست و نود و هشت تن مسافران هواپیمای مذکور که بسیاری از آنها کودک بودند، کشته شدند.

بعدا مقامات اوکرائینی ادعا کردند که ولوشین در آن روز پرواز نکرده است. پس از آن خود ولوشین در برابر رسانه و مقامات تحقیق هلند در باره 33 پرواز جنگی خود در دنباس سخن گفت و شرکت در تیراندازی به هواپیمای مسافری را نفی کرد. اکنون دیگر نه مقامات تحقیق هلندی و نه روسی در باره احتمال تیراندازی از هوا به هواپیمای مالزی بحث نمی کنند.

ولوشین در سال گذشته به خدمت خود در ارتش پایان داد و پس از انتشار مقاله ای فنی معاونت فرودگاه نیکولایف در جنوب اوکرائین به او داده شد. یوری بوتوسف، روزنامه نگار اوکرائینی که با ولوشین دوست است، اظهار داشت قرار براین بود که آن دو در باره جنگ در دنباس کتابی بنویسند.

پورتال اینترنتی » نیک وستی» مکاتبات الکترونیک او را با فرماندار منتشر ساخته است. گویا او در این مکاتبات اظهار داشته است» روزهاست که فکر خود کشی دست از سرم بر نمی دارد». بستگان این خلبان تایید می کنند که او در روزهای اخیر افسرده بوده است.

ولی» بوگدان بسپالکو » کارشناس روسی در علوم سیاسی، وجود ارتباط با عملیات نظامی ولوشین در دنباس را دور از احتمال نمی داند.

بسپالکو می گوید او بعنوان شاهدی خطرناک ، می توانسته اطلاعات زیادی در باره تراژدی MH17 داشته باشد. اوکرائین هنوز مطالب بسیاری را پنهان نگاه می دارد.

.در زمانی که کسی که حتی حرفه ای هم نیست، می تواند قبل از آغاز تحقیقات ، برای تحریف نتایج تحقیق علائمی نادرست در این سو یا آنسو، در مسیر تحقیق قرار دهد، این نسخه نیز می تواند مشروع جلوه کند..

شیوه تحقیقی که پلیس محلی در مورد ولوشین در پیش می گیرد :» احتمال قتل عمد است». در اطلاعیه مطبوعاتی نوشته شده » کلیه احتمالات» مورد توجه قرار می گیرد ..

در ماههای اخیر میزان خود کشی میان کسانی که در اوکرائین از جنگ باز می گردند افزایش یافته است. پرتال اینترنتی وستی Portal Westi روز 5 فوریه خبر از خود کشی 8 تن از کسانی داد که از جنگ بازگشته بودند. آناتولی ماتیوس دادستان نظامی اوکرائین افزایش تعداد خودکشی ها را تایید کرد ولی گفت این ها کسانی هستند که در منطقه چالش بوده اند. آناتولی ماتیوس، دادستان نظامی اوکرائین گفت تا 80 درصد از کسانی که از جبهه باز می گردند، مبتلا به گرفتاری های روانی هستند.

https://deutsch.rt.com/europa/67043-ukraine-wladislaw-woloschin-moeglicher-protagonist-mh17-ist-tot

فاجعه انسانی جامعه اسرائیل: جنگ افروزی ضمانت موفقیت نتانیاهو در انتخابات آتی اسرائیل

رویه تازه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل در پذیرش مسئولیت حملات هوایی به سوریه، آن هم در آستانه انتخابات پارلمانی این رژیم، در میان مقام‌های سیاسی و نظامی سابق تل‌آویو با انتقاد روبرو شده است.

«موشه یعلون» وزیر جنگ سابق اسرائیل که خود زمانی عضو کابینه نتانیاهو بود، یکی از این افراد است که می‌گوید نخست‌وزیر رژیم اسرائیل که به دلیل تحقیقات قضایی و اتحاد احزاب چپ و میانه جایگاه خود را در انتخابات پیش رو در معرض خطر می‌بیند، تلاش می‌کند تصویری مقتدر از خود ترسیم کند.

یعلون که روز دوشنبه با رادیو ارتش اسرائیل صحبت می‌کرد، گفت: «متأسفانه… همه‌چیز به بقای سیاسی او مربوط است. اعلام [نقش تل‌آویو در حملات] چه چیزی عاید ما می‌کند؟ آیا کسی می‌تواند به من بگوید این کار جز مسائل سیاسی، چه سودی برای ما دارد؟»

به گفته این مقام سابق رژیم اسرائیل، پس از آنکه نتانیاهو دو هفته پیش رسما مسئولیت یکی از این حملات را بر عهده گرفت، اکنون ارتش این رژیم چاره‌ای ندارد جز اینکه مسئولیت بقیه حملات را نیز بر عهده بگیرد.

بامداد دوشنبه جنگنده‌های رژیم اسرائیل تلاش کردند مناطق مختلفی در حومه دمشق را هدف قرار دهند، اما با واکنش سامانه‌های پدافندی ارتش سوریه روبرو شدند. ارتش رژیم اسرائیل ساعاتی بعد رسما مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.

این در حالی است که تا پیش از این رژیم اسرائیل در قبال حملاتی که در سوریه انجام می‌داد، سیاست «ابهام» را در پیش می‌گرفت و رسانه‌های این کشور هم صرفا به نقل از رسانه‌های سوری خبر مربوط به این حملات را منتشر می‌کردند. اما نتانیاهو اخیرا این سیاست را تغییر داده و علنا اعلام می‌کند که عامل حملات جنگنده‌های این رژیم بوده‌اند.

این تغییر رویه در حالی انجام می‌شود که وی باید بهار سال آینده در انتخابات پارلمانی برای حفظ جایگاهش با رقبای متعددی مبارزه کند.

 

کودتا علیه رئیس جمهور قانونی ونزوئلا از شایعه تا واقعیت

رویترز اعلام کرد پس از اینکه نظامیان مسلح هوادار آمریکا درخواست کناره گیری مادورو را اعلام کردند، نیروهای امنیتی این کشور در اطراف ساختمان گارد ملی حضور یافته اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک افراد مسلحی که خود را از اعضای گارد ملی ونزوئلا معرفی کرده اند، امروز دوشنبه با انتشار ویدئویی خواستار کناره گیری نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور شدند!

بر اساس اعلام رویترز، در این ویدئو حضور نیروهای امنیتی ونزوئلا در مکان گارد ملی این کشور در کاراکاس مشهود است.

به گزارش ایندیپندنت، تعدادی از اعضای گارد ملی ونزوئلا علیه مادورو شورش کرده و خواستار کناره گیری وی شده اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در این باره اعلام کرد: نیروهای امنیتی ونزوئلا از گاز اشک آور علیه کودتاچیان استفاده کرده اند.

برخی اخبار در این خصوص از درگیری در برخی خیابان‌های کاراکاس پایتخت ونزوئلا نیز خبر داده اند.

در همین رابطه، پایگاه خبری «ریپابلیکا» تعداد شرکت کنندگان در این کودتا را ۴۰ نفر عنوان کرده است.

ایندیپندنت هم اکنون در خبری فوری در این باره نوشت: شورش زمانی آغاز شد که گروهی از افراد مسلح با لباس نظامی اعلام کردند که مادورو را رئیس جمهوری این کشور نمی دانند.

فردی که خود را گروهبان «آرماندو فیگیرو» (Armando Figueroa) معرفی کرد با برعهده گرفتن مسئولیت شورش امروز با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی کنار رفتن مادورو از قدرت را خواستار شده است.

این درحالیست که در روزهای گذشته آمریکا رسمااز احتمال به رسمیت شناختن رهبر مخالفان ونزوئلا به عنوان «رئیس‌جمهوری قانونی» در ونزوئلا خبر داده بود.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، وزارت اطلاع رسانی ونزوئلا تا کنون به درخواست ها برای ارائه هرگونه اطلاعات در این خصوص پاسخی نداده است.

به گزارش ایندیپندنت، دولت ونزوئلا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان شرکت کننده در کودتا دستگیر شده اند و هم اکنون اوضاع در این کشور به ویژه در پایتخت تحت کنترل است.

سفیر ونزوئلا در روسیه، اعلام کودتا در کشورش را رد کرد و گفت که این مسئله واقعیت ندارد.

به گزارش ریانووستی، «کارلوس رافائل فاریا تورتوسا» سفیر ونزوئلا در روسیه شایعه کودتا در کاراکاس را رد کرد.

تورتوسا گفت: اطلاعاتی که داده می شود، با آنچه که در حال وقوع است، منطبق نیست.

گفتنی است که پیش از این ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن یک فرد مسلح که خود را از اعضای گارد ملی ونزوئلا معرفی کرده است، امروز دوشنبه با خواستار کناره گیری نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور شده است.

 

 

دادگاه عالی ونزوئلا رئیس کنگره را عزل کرد

به گزارش آسوشیتدپرس، دادگاه عالی ونزوئلا در حکمی اعلام کرد که ریاست کنگره از درجه اعتبار ساقط بوده و مصوبه جدیدی که کنگره علیه نیکلاس مادورو تصویب کرده است، ملغی محسوب می شود.

روز دوشنبه نیروهای امنیتی ونزوئلا موفق شدند تا شورشی را که توسط گروهی از افراد گارد ملی علیه رئیس جمهور ترتیب داده شده بود، سرکوب کنند.

این حوادث باعث ایجاد ناآرامی در خیابان های اطراف کاخ ریاست جمهوری شد که طی آن گروهی از معترضان خواستار کناره گیری مادورو از قدرت شدند.

ساعاتی بعد و پس از فروکش کردن ناآرامی ها، دادگاه عالی ونزوئلا با صدور حکمی اعلام کرد که مصوبات اخیر کنگره ملی که ریاست جمهوری مادرو را نامشروع خوانده بود، ملغی محسوب می شوند.

حکم دادگاه ضمن عزل ریاست خود کنگره، دادستان کل کشور را مأمور کرد تا درباره مجرم بودن رهبران کنگره به خاطر سرپیچی علنی از قانون اساسی کشور، تحقیقات به عمل آورد.

با این وجود، «خوان گوایدو» رئیس معزول کنگره این حکم دادگاه را نادیده گرفته و دوباره از مردم خواست تا روز چهارشنبه به خیابان ها ریخته و خواستار برکناری مادورو شوند.

علاقه شدید «داعش» به ماندن آمریکا در سوریه

انفجار خودروی انتحاری در جنوب استان حسکه در مسیر کاروان نظامی نیروهای آمریکایی و کردهای سوریه، چندین کشته و زخمی در پی داشت.

به گزارش نهاد دیده‌بان حقوق بشر سوریه، در این انفجار تا کنون هشت نیروی کرد کشته و دو نظامی آمریکایی نیز زخمی شده‌اند. نیروهای کرد در حال اسکورت نظامیان آمریکایی در جاده حسکه به رقه در نزدیکی شهر «الشدادی» بودند که یک خودروی حامل مواد منفجره به کاروان نظامیان نزدیک و سپس منفجر شد.

سه‌شنبه هفته گذشته نیز انفجار یک خودروی حامل مواد منفجره در شهر «منبج» سوریه، موجب کشته شدن چهار نظامی آمریکایی و زخمی شدن سه نظامی دیگر شد. گروهک تکفیری داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.

از وقتی ترامپ تصمیم به خروج از سوریه را اعلام کرده است این دومین حمله انتحاری داعش به آمریکاست، بنظر می رسد دمکرات ها و مخالفان جمهوریخواه ترامپ که مخالف شدید خروج از سوریه می باشند دگمه انفجارات داعش را در دست دارند با انفجار امروز به نظر می‌رسد، منتقدان تصمیم ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه، به شدت انتقادات خود بیافزایند. ترامپ مدعی شده است که آمریکا توانسته داعش را در سوریه نابود کند اما دو انفجار در طول پنج روز علیه نیروهای آمریکایی، ترامپ را در موقعیت دشواری قرار داده است.

آمریکا: روسیه موشکهای جدید خود را منهدم کند!

نماینده آمریکا در سازمان خلع سلاح جهانی مدعی است روسیه برای نشان دادن پایبندی خود به توافق منع موشک‎های هسته‎ای میان‎ برد، باید موشک‎های کروز جدید و همه ادوات وابسته به آن را تخریب کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا امروز دوشنبه از روسیه خواست سامانه موشکی کروزی را که به تازگی ساخته است منهدم کند و در توجیه این درخواست مدعی شد که این سامانه نقض مستقیم توافق منع موشک‌های هسته‌ای میان‌ برد (INF) است.

در همین راستا، «رابرت وود» نماینده آمریکا در سازمان خلع سلاح جهانی، مسکو را به بی‌ثباتی جهان متهم کرد.

وی در این باره مدعی شد: روسیه باید همه موشک‌های SSC-۸، پرتابگرها و تجهیزات مربوط به آنها را در راستای دفاع از توافق منع موشک‌های هسته‌ای میان‌ برد (INF) منهدم کند.

گفتنی است ترامپ تهدید کرده که اوایل ماه میلادی فوریه از این توافق خارج خواهد شد.

لهستان: روسیه دعوت برای حضور در نشست ورشو را رد کرد

وزیر خارجه لهستان از اقدام روسیه در رد دعوت برای شرکت در نشست ورشو خبر داد.

به گزارش «پولاندین» (polandin)، «جاکیچ کژاپوتوویژ» وزیر خارجه لهستان در مصاحبه ای اعلام کرد که در نشست ورشو که در تاریخ ۱۳ و ۱۴ فوریه برگزار می شود هیچ شخصیتی از روسیه شرکت نمی کند.

به گفته وزیر خارجه لهستان، روسیه پیش از آنکه برنامه این نشست را ببیند تصمیم خود برای عدم حضور در نشست ورشو را اتخاذ کرده بود.

وی در ادامه افزود که از ایران برای شرکت در این نشست دعوت نشده است.

به گفته وزیر خارجه لهستان، اتحادیه اروپا نمی تواند در خصوص مسائل خاورمیانه در مقابل آمریکا بایستد.

این در حالی است که امروز دوشنبه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از عدم حضور خود در نشست ورشو خبر داده و آن را تائید کرده بود.

پیشتر آسوشیتدپرس به نقل از دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل گزارش داده بود که به نظر می‌آید کشورهای اروپایی نمی‌خواهند در نشست ورشو که قرار است ماه آینده میلادی به ابتکار آمریکا برگزار شود شرکت کنند.

مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه از برگزاری این کنفرانس در سطح وزرا با عنوان «پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه» خبر داد. این کنفرانس در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار خواهد شد.

دیپلمات‌هایی که در بروکسل با خبرگزاری آسوشیتدپرس صحبت کرده‌اند تردیدهایی درباره موضوع اصلی این نشست دارند و می گویند «زمان کافی برای برنامه‌ریزی آن نبوده و به نظر می‌آید ایران نیز به آن دعوت نشده است».

یک روز قبل روزنامه وال استریت ژورنال هم در گزارشی نوشت: «انتخاب لهستان، برای میزبانی این نشست از سوی برخی دیپلمات‌های اروپایی تلاش برای ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا در مورد ایران ارزیابی شده است».

لهستان از اعضای اتحادیه اروپا است. این اتحادیه همچنان در تلاش برای حفظ ایران در برجام است و می‌خواهد ساز و کاری ویژه برای ادامه تجارت مشروع با ایران برقرار کند.

در گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس و وال استریت ژورنال مشخص نشده کدام کشورهای اروپایی درباره شرکت در کنفرانس ورشو تردید دارند.

روز پنجشنبه هفته گذشته نیز یک سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در نشست ضد ایرانی که قرار است ماه آینده میلادی در «ورشو» پایتخت لهستان برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

گفتنی است این نشست ضد ایرانی تحت عنوان «نشستی در سطح وزراء با هدف ترویج آینده ای توأم با صلح و ثبات در خاورمیانه» به ابتکار عمل واشنگتن در تاریخ ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در ورشو برگزار خواهد شد و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با ادعای حضور نمایندگانی از بیش از ۷۰ کشور جهان، موضوع ایران را محور اصلی این نشست خواند.

این در حالی است که وزارت خارجه ایران در واکنش به این اقدام، با فراخواندن دیپلمات ارشد لهستان «مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام طرف لهستانی در همراهی با آمریکا برای برگزاری این نشست» را اعلام کرده و متذکر شد که «این یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و انتظار می‌رود لهستان از همراهی با آمریکا در برگزاری این نشست خودداری نماید».

افزون بر آن، یک وبگاه غیردولتی و ضد جنگ موسوم به «کُد پینگ» با مشارکت جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی آمریکا و انتشار یک طومار، خواستار تحریم نشست ضدایرانی لهستان از سوی کشورهای اروپایی شده‌ است.

در بخشی از این طومار می‌خوانیم: «به جای برگزاری نشستی در راستای تقابل با ایران، لازم است که جهان برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای فشار بیشتری اِعمال کند. این دشمنی آمریکا علیه ایران است که به بی‌ثباتی خاورمیانه دامن زده و با تهدید فزاینده آغاز یک جنگ جدید در منطقه همراه است».

در واکنش به اسرائیل: چین نسبت به شدت گرفتن تنش‌ها در سوریه هشدار داد

وزارت خارجه چین در واکنش به اقدام رژیم اسرائیل در حمله به سوریه، نسبت به افزایش سطح تنش ها در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری تاس، «هوآ چانینگ» یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین، با تائید این مطلب گفت: چین همیشه به اهمیت احترام و دفاع از حاکمیت سوریه، استقلال آن و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده است. اکنون پایان صلح آمیز و سیاسی بحران سوریه در نقطه کلیدی قرار دارد.

وی در ادامه افزود: ما معتقدیم که تمام طرف ها باید از دست زدن به اقداماتی که سبب افزایش تنش ها در سوریه می شوند خودداری کنند. طرف های درگیر در سوریه باید بصورت مشترک به حفظ صلح و ثبات در منطقه کمک کنند.

روز گذشته رژیم اسرائیل اقدام به حمله به سوریه کرد که با واکنش نیروی هوایی سوریه مواجه شد. در همین رابطه وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای از انهدام موشک های کروز و بمب های هدایت شونده اسرائیل از سوی سامانه دفاع هوایی سوریه خبر داد.

در این بیانیه آمده است که سامانه دفاع هوایی سوریه ۳۰ موشک کروز و بمب هدایت شونده اسرائیل را منهدم کرده است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه بیانیه اعلام کرد که در جریان حمله شب گذشته رژیم اسرائیل به سوریه ۴ نیروی ارتش سوریه کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

روز گذشته رژیم اسرائیل اقدام به حمله به سوریه کرده بود که با واکنش سامانه دفاعی سوریه مواجه شد.

اروپای نامتحد: ایتالیا خواستار تحریم فرانسه از سوی اتحادیه اروپا شد

معاون نخست وزیر ایتالیا با متهم کردن فرانسه در خصوص بحران مهاجران، خواستار تحریم این کشور از سوی اتحادیه اروپا شد.

به گزارش راشاتودی، «لوئیجی دی مایو» معاون نخست وزیر ایتالیا، با متهم کردن فرانسه به ادامه سیاست های استعماری و نقش آن در بروز بحران مهاجران خواستار تحریم فرانسه از سوی اتحادیه اروپا شد.

معاون نخست وزیر ایتالیا در ادامه عنوان داشت که این موضوع (تحریم فرانسه) را در اتحادیه اروپا مطرح می کند.

سواحل ایتالیا به دلیل نزدیکی به آفریقا، مقصد ابتدایی مهاجرینی است که بصورت غیرقانونی از کشورهای آفریقایی اقدام به مهاجرت به اروپا می کنند.

در ماه های اخیر ایتالیا از پذیرش مهاجرین خودداری کرد و همین امر مشکلاتی را برای سایر کشورها بوجود آورد.

آمریکا به اهمیت حمایت از متحدان کُرد خود آگاه است

به گزارش خبرگزاری «رویترز» «فلورانس پارلی» وزیر دفاع فرانسه روز یکشنبه در برنامه‌ای به میزبانی چند رسانه فرانسوی از جمله «لوموند» اظهار داشت: «موضوع لزوم حمایت از کردها در محاسبات آمریکایی‌ها جای دارد.»

وزیر دفاع فرانسه با اشاره به تشکیل ائتلاف بین‌المللی در شکست داعش افزود: «کردها بهترین شرکای ائتلاف هستند.»

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در دسامبر گذشته ( آذر) اعلام کرد که حدود 2 هزار نظامی خود را از سوریه خارج خواهد کرد. این تصمیم ترامپ نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت‌ کردهای متحد با آمریکا که ترکیه را دشمن خود می‌بینند، برانگیخته است.

این در حالی است که ارتش ترکیه نیز به بهانه ایجاد منطقه امن در مرزهای جنوبی خود، قصد رخنه به شمال سوریه را دارد. گزارش‌ها در این زمینه از هماهنگی آنکارا با واشنگتن حکایت دارند.

«ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه نیز در همین زمینه گفته بود که اگر منطقه امنی که آمریکا وعده داده، همانی باشد که آنکارا انتظار دارد، سرانجام کنترل این منطقه در اختیار ترکیه قرار خواهد گرفت.

عقب نشيني نظامي انگليس از عراق و سوریه

نیروی هوایی انگلیس اعلام کرد: بیش از نیمی از هواپیماهای جنگی خود را از عراق و سوریه باز می گرداند.

نیروی هوایی انگلیس اعلام کرد: از ماه آینده هشت فروند هواپیمای جنگی تورنادو را به انگلیس باز می گرداند و شمار هواپیماهای جنگی انگلیس در دو کشور عراق و سوريه به شش فروند خواهد رسید. گفته می شود این تصمیم در پی خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از منطقه گرفته شده است. با بازگشت این فروند هواپیمای انگلیسی، شش فروند هواپیمای تایفون و 10 فروند پهباد نیروی هوایی انگلیس در عراق و سوریه باقی می ماند. نیروهای ویژه ارتش انگلیس نیز که درحال انجام عملیات پنهانی در سوریه اند، در پی خروج نیروهای ویژه آمریکایی، این کشور را ترک خواهند کرد.

مخالفت روسیه با آزادی موقت جاسوس آمریکایی

دادگاهی در روسیه با درخواست آزادی موقت «پل ویلان» شهروند آمریکایی- انگلیسی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده مخالفت کرد.

به گزارش رویترز، دادگاهی در روسیه با درخواست آزادی موقت پل ویلان، شهروند آمریکایی-انگلیسی بازداشت شده در روسیه به قید وثیقه مخالفت کرد.

براساس حکم دادگاه، ویلان که از سوی دستگاه امنیتی روسیه متهم به جاسوسی است، در زندان باقی خواهد ماند.

«پل ویلان» ۴۸ ساله و یک نظامی بازنشسته است که روسیه او را از هفتم دی ماه به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است.

صبر روسیه در قبال تجاوزات تل آویو به سوریه حدی دارد

آندره کراسوف با اشاره به اینکه صبر این کشور در مقابل اسرائيل حدی دارد، این تجاوزها را نقض صریح قانون بین المللی و به منزله تجاوز علیه کشوری دارای حاکمیت دانست.

معاون اول رئیس کمیته امور دفاعی مجلس دومای روسیه با اشاره به اینکه صبر این کشور در برابر تجاوزات اسرائیل علیه سوریه حدی دارد، این تجاوزات را نقض صریح قانون بین المللی و به منزله تجاوز علیه کشوری دارای حاکمیت دانست.
به نوشته پایگاه خبری الوطن سوریه، آندره کراسوف معاون اول رئیس کمیته امور دفاعی مجلس دومای روسیه تاکید کرد تجاوزات اسرائیل علیه سوریه نقض صریح قانون بین المللی است و به منزله تجاوز علیه کشوری دارای حاکمیت به شمار می رود. وی گفت: «صبر روسیه در برابر این تجاوزات حدی دارد و روسیه به حمایت مسلحانه از سوریه ادامه خواهد داد.»
در همین حال دمشق نیز تاکید کرد هدف تجاوز جدید اسرائیل به سوریه طولانی کردن بحران در این کشور و تداوم جنگ تروریستی در آن است. دمشق همچنین افزود تجاوزات اسرائیل مردم سوریه را برای پیروزی حتمی علیه تروریسم و بازپس گی اسرائیل روی جنگ افروزی: جنگنده‌های اسرائیلی دیوار صوتی را در لبنان شکستند

به گزارش پایگاه خبری النشره، جنگنده‌های رژیم اسرائیل در سطح پایین بر فراز روستاهای جنوب لبنان بویژه خط ساحلی به پرواز درآمدند و به طور مشخص دیوار صوتی را بر فراز شهر صور شکستند که باعث رعب و وحشت در بین اهالی شد.

برپایه این گزارش، جنگنده‌های اسرائیل همچنین از مناطق مرجعیون، العرقوب و حاصبیا تا آسمان منطقه راشیا در بقا غربی لبنان به پرواز شناسایی دست زدند.

این جنگنده‌ها در ادامه نقض حریم هوایی لبنان، در ارتفاع متوسط بر فراز بیروت پرواز کردند.

هواپیماهای جنگی اسرائیل همچنین در ارتفاع پایین بر فراز منطقه بقاع میانه تا شهر بعلبک پرواز کردند.

ری جولان اشغالی مصمم تر کرده است

 

اعمال دور جدیدی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه

اتحادیه اروپا دور جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه را اعمال می‌کند.

به گزارش روزنامه هاآرتص، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود دور جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه را در ارتباط با حمله جعلی سالزبری در لندن و همچنین آن چه مرکز تسلحیات جعلی شیمیایی در سوریه عنوان شده، اعمال می‌کنند.

این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی سرمایه ۹ نفر از مقامات اطلاعاتی و امنیتی روسیه است.

در این بیانیه، وزاری خارجه اتحادیه اروپا مدعی شده‌اند، حداقل ۵ نفر از افرادی که در فهرست تحریم جدید این اتحادیه قرار گرفته‌اند، با مرکز تحقیقات شیمیایی سوریه مرتبط بوده‌اند.

در بیانیه وزاری خارجه اتحادیه اروپا هدف از دور جدید تحریم‌ها علیه سوریه مقابله با توسعه و بکارگیری تسلیحات شیمیایی به عنوان یک تهدید بین‌المللی عنوان شده است.

با اعمال دور جدیدی از تحریم‌های اروپا علیه روسیه، فهرست تحریم‌های این اتحادیه به ۲۷۰ شخص حقیقی روس می‌رسد.

اتحادیه اروپا پیش از این و از سال ۲۰۱۱ روسیه را بدلیل حمایت از دولت مرکزی سوریه تحت فشار و تحریم قرار داده که این تحریم‌ها در بیشتر موارد شامل محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، مسدودسازی دارایی‌ها و فروش نفت است.

 

دسته‌بندی شده در: اخبار ایران و جهان, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: