پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

خبرهائى از ايران و جهان

خبرهائى از ايران و جهان

اعلام موجودیت

  کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند

 نیروهای مبارز و انقلابی!

–  در شرایطی که مبارزات حق طلبانه طبقه کارگر و مردم زحمتکش ایران بار دیگر وارد مرحلهُ نوینی شده و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی لحظه‌ای دست از سرکوب، ستم و استثمار مردم ایران برنداشته است.

–  در شرایطی که شاهد وضعیت پرآشوب، بحرانی همراه با غارت، سرکوب، فساد و استثمارعنان گسیخته در ایران هستیم که مسبب همه آنها رژیم فاسد و سرکوبگر جمهوری اسلامی می باشد.

–  در شرایطی که بر اثر تحریم های غیر انسانی، وضعیت مردم ایران و خصوصا زحمتکشان روز به روز بدتر می شود و علت اصلی آن بازهم سیاست های جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی هست.

–  در شرایطی که در منطقه خاورمیانه، با دخالت و زمینه سازی امپریالسیت ها شاهد بروز جنگ های خانمانسوز و قربانی شدن صد ها هزارو آوارگی میلیون ها انسان هستیم.

–  در شرایطی که اعتراضات واعتصابات کارگری و اوج گیری جنبش های اجتماعی همچون جنبش های زنان، معلمین و دانشجویان دراکثر شهرهای کشور، فضای سیاسی جامعه را کاملا دگرگون نموده است وما شاهد امواج خاموش نشدنی اعتراضات ومبارزات ستمدیدگان علیه رژیم جنایتکار حاکم هستم.

ـ  درشرایطی که اعتراضات و مبارزات حق طلبانه زنان علیه حجاب اجباری، نا برابری های سیاسی ـ اجتماعی و قوانین حقوقی زن ستیز سرکوب شده و ما با دستگیری، زندان و جریمه نقدی بدلیل عدم رعایت حجاب اجباری  وتحقیر روزانه آنان مواجه ایم.

ما عده ای از نیروها، سازمان ها و افراد سیاسی چپ و آزادیخواه مقیم هلند، متشکل ازسوسیالیست و کمونیست های معتقد به سرنگونی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی با همه دارو دسته های درونی اش و با حفظ  مرزبندی میان صف انقلاب و ضد انقلاب، پس از دوسال تلاش، اقدام به تشکیل » کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند» نموده، تا با برپایی آکسیون ها و فعالیت های اعتراضی و افشاگرانه علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، به حمایت خود از مبارزات کارگران، زحمتکشان و زنان و سایر جنبش های اجتماعی و اعتراضی در ایران سرعت وسعت بیشتری ببخشیم.

 معیار ها و پرنسیب های کمیته :

       ۱- اعتقاد به ضرورت سرنگونی کلیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و تمام دار و دسته های درونی آن.

       ۲- مرز بندی با نیروهای راست و ضد انقلابی ای که از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی حمایت کرده و در سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم همدست شده و دست شان به خون کارگران، زحمتکشان و مردم ایران آلوده است.

۳- ضد امپریالیست بودن نیروها و معتقد به عدم دخالت نیروها و کشورهای خارجی در ایران یک اصل تخطی ناپذیرافراد شرکت کننده درکمیته می باشد.

این کمیته برای پیشبرد برنامه های مبارزاتی خود، به همه آنانی که توافقات و پرنسیبهای کمیته را قبول داشته باشند، دست همکاری وهمیاری دراز می کند.

این کمیته متشکل از نیرو های انقلابی سوسیالیست و کمونیست ها، مدافعان انقلابی 

حقوق زن و افراد آزادیخواه وانقلابی می باشد.

 

تماس:

آمستردام -هلند

  فوریه سال 2019 (بهمن 1397)  

Kargar.nl@gmail.com

نئولیبرالیسم زمینه ساز ناسیونالیسم افراطی و فاشیسم

به نقل از روزنامه «تاگس اشپیگل» آلمان نتیجه بررسی جدید از طرف پارلمان اروپا که امروز (دوشنبه) ارائه شده است نشان می دهد که فراکسیون راست پوپولیستی اروپای ملل و آزادی (ENF) می توانند بعد از انتخابات اروپا چهارمین فراکسیون قدرتمند در پارلمان این اتحادیه شده و موفقیت چشمگیری را به دست آورند.

در حال حاضر این فراکسیون راست پوپولیستی در پارلمان اروپا که نمایندگانی از احزاب لیگ ایتالیا و حزب افراطی آزادی اتریش و حزب افراطی فرانسه دارد با 37 نماینده کوچکترین فراکسیون در پارلمان اروپا هستند. نتایج این نظر سنجی که در کشورهای اروپایی انجام شده است نشان می دهد که شمار نمایندگان این فراکسیون بعد از انتخابات پارلمانی پیش رو در این اتحادیه به59 نفر افزایش می یابد.

این بررسی نشان می دهد که در مقابل فراکسیون حزب مردم اروپا و سوسیال دموکرات ها در پارلمان این اتحادیه باید منتظر کاهش چشمگیر نمایندگان خود در پارلمان باشند. فراکسیون حزب مردم اروپا (EVP) که همچنین دموکرات مسیحی ها و سوسیال مسیحی ها هم به آن تعلق دارند بر اساس این نظر سنجی جایگاه خود را به عنوان قدرتمندترین فراکسیون در این اتحادیه البته حفظ کرده اما تعداد نمایندگان آن ها در پارلمان از 217 به 183 کاهش خواهد یافت.

بر اساس این نظر سنجی، سوسیال دموکرات ها هم درانتخابات پارلمانی اروپایی باید انتظار شکست تلخی را داشته باشند. نمایندگان سوسیال دموکرت ها در فراکسیون این حزب از 186 به 135 نماینده کاهش می یابد. به این ترتیب حزب سوسیال دموکرات در آلمان باید منتظر این باشد که در آینده به جای 27 نماینده 15 نماینده را به پارلمان اروپا بفرستد. این بر اساس نتیجه یک نظر سنجی موسسه اینسا در آلمان که اواخر ژانویه انجام شده است به دست آمده است.

نتیجه بررسی پارلمان اتحادیه اروپا نشان می دهد که همچنین فراکسیون محافظه کاران و اصلاح طلبان اتحادیه اروپا (EKR) هم از سومین فراکسیون قدرتمند به پنجمین فراکسیون قدرتمند در این اتحادیه سقوط خواهد کرد. کاهش شمار نمایندگان این اتحادیه که قابل پیش بینی است نتیجه برگزیت نیز است. با جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا همچنین محافظه کاران انگلیس که تا به حال در فراکسیون (EKR) حضور داشتند از پارلمان اتحادیه اروپا حذف می شوند.

جایگاه سومین فراکسیون قدرتمند در پارلمان اروپا هم بر اساس نتایج این بررسی به فراکسیون لیبرال ها می رسد که تعداد نمایندگان این فراکسیون از 68 نماینده به 75 افزایش می یابد.

همچنین در حالی که سبزها در آلمان در نظر سنجی ها نتایج خوبی را بدست می آورند اما در سطح اروپایی فقدان 7 کرسی در پارلمان اروپا برای آن ها پیش بینی می شود. همچنین فراکسیون GUE/NGL که نمایندگان حزب چپ به آن تعلق دارند هم می توانند 6 کرسی از 52 کرسی در پارلمان اروپا را از دست بدهند.

انتخابات پارلمان اروپا که در ماه می برگزار می شود فرصت جدیدی برای قدرت نمایی احزاب راست افراطی و مهاجرستیز کشورهای اروپایی ایجاد کرده است.

احزاب راست افراطی و مهاجرستیز اروپا در سال های اخیر موفقیت های بزرگی در انتخابات پارلمانی کشورشان به دست آورده و در برخی کشورها موفق به حضور در دولت شده و در برخی کشورها نیز در جایگاه مهمترین حزب اپوزیسیون قرار گرفته اند.

این را می گویند حزب عدالت و توسعه یاران و رفقا!

به نقل از تی 24، احمد شیک نماینده استانوبل و از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها فعالیت کمیسیون قضایی مجلس ملی ترکیه را به چالش کشید.

احمد شیک اعلام کرد که استقلال دستاه قضائی ترکیه تماماً زیر سوال رفته و حزب حاکم٬ کادرهای خود را به بدنه این دستگاه تزریق کرده و محاکم قضایی را در اختیار گرفته است.

او با انتشار لیستی٬ اسامی 90 تن از یاران اردوغان و اعضای برجسته حزب عدالت و توسعه را منتشر کرد که همه آنان به عنوان قاضی و دادستان انتخاب شده‌اند.

احمد شیک اعلام کرد: آکپارتی با تغییر شرایط و امتیازات احراز پست قضاوت و دادستانی٬ راه را برای انتصاب کادرهای خود و نشاندن آنان بر مسند قضا هموار کرده است.

احمد شک از روزنامه نگاران مخالف دولت اردوغان٬ مدت‌ها زندانی بود و پس از آزاد شدن از زندان٬ در لیست حزب دموکراتیک خلق‌ها و از استانبول٬ به مجلس راه پیدا کرد.

مادورو: وقتی نوبت به سوسیالیسم می‌رسد، ترامپ رفتاری مانند نازی ها دارد

به نقل از پایگاه خبری تله‌سور، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا در یک مصاحبه تلویزیونی در واکنش به اظهارات روز گذشته ترامپ مبنی بر اینکه ایدئولوژی سوسیالیسم بر پایه جهل بنا شده است، گفت: «ترامپ با استفاده از یک شیوه منسوخ حق کشور آزاد ما برای پیروی از ایده‌های سوسیالیسم را زیر سؤال برد. او با صحبت‌هایی به سبک نازی‌ها تلاش می‌کند تا به سایر ایدئولوژی‌ها اجازه رشد ندهد. او می‌خواهد دیدگاه‌های سلطه‌جویانه خود را از کاخ سفید به دیگران تحمیل کند.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا در ادامه اظهارات خود در این مصاحبه تلویزیونی افزود: «ترامپ از جان ونزوئلایی‌ها چه می‌خواهد؟ نفت، ذخایر معدنی، الماس و … . تأسف‌بارتر از همه این است که افرادی در داخل ونزوئلا هستند که به عروسک خیمه‌شب‌بازی ترامپ تبدیل شده‌اند. کمک‌های بشردوستانه دولت ترامپ به ونزوئلا یک نمایش سیاسی است. آنها 30 میلیارد دلار از ما دزدیده‌اند و حالا می‌خواهند 20 میلیون دلار غذای فاسد به ما بدهند.»

تاکيد بر مخالفت جهانی با دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا

رودریگز از سفرا و روسای نمایندگان دیپلماتیک خواست با نام دولت کوبا در دفاع از صلح وارد عمل شوند و تهاجم نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را رد کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از هاوانا ؛ برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا روز دوشنبه از تمامی سفرای کشورها در کشورش خواست هرگونه مداخله نظامی در ونزوئلا را رد کنند.

وزیر امور خارجه کوبا در صفحه حساب کاربری توئیتر خود نوشت: در دیدار با سفرای 108 کشور جهان و روسای نمایندگان دیپلماتیک، از آنها خواستم با نام دولت کوبا ، در دفاع از صلح وارد عمل شوند و به کمک تلاش های مشترک جامعه بین المللی، تهاجم نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را رد کنند.

دو رهبر مخالفان هوادار آمریکا در نیکاراگوئه به جرم قتل به بیش از ۲۰۰ سال حبس محکوم شدند

جولیو مونتنگرو، دو تن از رهبران مخالفان وابسته به سازمان سیا و بنیاد های برانداز آمریکائی نیکاراگوئه به خاطر شرکت در اعتراضات خشونت بار و به قتل رساندن نیروهای انتظامی و غیر نظامیان روز دوشنبه هر یک به بیش از 200 سال حبس محکوم شدند.

یکی از وکلای کمیسیون غیردولتی حقوق بشر، گفت یکی از رهبران مخالف به نام مِداردو مایرنا به خاطر ارتکاب فعالیت تروریستی و شش جرم دیگر مرتبط با شرکت در اعتراضاتی که از جمله منجر به کشته شدن چهار افسر پلیس شد، به 216 سال حبس محکوم شد.

متهم دیگر به نام پدرو مِنا نیز به خاطر فعالیت تروریستی و ارتکاب دیگر جرائم به 210 سال زندان محکوم شد.

این در حالی است که این دو رهبر مخالف تنها 30 سال حبس را سپری خواهند کرد زیرا حداکثر مجازات در قانون نیکاراگوئه است.

اعتراضات از سوی آمریکا سازماندهی شده در نیکاراگوئه ماه آوریل آغاز شد و به دنبال حمابت آمریکا و اروپا به سرعت شدت پیدا کرد.

اعتراضات به دنبال مخالفت اورتگا با خواست اصلی مخالفان مبنی بر کناره گیری وی از قدرت و برگزاری انتخابات آغاز شد و تا ماه اکتبر ادامه داشت. در جریان آن اعتراضات 325 نفر کشته که بیشتر آنها از هواداران دولت و توسط اپوزیسیون آمریکائی به قتل رسیدند و بیش از 750 نفر بازداشت و متهم به ارتکاب اقدامات تروریستی شدند.

بشار اسد: اردوغان جیره‌خوار حقیر آمریکاست

ايسنا : بشار اسد در سخنرانی امروز (یکشنبه) اظهار کرد: سیاست برخی کشورها در قبال سوریه بر پایه حمایت از تروریسم و بازارگرمی برای اجرای نظام فدرالیسم برای تضعیف دولت مرکزی است. وی افزود: طرح تقسیم جدید نیست و به مرزهای سوریه نیز محدود نمی‌شود بلکه کل منطقه را دربرمی‌گیرد.

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در جریان سخنرانی خود در جمع رؤسای شوراهای محلی استان‌های این کشور عنوان داشت: برگزاری انتخابات یکی از مؤلفه‌های اصلی کشور است و موفقیت ما را در مقابله با تروریسم و توطئه‌ها را برجسته می‌کند.

وی افزود: دیگر نمی‌توان طبق شیوه‌های غالب در دهه‌های گذشته امور کشور را اداره کرد و به دنبال آن به توسعه دست یافت.

رئیس جمهوری سوریه در ادامه تصریح کرد: پس از بهبود اوضاع میدانی یک فرصت واقعی و جهش کیفی در زمینه بهبود اداره محلی داریم.

وی گفت: مشارکت در توسعه جامعه و به عبارت دیگر با نهادهای دولتی در زمینه تصمیم گیری گسترش خواهد یافت و نهادهای دولت مرکزی نقش نظارتی خود را در فرایند توسعه ایفا می‌کنند.

اسد تاکید کرد که راه‌اندازی طرح‌های توسعه به صورت محلی همراه با طرح‌های استراتژیک دولت تکمیل خواهند شد.

رئیس‌جمهوری سوریه ادامه داد: سیاست برخی از کشورها در قبال سوریه بر پایه حمایت از تروریسم و تبلیغات برای تحقق دولت غیرمتمرکز و تضعیف قدرت تمرکز گراست. برخی کشورها نیز مانع از بازگشت آوارگان سوری به خانهایشان شده و در تراژدی آنها سهیم هستند.

وی خاطرنشان کرد: اراده ملت ما طرح سلطه آمریکا و غرب بر سوریه را به شکست کشاند و طرح تقسیم یک موضوع جدید نبوده و به سوریه خلاصه نمی‌شود و اگر اراده ملی متحد و یکپارچه نبود سوریه نمی‌توانست از مهلکه خارج شود.

بشار اسد افزود: تروریسم کوچ را بر میلیون‌ها سوری تحمیل کرد و دولت نیز در مقابل سعی در کاهش درد و رنج آنها داشت. جنگ در سوریه داخلی نیست بلکه علیه تروریسم است و ما از گروه‌های مسلح می‌خواهیم که سلاح خود را کنار گذاشته و مصالحه کنند.

رئیس‌جمهوری سوریه اظهار داشت: سوریه قدرتمندتر خواهد شد، چراکه با شجاعت و به واسطه نیروهای مسلح و حمایت هم‌پیمانان، دوستان و برادران با جنگ مقابله کرد. سوریه یک مالک واقعی دارد و آن ملت سوریه است نه دزدها و دلالان.

وی در ادامه گفت: امروز تروریسم در سوریه از یک منطقه به منطقه دیگر سقوط می‌کند و به میزان هر وجب از اراضی که آزاد می‌شود یک دشمن، یک مزدور و یک خائن وجود دارد. مزدوران یاد نگرفته‌اند که قاعده واقعی پیوستن به مردم و صداقت است نه خیانت و حیله گری برای رسیدن به ارزش‌ها.

رئیس‌جمهوری سوریه تصریح کرد: نقد یک حالت ضروری است و زمانی که کوتاهی وجود دارد باید واقع‌بینانه باشد. مذاکره باید مثمر ثمر و با استناد به واقعیت‌ها باشد نه تاثیرپذیری‌ها. وی خاطرنشان کرد: مذاکره مبتنی بر حقایق باعث تمیز بین فرصت‌طلب‌ها و صاحبان واقعی مشکل می‌شود.

بشار اسد عنوان کرد: شبکه‌های اجتماعی تا حدی در نابسامانی اوضاع و متزلزل کردن اوضاع سهم داشتند و تنها ابزار بودند. ما نباید تصور کنیم که جنگ خاتمه یافته من این را به هر شهروند و مسؤول سوری می‌گویم.

وی با بیان اینکه ما در برابر چهار جنگ قرار داریم آنها را برشمرد و گفت: اول جنگ نظامی است، دوم جنگ محاصره است و سوم جنگ اینترنتی است و چهارم جنگ با فاسدان است. آنچه اخیراً رخ داده مساله گاز است و اینکه موسسات مربوطه با شهروندان شفاف نیستند.

بشار اسد تصریح کرد: وضعیت کنونی هوشیاری بیشتر را به دلیل شکست دشمن در حمایت از تروریسم و مزدورانش می‌طلبد زیرا که آنها تلاش خواهند کرد تا جامعه سوریه را متشنج کنند.

رئیس‌جمهوری سوریه افزود: نمایندگانی از جانب ترکیه در کمیته قانون اساسی هستند و حقیقت این است که مذاکره بین دو طرف ملی و طرف سوم مزدور است.

وی ادامه داد: ملی‌گراهای واقعی کسانی هستند که در برابر ترویسم سلاح به دست گرفتند. دشمنان در مراحل گذشته از طریق تکیه بر تروریست‌ها شکست خوردند و اکنون مزدور ترکیه‌ای را به شمال می‌فرستند. اردوغان یک اخوانی جیره خوار حقیر آمریکاست. ترکیه از همان روز اول بحران از آمریکا برای ورود به شمال سوریه کمک گرفته است.

بشار اسد خاطرنشان کرد: کسانی نیز وجود دارند که مشکلات کوچکی را برای پراکنده کردن ما و از دست دادن چشم‌اندازمان ایجاد می‌کنند و با مطرح کردن ایده‌های تخریبی سعی در ایجاد اختلافات جدید در جامعه سوری دارند.

وی افزود، سوریه به تمامی ملت خود نیاز دارد و از آوارگان می‌خواهیم که به کشورشان بازگردند. ما نیازمند یک گفت‌وگوی ملی واقعی هستیم، چراکه گفت‌وگویی که بر پایه حقیقت باشد قادر به تشخیص مشکلات واقعی است و این طبیعی است که به عناصر تروریستی اجازه ندهیم که پرونده آوارگان را به سند سیاسی برای اجرای منافع‌شان تبدیل کنند.

اسد گفت: برنامه‌ای آمریکا برای تسلط بر جهان تغییر نکرده است. واقعیت این است که مقاومت مردم ما به طور جدی رشد کرده است و میهن یک کالا نبوده و مقدس است و مالکان واقعی دارد نه دزد.

وی ادامه داد: موضوع آوارگان یک منبع فساد بود که مقامات برخی از کشورهای حامی تروریسم از آن سوء استفاده کردند و بازگشت این افراد به کشورشان این مقامات را از مزایای سیاسی و مادی محروم می‌کند و پرونده آوارگان در خارج تلاشی از سوی کشورهای حامی تروریسم برای محکومیت دولت سوریه است.

بشار اسد تصریح کرد: دشمنان زمانی که جنگ را علیه ما آغاز کردند می‌دانستند که زیربناهای ویران شده را برای ما باقی خواهند گذاشت که ما دوباره آنها را برپا خواهیم کرد اما موضوع مهم‌تر تعامل با ساختار فکری است و نباید در این زمینه شکست بخوریم. چالش اصلی ما تأمین مواد اساسی برای شهروندان است که در نتیجه محاصره و جنگ با سختی‌هایی مواجه شده‌اند.

وی افزود: در نتیجه شکست دشمنان از طریق حمایت از تروریسم و مزدورانشان، باید نسبت به اوضاع کنونی محتاط بود چراکه آنها (دشمنان) سعی خواهند کرد که آشوب را در داخل جامعه سوری ایجاد کنند. در قانون اساسی چیزی درباره سازش وجود ندارد و به کشورهای متخاصم اجازه نخواهیم داد که از طریق مزدوران خود که ملیت سوری دارند، به هیچیک از اهداف خود دست یابند.

بشار اسد در رابطه با سازمان ملل نیز تاکید کرد: ما از نقش سازمان ملل استقبال خواهیم کرد اگر بر اساس منشور این سازمان باشد.)

روسیه: آمریکا بدنبال تجزیه سوریه و ایجاد «شبه دولت» در فرات است

به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» با اعلام هشدار به آمریکا و متحدان آن در خصوص برداشتن گام های اشتباه و غیر قانونی در سوریه عنوان داشت: با توجه به مخالفت واشنگتن با حضور ارتش سوریه در شمال شرقی این کشور هدف نهایی آمریکا در سوریه، تجزیه این کشور و ایجاد یک «شبه دولت» در کرانه غربی فرات است.

لاوروف با اشاره به تصمیم آمریکا برای خروج از شمال سوریه، اقدام واشنگتن برای واگذاری مسئولیت کنترل این مناطق را اشتباه و غیر قانونی خوانده و از متحدان آمریکا که در سوریه حضور دارند نیز خواست تا از دست زدن به چنین اقداماتی در مناطق آزاد شده سوریه اجتناب کنند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود: متحدان آمریکا در حال سرمایه گذاری در مناطقی از سوریه که از دست تروریست ها آزاد شده اما تحت کنترل ارتش این کشور نیستند هستند در حالیکه از سرمایه گذاری در مناطقی که تحت کنترل ارتش و دولت سوریه هستند خودداری می کنند.

وی در پایان، تصمیم آمریکا برای خارج کردن نظامیان خود از سوریه را اقدامی مثبت برای پایان دادن به جنگ در سوریه دانست.

ارتش ونزوئلا پاسخ تهدید امپریالیسم آمریکا را داد

وزیر دفاع ونزوئلا خطاب به مخالفان دولت قانونی و منتخب کاراکاس هشدار داد: تنها با عبور از اجساد ما می‌توانند دولتی دست‌نشانده را تأسیس کنند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ارتشبد «ولادیمیر پادرنیو لوپز» وزیر دفاع ونزوئلا امروز سه شنبه اعلام کرد: مخالفان دولت قانونی در ونزوئلا تنها با عبور از اجساد ما می توانند حکومت دست نشانده مورد نظر خود را تأسیس کنند.

وزیر دفاع ونزوئلا در این خصوص گفت: اگر مخالفان در صدد تحمیل یک دولت دست نشانده هستند، باید از روی اجساد ما رد بشوند. نیروهای مسلح دولت ونزوئلا به حضور در امتداد مرزها ادامه داده تا بتوانند به خنثی سازی تهدیدات احتمالی بپردازند.

ارتشبد «ولادیمیر پادرنیو لوپز» در ادامه افزود: افسران ارشد ارتش ونزوئلا به نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا وفادار خواهند ماند.

این درحالیست که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته اعضای ارتش ونزوئلا را تهدید کرده بود که با دفاع از دولت قانونی این کشور جان و آینده خود را به خطر می اندازند!

وی که در جمع دانشجویان دانشگاه بین المللی فلوریدا در میامی سخن می گفت با این ادعا که واشنگتن به دنبال انتقال صلح آمیز قدرت در ونزوئلا است، گفت: با این حال تمامی گزینه ها روی میز قرار دارد. این مساله نه فقط در ونزوئلا بلکه در نیکاراگوئه و کوبا نیز وجود دارد.

ترامپ؛ دولت قانونی و منتخب مادورو را به خاطر آنچه او مسدود کردن ارسال کمک های امدادی به مردم ونزوئلا از کلمبیا نامید، تقبیح کرد و افزود: مادورو ترجیح می دهد مردمش را گرسنه ببیند تا به آنها کمک کند.

عرفات را با مصرف روزانه «خمیر دندان» سمی به مرور بیمار و به قتل رسید، ایران پیشنهاد آمریکا را رد کرد.

«بسام ابوشریف» مشاور سابق «یاسر عرفات» رئیس پیشین تشکیلات خودگردان و رهبر سابق جنبش «فتح» فلسطین، فاش کرد که عرفات از طریق خمیردندانش ترور شده است.

ابوشریف دوشنبه‌شب در گفت‌وگو با تلویزیون ماهواره‌ای « A ONE TV» ضمن انتقاد از برگزاری «کنفرانس ورشو»، هدف آن را «نابود کردن مسئله فلسطین» دانست و فاش کرد «آمریکا به ایران پیشنهاد داده بود در مقابل ادامه برنامه هسته‌ای خود، مسئله فلسطین را خط بزند [و از سیاست خود حذف کند].

این مقام سابق فلسطینی توضیح داد که برخی، حقایق را برای یاسر عرفات واژگون جلوه دادند و مدعی شدند که مسیر توافق «اسلو» همان راه تشکیل دولت مستقل فلسطین است اما اسرائیل هیچگاه با تشکیل دولت [کشور] مستقل فلسطین تحت هیچ شرایطی موافقت نخواهد کرد و محمود عباس رئیس کنونی تشکیلات نیز «معامله قرن» را نخواهد پذیرفت.

به گفته ابوشریف، عرفات از طریق سمی که وارد خمیردندانش کردند ترور شد و هر وقت مسواک می‌زد مقداری از سم وارد لثه او و از آنجا وارد خونش می‌شد. او ادعا کرد که قبل از مرگ عرفات، چندین بار درباره وجود طرح‌هایی برای قتل او هشدار داده بود اما کسی توجه نکرده بود.

ابوشریف توضیح داد «رئیس‌[جمهور] عرفات خجالت می‌کشید که پیشنهادهای مرا بپذیرد مبنی بر اینکه از آشپزخانه‌اش غذا نخورد یا از کسی دارو نگیرد و داوطلب شدم که خودم و خانواده‌ام این مسئولیت را بر عهده بگیریم. نامه مکتوبی برای فرستادم و او هم به اطرافیانش ارجاع داد و برخی هستند که وجود این نامه را تکذیب می‌کنند».

او توضیح داد که یک روزنامه‌نگار اسرائیلی به او گفته بوده که اسرائیل قصد دارد «دو روباه پیر» را که منظورش عرفات و آریل شارون بود، ترور کند و همان عوارض را نیز شارون دچار شده بود.

این مقام فلسطینی در پایان توضیح داد که یک روزنامه‌نگار آمریکایی نام اسم سمی که عرفات با آن ترور شد را به او گفته و آن را «تالیم» (Thallium) اعلام کرده است.

یاسر عرفات معروف به ابوعمار در نوامبر سال ۲۰۰۴ در بیمارستان نظامی پرسی در حومه پاریس و در نتیجه ترور درگذشت. او رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از زمان تأسیس در ۱۹۹۶، رئیس سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) از سال ۱۹۶۹ و رئیس و مؤسس جنبش فتح از سال ۱۹۵۹ تا هنگام فوت بود.

آذرماه گذشته «بسام ابوشریف» همچنین فاش کرده بود که صورت‌جلسه‌ نشستی را در اختیار دارد که ثابت می‌کند ترور عرفات با اطلاع و موافقت حکومت آل سعود بوده و جرج بوش پسر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در جلسه با آریل شارون نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به او گفته که آل سعود با ترور عرفات موافقت کرده است.

چین، خرید نفت ایرانی را ادامه می دهد

مقامات چینی علیه تحریم های آمریکایی در ارتباط با ایران اقدام کرده و خرید نفت از جمهوری اسلامی را ادامه می دهند.

به گزارش اسپوتنیک، روز سه شنبه نماینده رسمی وزارت خارجه چین گن شوآن در این خصوص اطلاع داد.

وی در گفتگوی مطبوعاتی خاطر نشان کرد: » در ظهر دیدار بین اعضای شورای دولتی ، وزیر امور خارجه چین و وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف برگزار شد. در ارتباط با واردات نفت از ایران، چین برنامه منظم همکاری بین دو کشور را رعایت می کند و جنبه منطقی و استانداردهای قانونی را در نظر می گیرد.»

به گفته این دیپلمات، موضع پکن در ارتباط با فشار واشنگتن بر تهران » بسیار روشن» است. گن شوآن گفت: » ما کاملا مخالف تحریم های یکجانبه هستیم.»

محمد جواد ظریف به همراه علی لاریجانی، رئیس مجلس و هیاتی از مقامات ایرانی به چین سفر کرده است.

ترامپ ارتش ونزوئلا را تهدید کرد

رئیس جمهور آمریکا با خط و نشان کشیدن علیه ارتش ونزوئلا گفت تمامی گزینه ها برای ساقط کردن دولت «نیکلاس مادورو» روی میز است.

به گزارش از راشا تودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعضای ارتش ونزوئلا را تهدید کرد که با دفاع از دولت قانونی این کشور جان و آینده خود را به خطر می اندازند.

وی که در جمع دانشجویان دانشگاه بین المللی فلوریدا در میامی سخن می گفت با این ادعا که واشنگتن به دنبال انتقال صلح آمیز قدرت در ونزوئلا تاکید کرد: با این حال تمامی گزینه ها روی میز قرار دارد.

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه زمان افول سوسیالیسم در نیمکره ما فرا رسیده است، گفت: این مساله نه فقط در ونزوئلا بلکه در نیکاراگوئه و کوبا نیز وجود دارد.

ترامپ دولت مادورو را به خاطر آنچه که او مسدود کردن ارسال کمک های امدادی به مردم ونزوئلا از کلمبیا نامید، تقبیح کرد و افزود: مادورو ترجیح می دهد مردمش را گرسنه ببیند تا به آنها کمک کند.

تظاهرات، دزد ها، لابی گرها، مفتخورها و امپریالیست ها در پاریس

پاریس امروز شاهد برگزاری راهپیمایی است که با حضور اعضای دولت فرانسه برگزار می‏‌شود تا با اتهام یهودستیزی، جنبش جلیقه‎زردها را به حاشیه بکشند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، «ادوارد فیلیپ» نخست‎وزیر فرانسه قرار است امروز سه‌شنبه در راهپیمایی مشارکت کند که به زعم دولت پاریس پاسخی است به یهودستیزی که به جنبش اعتراضی جلیقه‎زردها نسبت داده‎اند.

گفتنی است روز شنبه امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه به بهانه شعارهایی که به زعم وی یهودستیزانه است، جلیقه زردها را به شدت محکوم کرد.

ظاهراً معترضین شعارهایی را علیه «آلن فینکل‌کوت» روشنفکر و فیلسوف فرانسوی که در حال عبور از کنار آنها بود؛ سردادند. ماکرون نیز به بهانه این رویداد، گفت که چنین حوادثی تحمل نخواهد شد و جلیقه زردها را محکوم کرد.

به همین بهانه، دستکم ۱۴ حزب سیاسی از جمله سوسیالیسم، جمهوریخواهان و «جمهوری رو به جلو» از مردم فرانسه خواستند با مشارکت در راهپیمایی روز سه‎شنبه، یهودستیزی را محکوم کنند.

علاوه بر فیلیپ، ۱۹ عضو دولت پاریس نیز در این راهپیمایی شرکت می‎کنند حال آنکه ظاهراً ماکرون قصدی به مشارکت در این رویداد ندارد.

روسیه به ونزوئلا ۳۰۰ تُن کمک بشردوستانه اهدا کرد

رئیس‌جمهوری مردمی و قانونی ونزوئلا می‎گوید روز چهارشنبه کمک‌های بشردوستانه روسیه به مقدار ۳۰۰ تُن را دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری مردمی و قانونی ونزوئلا از دریافت ۳۰۰ تُن کمک‌های بشردوستانه روسیه خبر داد.

وی در این باره گفت: ما هر روز کمک‌های بشردوستانه دریافت می‌کنیم. روز چهارشنبه نیز ۳۰۰ تن کمک بشردوستانه روسیه در چارچوب قانونی و از طریق فرودگاه بین‌المللی کاراکاس به دستمان خواهد رسید.

همزمان آمریکا نیز در راستای مداخله در امور داخلی ونزوئلا در تلاش برای کمک‌رسانی به مخالفین دولت کاراکاس است.

حدود یک ماه پیش، خوان گوایدو رئیس کنگره ملی ونزوئلا، با برخورداری از حمایت آمریکا مشروعیت مادورو را زیر سوال برده و عنوان ریاست‌جمهوری را از وی غصب کرد.

مغرب خفه شو!

سفیر ونزوئلا در الجزایر ضمن انتقاد از مواضع مغرب در حمایت از رهبر شورشیان ونزوئلا تاکید کرد که این کشور صلاحیت صحبت درباره دموکراسی را ندارد.

به گزارش خبرگزاری روسیا الیوم، «خوزه دخسوس روخو ریس» سفیر ونزوئلا در الجزایر در واکنش به اعلام حمایت مغرب از خوان گوایدو رهبر شورشیان ونزوئلا اظهار داشت: کاملا واضح است که مغرب به دنبال دستیابی به مزایا و منافعی از درگیریها در ونزوئلاست.

وی افزود: اوضاع مغرب به این کشور اجازه نمی‌دهد که درباره ماهیت دموکراسی در ونزوئلا و آمریکای لاتین صحبت بکند، چراکه این کشور به خوبی از موضع هوگو چاوز رهبر پیشین و نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در قبال مسأله صحرا آگاه است.

این مقام ونزوئلایی در ادامه تصریح کرد: مغرب به دنبال سوء استفاده از موضع گوایدو است که می‌خواهد از هرگونه حمایتی برخوردار باشد. ما باید خوب درباره آنچه برای خودمان و دیگر کشورها در چارچوب تسلط امپریالیسم رخ می‌دهد، فکر کنیم، چراکه تلاش برای کودتا علیه ونزوئلا یک تلاش از سوی آمریکا برای غارت اموال آن است.

وی ادامه داد: هدف آنها (آمریکا) از این اقدام فقط به تسلط بر اموال ونزوئلا خلاصه نشده بله تلاشی است برای از بین بردن مواضع ثابت ونزوئلا در حمایت از کشورهایی که از استعمار رنج می‌برند. چاوز زمانی که قدرت را در دست گرفت یک سیاست خارجه مستقل را برای ونزوئلا اتخاذ کرد. آنچه آمریکا نمی‌خواهد بفهمد این است که ونزوئلای ۱۹۸۹ ونزوئلای ۲۰۱۹ نیست.

«نانسی پلوسی»: دولت ترامپ در قبال ایران کاملاً اشتباه می‌کند

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به سخنان معاون رئیس جمهوری این کشور درباره لزوم پیروی کشورهای اروپایی از واشنگتن در خروج از «برجام» گفت: دولت ترامپ در قبال ایران کاملاً اشتباه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «بریت بارت»، «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به سخنان «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره لزوم پیروی کشورهای اروپایی از واشنگتن در خروج از توافق هسته‌ ای سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به «برجام» در گفتگو با شبکه «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» اعلام کرد: معاون رئیس جمهوری سخنگوی ماهری در بیان دیدگاه‌ های خود است، اما فکر می‌ کنم درباره موضوع ایران کاملاً در اشتباه است.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص گفت: خوشحالم بگویم که چندان به سخنان وی نیز واکنشی نشان داده نشد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره ایجاد شکاف میان آمریکا و متحدان نزدیک این کشور گفت: بسیار امیدوارم که اینطور نباشد، امیدوارم با متحدانمان زمینه‌ های مشترک کافی داشته باشیم. واقعاً فکر می کنم که مهم بود ترامپ قبل از خروج از سوریه و توافق هسته‌ ای با ایران با متحدانمان مشورت می‌ کرد و به دیدگاه‌ های آن‌ ها احترام می‌ گذاشت.

گروه جدا شده از حزب کارگر، جنگ طلبان ای بیش نیستند

پس از این که هفت نماینده پیشین حزب کارگر در مجلس انگلیس، از عضویت در این حزب استعفا کردند و خودر ا مستقل نامیدند، هواداران صلح در این کشور، افراد مستعفی را جنگ افروز نامیدند.

هفت نماینده حزب کارگر انگلیس در مجلس این کشور در حالی در اعتراض به سیاست‌های جرمی کوربین رهبری این حزب، از حزب کارگر استعفا دادند که اعلام کردند از این پس به صورت مستقل در مجلس این کشور فعالیت خواهند کرد.

این نمایندگان در این نشست خبری، موارد متعددی را علت استعفای خود از حزب کارگر اعلام کردند، اما همه آنان بر انتقاد از جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، تاکید کردند.

مخالفت با سیاست‌های چپ گرایانه جرمی کوربین، مخالفت رهبری حزب کارگر با پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، مخالفت با سیاست جرمی کوربین درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (Brexit)، مخالفت با سیاست‌های حزب کارگر علیه شرکت‌های بزرگ، بی توجهی رهبری حزب کارگر به یهودستیزی در این حزب، از علل استعفای این نمایندگان عنوان شد.

«ائتلاف جنگ را متوقف کنید» (Stop the War Coalition) در بیانیه‌ای با یاداوری چگونگی رای دادن این افراد مستعفی اعلام کرد این افراد، به همه جنگ‌های انگلیس در سالیان اخیر، به دخالت نظامی انگلیس در دیگر کشور‌ها و نیز به نوسازی سلاح‌های هسته‌ای این کشور، رای مثبت داده اند. در این بیانیه آمده است افراد مستعفی از حزب کارگر، در پی سیاست خارجی جنگ افروزانه بودند.

در ادامه بیانیه «ائتلاف جنگ را متوقف کنید» آمده است اکنون با کاهش شمار جنگ افروزان در حزب کارگر، بیش‌تر اطمینان حاصل می‌شود که این حزب، حزبی برای جنگ‌های بیش‌تر انگلیس نخواهد بود و ریشه در صلح خواهد داشت.

در پی استعفا‌های هفت نماینده حزب کارگر در مجلس عوام انگلیس نمایندگان معترض به اقدام این افراد اعلام کردند چنانچه انان که از نام حزب کارگر استفاده کرده و پیروز شده اند در رفتار خود صادق اند باید استعفا دهند و در انتخابات میاندوره‌ای شرکت کنند تا معلوم شود ایا مردم و رای دهندگان با انان موافقند یا خیر.

در پی استعفای این افراد دو عضو حزب محافظه کار نیز از حزب خود استعفا داده و به این افراد پیوستند.

نیروی دریایی روسیه: تحرکات ناوشکن آمریکایی را زیر نظر داریم

به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که کشتی های جنگی روسیه تحرکات ناوشکن «دونالد کوک» آمریکا که به موشک‌های «توماهوک» مجهز است را زیر نظر دارد.

اداره دفاع ملی وابسته به وزارت دفاع روسیه در اطلاعیه ای اعلام کرد که امروز سه شنبه ساعت 17:00 به وقت مسکو ناوشکن دونالد کوک وارد دریای سیاه شد.

فرمانده آمریکایی: ایالات متحده و کانادا باید دفاع موشکی علیه روسیه را ارتقا دهند

بر اساس این گزارش،نیروهای تخصصی و تجهیزات قوای بحری روسیه در دریای سیاه عملیات ردیابی و تعقیب کشتی جنگی ایالات متحده را راه‌اندازی نموده اند و تحرکات این کشتی جنگی به شکل مستمر رصد می شود.

به گزارش اسپوتنیک، سرویس خبری ناوگان ششم نیروی دریایی ایالات متحده پیش از این گزارش داد که ناوشکن ایالات متحده از خلیج داردانل در ترکیه به دریای سیاه حرکت نموده است.

واشنگتن مدعی است که حضور ناوگان امریکا در دریای سیاه ثبات در منطقه را تقویت خواهد کرد.

نیویورک تایمز: کنگره آمریکا درباره احتمال فروش فناوری‌های هسته‌ای به سعودی‌ها تحقیق می‌کند

گزارش جدیدی از نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا نشان می‌دهد شماری از مقام‌های فعلی و سابق دولت این کشور علی‌رغم مخالفت‌های مکرر اعضای شورای امنیت ملی آمریکا و سایر مقام‌های ارشد کاخ سفید از فروش نیروگاه‌های هسته‌ای به عربستان سعودی حمایت کرده‌اند.

طبق گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، یکی از افرادی که با فروش این فناوری‌ها به عربستان سعودی مخالفت کرده «هربرت مک‌مستر»، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا بود. مخالفان، با اشاره به مخاطرات امنیتی خواستار قطع مذاکراتی در سال ۲۰۱۷ بودند که با هدف فروش این فناوری‌ها به سعودی‌ها در جریان بود.

علی‌رغم این، تلاش‌ها برای فروش این فناوری‌ها ابتدا به «مایکل فلین»، مشاور اسبق امنیت ملی کاخ سفید و به تازگی توسط «ریک پری»، وزیر انرژی آمریکا دنبال شده است. تازه‌ترین رایزنی‌ها برای فروش نیروگاه‌های هسته‌ای هفته گذشته در کاخ سفید انجام شده است.

جزئیات مربوط به این جدال‌های داخلی در کاخ سفید در یک گزارش ۲۴ صفحه‌ای که صبح سه‌شنبه منتشر شده، تشریح شده‌اند.

لاوروف:رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه توافق کردند

به نقل از آناتولی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با «میروسلاو لایچاک» همتای اسلواکی خود در مسکو از موافقت رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در خصوص مقابله مشترک با تهدیدات تروریستی در مرز سوریه خبر داد.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت: رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه هفته گذشته در نشست سه‌ جانبه سوچی در خصوص مقابله در برابر تهدیدات تروریستی در مرز سوریه در چارچوب معاهده ۱۹۹۸ «آدانا» (Adana) میان آنکارا و دمشق به اتفاق‌ نظر رسیدند.

لازم به ذکر است معاهده آدانا میان ترکیه و سوریه در سال ۱۹۹۸ به منظور رفع نگرانی‌ های امنیتی ترکیه امضا شده بود.

روسیه: دلایل غیرقابل انکاری دال بر نقض INF توسط آمریکا داریم

به نقل از خبرگزاری اینترفکس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: روسیه پیشنهاد ارائه اطلاعاتی درباره موشک‌ ۹M۷۲۹ (تحت پیمان موشک‌های هسته‌ای میان‌بُرد) را به آمریکا داده است؛ اما آن ها پیشنهاد مذکور را رد می کنند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: دلایل غیر قابل انکاری داریم که نشان می‌ دهد آمریکا پیمان موشک‌ های هسته‌ ای میان‌ برد (INF) را نقض کرده است.

این در حالیست که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا چندی پیش روسیه را به نقض «پیمان منع موشک‌ های هسته ای میان‌برد» متهم و تهدید کرد که کشورش را از آن خارج می‌ کند.

کوبا: ادعای آمریکا را در مورد حضور نیروهای کوبائی در ونزوئلا دروغ است

­به نقل از خبرگزاری فرانسه از هاوانا، یک مقام کوبایی اعلام کرد، این کشور ادعای آمریکا را در مورد حضور نیروها در ونزوئلا رد می کند.

آمریکا بارها اعلام کرده است ارتش ونزوئلا در کنترل کوبا است، کوبا این ادعا را دروغی آشکار خوانده است.

روسیه: کمک‌های بشردوستانه آمریکا بهانه‌ای برای دخالت نظامی در ونزوئلاست

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: کمک‌های بشردوستانه آمریکا بهانه‌ای برای دخالت نظامی در ونزوئلاست.

به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم؛ وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که آمریکا تلاش‌های خود را برای دخالت نظامی در ونزوئلا افزایش داده باشد و سعی می‌کند تا اهداف نظامی خود را از طریق بهانه کردن ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور پیش ببرد.

همچنین وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد: تصمیم آمریکا در ارسال کمک‌های بشر دوستانه به ونزوئلا در روز شنبه آینده اقدامی تحریک آمیز آشکاری است و بهتر است برای کمک به ملت ونزوئلا اموال بلوکه شده آن‌ها در بانک‌های آمریکا آزاد شود.

از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد اقدام دولت کاراکاس به جلوگیری از ورود چهار نماینده پارلمان اتحادیه اروپا به ونزوئلا فعالیت‌های کمیته تماس‌های بین المللی را به چالش نخواهد کشاند. وی همچنین توضیح داد کمیته‌های فنی با همه طرف‌های بحران ونزوئلا مذاکره خواهند کرد.

کشف تسلیحات اسرائیلی در جنوب سوریه

نیروهای سوری بار دیگر موفق شدند مقادیری از تسلیحات ساخت رژیم اسرائیل را کشف و ضبط کنند.

بر اساس این گزارش، تعداد زیادی موشک های حرارتی و بیش از ۲۰۰ هزار راکت و خمپاره و انواع تسلیحات دیگر در مناطق جنوبی سوریه، توسط ارتش این کشور کشف شده است.

این در حالی است که در حومه ادلب نیز تعدادی از انبارهای نگهداری تسلیحات وابسته به تروریستها، شناسایی و محتویات آنها ضبط شده بود.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: