پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

آمریکا سپاه را تروریست نامید، ارتش آمریکا چطور؟ – حزب کمونیست ترکیه

زمانی که نوشتن حقوق بین‌الملل به وسیله توده های زحمتکش زحمتکش آغاز شود، همه تعاریف با واژه‌ها سازگارخواهند بود

آمریکا سپاه را تروریست نامید، ارتش آمریکا چطور؟ – حزب کمونیست ترکیه

 


منبع: «چپ»، پرتال خبری حزب کمونیست ترکیه

نویسندهارهان نالاچی

تارنگاشت عدالت


 ایالات متحده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برچسب تروریستی زد، ارتش ایالات متحده چطور؟


erhan_nalcaci

ارهان نالاچی، نویسنده «چپ» و عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ترکیه پیرامونحرکت اخیر ایالات متحده که به نیروهای ایران برچسب تروریستی زد مینویسد واین پرسش را مطرح میکند که ارتش ایالات متحده درخور چه عنوانی است.

ایالات متحده در جهت بیثبات کردن «جاده ابریشم جدید» که از چین شروعمیشود و به خاورمیانه و مدیترانه منتهی میگردد گام دیگری برداشته و سپاهپاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لبست سازمانهای تروریستی قرار داده است.

virgul_a

حزبالله در لبنان و حشدالشعبی که در برابر حضورایالات متحده در عراق ایستادند پیش از این در لیستقرار گرفته بودندبا این گام، همه سازمانهای شیعهدر خاورمیانه و شاخههای نظامی آنها براساس فرقهدینی غیرقانونی تلقی میشوندبه سخن دیگر، اینسازمانها در حیطه قوانین ضدترور قرار میگیرند.

این گام بدین معنی است که ایالات متحده میتوانداعضای این سازمانها را بدون اخطار قبلی بکشد، برباید و شکنجه دهد و آنها را سالها بدون محاکمهشبیه کاری که در زندان گوانتانامو میکند– نگه دارداز سوی دیگر، تراکنشهای مالی بینالمللی که درگذشته سرویسِ همه دولتها به طبقات سرمایهدارشان بود به استبداد علنی ایالات متحده مبدل شدهاستلیست تروریستی دادوستد و انتقال پول به یک سازمان قرارگرفته در لیست را سد نموده و بهطرفهایی که با این سازمانها رابطه داشته باشند مجازاتهای مالی تحمیل میکند.

در زمانی که طبقه کارگر شروع به شکل گرفتن کرده بود، سازمانهایی وجود داشتند که براساسایدئولوژی خردهمالکی با استفاده از تاکتیکهای تروریستی میخواستند نظام بورژوایی را تغییر دهند.آنها فکر میکردند که اگر به اندازه کافی دست به سوءقصد، بمبگذاری و خرابکاری بزنند، نظام سقوطخواهد کرد.

با آزموده شدن مارکسیستها و مبدل شدن آنها به جریان غالب، به ویژه پس از انقلاب اکتبر، بسیاری ازگروههای تروریستی چپ از عرصه سیاسی خارج شدندامروزه، این شیوهها عمدتاً به وسیلهسازمانهای اسلامی تحت هدایت امپریالیسم به کار گرفته میشود.

با این وجود، مُهر تروریستی به منافع دولتها در درون نظام امپریالیستی خدمت میکندهر کشور لیستتروریستی خود را دارداین لیستها شامل همه نوع سازمانهای دارای شاخه نظامی میشوندآنهاهمچنین از این لیستها برای منزوی کردن سیاسی و ایدئولوژیکی هر سازمانی استفاده میکنند.گنجاندن یک سازمان به لیست، به دولتها این امتیاز را میدهد که غیرقانونی رفتار کننداین به استتارماهیت یک واقعه با پردهای از ترس کمک مینماید.

به عنوان مثال، فرقه روحانی مسلمان فتحالله گولن در ترکیه در لیست سازمانهای تروریستی قرار دارد.این فرقه طی سالهای جنگ سرد قطعهای از فهرست اموال ناتو بود، اما پس از متلاشی شدن اتحادشوروی، این فرقه به مثابه یک فعالیت ستون پنجمی ایالات متحده در ترکیه و جهان سازمان یافته است.فرقه به مثابه یک گروه سرمایه‌‌[گذارفعالیت میکرد، اما تحت این پوشش از مغزهای جوان به مثابهجاسوسان ایالات متحده عضوگیری میکرد و آنها را پرورش میداداین جنبه از سازمان را همهمیشناختند و به وسیله سیاستمداران نظام بورژوایی حمایت میشد.

اما، زمانی که طبقه سرمایهدار ترکیه منفعت خود را به جای جذب بی‌ قیدوشرط در امپریالیسم آمریکا دراتخاذ یک موضع پراگماتیک و مصالحهجویانه در درون محیط رقابت امپریالیستی دید تنشها آغاز شددرپایان، فرقه به وسیله ایالات متحده به انجام یک کودتا در ترکیه کشانده شدمرکز فرقه تحت پوششگفتمان خدمترسانی ارتجاعی به مثابه جاسوس ایالات متحد عمل میکردامروزه، دولت سعی داردهمه همکاریهایی را که پیش از کودتا با فرقه داشته از حافظه مردم پاک کند و با «تروریست» اعلامکردن آن علت وجودی فرقه را انکار نماید.

در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ما میدانیم که آنها طی بازسازی دولت پس از آنکهاسلامگرایان در سال ۱۹۷۸ قدرت را به دست گرفتند، تشکیل شدند و مهمترین قدرت ضربتی ارتش ایرانهستند که مستقیماً به رهبر مذهبی وفادارنددر عینحال، آنها به مثابه ابزار مهمی برای طبقهسرمایهدار ایران و علیه چپ و طبقه کارگر فعالیت میکنند و همچنین قدرت اقتصادی چشمگیری دارند.

همبستگی نظامی ایران و پیوندهای ارگانیک آن با سازمانهای شیعه در خاورمیانه یک راز پنهان نیست.آنها ممکن است در گذشته از برخی تاکتیکهای تروریستی استفاده کرده باشند، اما، این آنها را یکسازمان «تروریستی» نمیکند.

در واکنش به گامی که ایالات متحده برداشت، ایران پرسنل ارتش ایالات متحده مستقر در خاورمیانه راتروریست اعلام کرداین بیشتر یک پاسخ دیپلماتیک بود، اما، محیط خاورمیانه را به روی تحریکاتی باز کردکه ممکن است کشمکشهای خفیف در منطقه را به جنگ مبدل نماید.

پس، آیا ارتش ایالات متحده تروریستی است؟

گفته شد که ارتش ایالات متحده طی چند سال گذشته در جريان عملیات نظامی خود در عراق و سوریهموجب مرگ هزاران غیرنظامی شداین احتمالاً به علت نژادپرستی و ذهنیت آنهاست که جان مردم درمنطقه را بیارزش میداندالبته، با گفتن این، نباید فراموش کنیم که امپریالیسم و این عملیات هرگزمستمسک مشروعی نداشته اند.

ارتش ایالات متحده سزاوار این است که به دلايل بسیار به مثابه یک سازمان تروریستی تعریف شود.

زمانی که نوشتن حقوق بینالملل به وسیله تودههای زحمتکش آغاز شود، همه تعاریف با واژهها سازگارخواهند بود.

دسته‌بندی شده در: سياسى, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: