پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

بیانیۀ کمونیست‌های ونزوئلا پیرامون خطر کودتا

بیانیۀ کمونیست‌های ونزوئلا پیرامون خطر کودتا

maduro_Oscar Figuera


hands_o_Venezelaاسکار فیگوئرا  دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلادر یک کنفرانس مطبوعاتی فوقالعاده که در روز جمعه ۲۵ژانویه برگزار شد، تأکید میکند که یک کودتا به وسيلۀ ایالاتمتحده، دولتهای پادو در آمریکای لاتین و راست نوکرصفتو وطنفروش ونزوئلا در جریان است. آنهایی که این فاکت راکه نیکولاس مادورو رییسجمهور قانونی جمهوریبولیواری ونزوئلا است، نمیپذيرند، درصدند در کشور یکدولت دستنشانده سر کار بیاورند و شرایط را برای خشونتسیاسی که راه را به سوی جنگ داخلی برای توجیه مداخله مستقیم ارتجاع بینالمللی بازخواهد کرد، به وجود آورند.


 منبع: مارکسیسملنینیسم امروز

تارنگاشت عدالت


maduro_commonist_party_venezuela

اسکار فیگوئرا  دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا در یک کنفرانس مطبوعاتی فوقالعاده که در روزجمعه ۲۵ ژانویه برگزار شد، تأکید میکند که یک کودتا به وسيلۀ ایالات متحده، دولتهای پادو در آمریکایلاتین و راست نوکرصفت و وطنفروش ونزوئلا در جریان است. آنهایی که این فاکت را که نیکولاس مادورورییسجمهور قانونی جمهوری بولیواری ونزوئلا است، نمیپذيرند، درصدند در کشور یک دولت دستنشاندهسر کار بیاورند و شرایط را برای خشونت سیاسی که راه را به سوی جنگ داخلی برای توجیه مداخلهمستقیم ارتجاع بینالمللی باز خواهد کرد، به وجود آورند.

رودر رو با این واقعیت، حزب کمونیست ونزوئلا توافق نمود:

همه ظرفیتهای حزب کمونیست ونزولا، لیگ جوانان کمونیست ونزوئلا و جبهههایسیاسی تودهای را برای ارتقای وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک و مردمیانقلابی علیه کودتای امپریالیستی فعال کند.

همه ظرفیتهای حزب کمونیست ونزولا، لیگ جوانان کمونیست ونزوئلا و جبهههای سیاسی تودهای را برایارتقای وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک و مردمیانقلابی علیه کودتای امپریالیستی فعال کند.

به ارتقای همبستگی بینالمللی احزاب کمونیست و کارگری و جنبش ترقیخواه جهان، از طريق بخشسیاسی بینالمللی حزب کمونیست ونزوئلا، لیگ جوانان کمونیست ونزوئلا، جنبش صلح و همبستگی، وجبهههای سیاسی تودهای ادامه دهد؛ این همبستگی در دهها اقدام و پیام همبستگی از سازمانهایگوناگون مانند شورای جهانی صلح، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری، فدراسیون بینالمللی زناندمکرات، فدراسیون جهانی جوانان دمکرت، احزاب کمنویست جهان و دیگر سازمانها ابراز شده است.

وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک و مردمیانقلابی را ارتقا دهد، اتحادی که بایددر یکپارچگی رهبری روند ونزوئلایی بازتاب یابد، اتحادی که به ما امکان خواهد دادتجاوزگری امپریالیستی را درهم شکنیم و مشکلات جدی مردم را حل کنیم.

وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک و مردمیانقلابی را ارتقا دهد، اتحادی که باید در یکپارچگی رهبریروند ونزوئلایی بازتاب یابد، اتحادی که به ما امکان خواهد داد تجاوزگری امپریالیستی را درهم شکنیم ومشکلات جدی مردم را حل کنیم.

یک دولت اتحاد وسیع میهنی، دمکراتیک، مردمیانقلابی را که بر بخشهای متحد امپریالیسم ایالاتمتحده، عمدتاً بر انحصارات، به ویژه بخش مالی سوداگر که روزانه مردم را غارت میکند ضربه خواهد زد،ارتقاء دهد.

یک برنامه وسیع بسیج ملی و بینالمللی را، که کارگردهقان، غیرنظامی و نظامی،مؤمن و غیرمؤمن را در دفاع از میهن متحد میکند، پیش ببرد.

یک برنامه وسیع بسیج ملی و بینالمللی را، که کارگردهقان، غیرنظامی و نظامی، مؤمن و غیرمؤمن را دردفاع از میهن متحد میکند، پیش ببرد.

ما میخواهیم که دولتهای ملی، منطقهای و محلی از اختیارات خود برای خنثا کرد مافیاهای سوداگری وفساد که با مصونیت عمل میکنند، استفاده کنند. و اقدامات لازم را برای بازگردان قدرت خرید دستمزدها ودسترسی به کالاها و خدمات اساسی انجام دهند.

از درخواست ملاقات فوری «قطب بزرگ میهنی سیمون بولیوار» با رييسجمهور نیکولاس مادورو موروسحمایت مینماید، در عین حال، بر ملاقات دوجانبه با صدر حکومت برای طرح پیشنهادات حزب کمونیستونزوئلا که امکان یک راهحل انقلابی را برای بحران سرمایهداری فراهم خواهد کرد، پافشاری میکند.

رو در رو با تجاوز امپریالیستی، حزب کمونیست ونزوئلا، لیگ جوانان کمونیستونزوئلا و جبهههای سیاسی تودهای وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک، مردمیانقلابی را برای درهم شکستن کودتای در حال شکلگیری ارتقاء خواهند داد.

رو در رو با تجاوز امپریالیستی، حزب کمونیست ونزوئلا، لیگ جوانان کمونیست ونزوئلا و جبهههای سیاسیتودهای وسیعترین اتحاد میهنی، دمکراتیک، مردمیانقلابی را برای درهم شکستن کودتای در حالشکلگیری ارتقاء خواهند داد.

ما همبستگی خود را با ونزوئلاییهایی که در سراسر جهان از اقدامات بیگانههراسی دولتهای راست، بهویژه در اکوادور، رنج میبرند اعلام میکنیم. ما این سیاست را که در خدمت امپریالیسم ایالات متحده استو میخواهد به اهداف سلطهگری، تفرقهافکنی، ازهم پاشیدگی و درگیری خلقهای ما دست یابد، محکوممیکنیم.

حزب کمونیست ونزوئلا از تصمیم دولت برای قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی با دولت ایالات متحدهحمایت میکند.


pcvenezuela 

علیه کودتای امپریالیستی!

متحد در دفاع از میهن!


https://mltoday.com/venezuelan-communists-statement-on-coup-threat/

 

دسته‌بندی شده در: تاریخی, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: