پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

اخبار کارگری نه به کاظمی، نه به اسد بیگی، نه به شوراهای اسلامی کار!

🔴بازداشت وزندانی کردن کارگران ، معلمان،دانشجویان واعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم میکنیم.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, [11.05.19 15:50]
[ Album ]

photo_2019-05-13_06-20-42
🔴سیدرسول طالب مقدم ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی مقابل مجلس ۱۱اردیبهشت توسط عوامل امنیتی دستگیرشده بود امروز شنبه ۲۱اردیبشت با استقبال تعدادی ازهمکارانش ساعت ۱۷اززندان اوین آزادشد.
این عضو سندیکا با گذاشتن دوقرار۱-کفالت ۲-وثیقه و دو اتهام ، اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام و اتهام ایجاداخلال درنظم عمومی . این کارگرزندانی دربندهای دوالف وبند۲۰۹ زندان اوین زندانی بوده است .
حسن سعیدی دیگرعضوزندانی سندیکای کارگران شرکت واحد همچنان دربند۲۰۹ زندان اوین زندانی است وقراربازداشت ۳۰روزه برایش صادرشده است
@vahedsyndica

🔴تجمع اعتراضی تعدادی از خانواده های بازداشتی روزجهانی کارگر(۱۱اردیبشت) مقابل زندان اوین دراعتراض به بلاتکیفی و نامعلوم بودن پرونده های بازداشت شدگان امروز ۲۲اردیبهشت .

 

🔴ششمین ماه اعتراضات جلیقه زردها درپاریس ودهها شهرفرانسه همچنان ادامه دارد ، در۲۶مین هفته اعتراضی سندیکای معلمین هم اعتراضات جلیقه زردها را همراهی میکنند . این اعتراضات مربوط به ۱۱ماه مه دیروز شنبه می باشد و تا تحقق خواسته هایشان این اعتراضات ادامه دارد.

 

photo_2019-05-13_06-22-47
🔴حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درتجمع اعتراضی ۱۱اردیبهشت مقابل مجلس بهارستان توسط عوامل امنیتی بازداشت شده است ، همچنان دربند۲۰۹ زندان اوین زندانی است .
سندیکای کارگران شرکت خواستار آزادی بی قید وشرط این کارگر زندانی و تمامی بازداشت شدگان ۱۱اردیبهشت ، دانشجویان و فعالین کارگری وصنفی میباشد

photo_2019-05-13_06-23-01

photo_2019-05-13_06-23-15

🔴 امروز یکشنبه ۲۲اردیبهشت مطابق با ۱۲ می ، دیدار رضا شهابی نماینده و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد با دبیرکل س ژ ت آقای فیلیپ مارتینز درمحل برگزاری کنگره س ژ ت ، همچنین این عضو سندیکا دیارهایی با پییر کوتاز ازمسئولان بخش بین المللی و دیدار با نمایندگان سندیکای عراق ولبنان و سی اس آی درشهر دیژون فرانسه محل برگزاری کنگره داشته است.
@vahedsyndica.

photo_2019-05-13_06-23-31

به گزارش سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه درروزهای گذشته چهارکارگر نیشکرهفت تپه تاکنون بازداشت شده اند و بسیت نفرهم به مراجع امنیتی احضارشده اند.

🔴 نه به کاظمی، نه به اسد بیگی، نه به شوراهای اسلامی کار!

کارگران وهم رزمان ستمدیده :
ما در مطلبی به تاریخ ۲۰ اردیبهشت، تحت عنوان » شوراهای اسلامی کار، مدافعان راستین سرمایه داران» در باره دلائل اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در روزهای گدشته توضیح دادیم.
در ادامه این مباحث تذکر چند نکته ضروری است .
آقای کاظمی از طرف آقای اسد بیگی (کارفرکای شرکت نیشکر هفت تپه) بعنوان قائم مقام شرکت منتخب شده است. مدیرعامل، کسی است که باید منافع کارفرما را در شرکت رعایت کند در غیر اینصورت کارفرما عذر مدیر تعیین شده را خواهد خواست. پس نتیجه این است که شخص کاظمی و یا هر فرد دیگری که توسط صاحبان کارخانه وکارفرمایان بعنوان مدیریت تعیین می شوند نمی توانند در راستای منافع کارگران قدم بردارند. حال اگردلخوری واختلاف نظری بین شخص اسد بیگی و کاظمی پیش آمده است ربطی به منافع ومطالبات ما کارگران ندارد.

[ اسامی تعدادی از کارگران که در روز های اخیز بازداشت شده اند به قرارزیر است:
۱ امید آزادی ۲ صاحب ظهیری ۳ ناصر نعامی ۴ کیانی نژاد
اسامی تعدادی از احضار شده گان که هنوز خود را معرفی نکرده اند به قرار زیر است:
۱ محمد خنیفر ۲ فیصل ثعالبی ۳ عادل سماعی ۴ رستم کثیر ]

شوراهای اسلامی کار
شوراهای اسلامی کار اززمان ایجاد توسط دولت و کارفرمایان تا به امروز نه تنها تشکل کارگری نبوده بلکه بر اساس تمام شواهد، دشمن قسم خورده طبقه کارگر بوده و هست. شوراهای اسلامی کار و خانه کارگری ها برای ایجاد تفرقه بین کارگران ، شناسایی فعالین واقعی کارگری در محیط کار و معرفی آنها به کارفرمایان و نهاد های امنیتی ، سرکوب جنبش های اعتراضی کارگران و تشکل های مستقل کارگری ایجاد شده اند تا صدای هر گونه حق خواهی کارگران را در محیط کار خفه سازند.
برای نمونه می توانیم به همکاری خانه کار وشوراهای اسلامی کار اشاره داشته باشیم که با چاقو و چماق همراه با دیگر نیروهای پلیس و لباس شخصی، به محل تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ حمله ور شدند. در این حمله وحشیانه تعدای از کارگران شدیدا زخمی و همچنین تعداد زیادی از کارگران سندیکای شرکت واحد بازداشت روانه زندان شدند.
همرزمان کارگر در نیشکر هفت تپه :
می دانید که کارگران نیشکر هفت تپه با ایجاد تشکل مستقل( مستقل از دولت و کارفرما و دیگرنهاد های وابسته به سرمایه داران) در سال ۱۳۸۷ به نیروی کارگران در هفت تپه، تشکل سندیکای خود را ایجاد کرده است. سندیکای کارگران هفت تپه طی این مدت سرسختانه در مقابل تمام توطئه های کارفرمایان ایستادگی کرده و در حد توان تلاش کرده است که با اتکاه به نیروی کارگران در راستای دست یابی به خواست و مطالبات کارگران گام های عملی بردارد و همچنین با صدور اطلاعیه به روشنگری مسائل پیش آمده بپردازد. پس لازم است برای پیشبرد و رسیدن به مطالبات به حق کارگران بیشتر از گدشته متحد شویم .
برای داشتن نان کار آزادی ،راهی جز اتحاد و همدلی نداریم، برای داشتن زندگی بدور از توحش و تحقیر و استثمار، راهی جز همبستگی و متشکل شدن را نداریم . پس در تشکل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با هم باشیم تا با قدرت بیشتری برای رسیدن به خواست ها و مطالبات به حق، وارد کارزار طبقاتی شویم .در اتحاد و همدلی می توانیم تمام سیاست های پشت پرده حامیان رنگا رنگ سرمایه داران را خنثی کنیم ودر این اتحاد وهمبستگی و متشکل شدن است که ما پیروز میدان خواهیم بود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۲ اردیبهشت

photo_2019-05-13_06-23-45
🔴خانم فرحنازشیری اولین راننده زن درشرکت واحد و ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ۹سال است که بدون هیچ دلیل قانونی وفقط وفقط به دلیل زن بودن ازکارش اخراج گردیده و درطی این ۹سال سه باراز ادارات کار ودیوان عدالت اداری ، بالاترین مرجع تصمیم گیری رای بازگشت بکارگرفته که همچنان کارفرما بااستفاده از روابط فراقانونی ازشروع بکارش جلوگیری کرده است.
خانم شیری یکبار درسال ۹۲ توانست با رای صادره به مدت نزدیک هفت ماه به سرکارش برگردد که مجددا توسط کارفرما بازهم بدون هیچ مستندات قانونی ازکارش اخراج گردید .
هرچند که این راننده توانست مجددا دوباردیگر ازدیوان عدالت اداری رای بازگشت بکاربگیرد اما نامبرده در۹سال گذشته بطور مرتب درراهروهای اداره کار و وزارت کار ودیوان عدالت اداری همچنان سردرگم‌وبلا تکلیف هستند .
درآخرین پرونده ای که این راننده زن درمراجع قانونی به جریان انداخته است قراراست که بزودی مجددا درمورد دادخواهی ایشان رایی صادرشود.

۴عضو دیگر سندیکا، رضاشهابی و حسن سعیدی وناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار سالهاست که به دلیل فعالیت های سندیکایی اخراج شده اند وبلاتکلیف مانده اند
@vahedsyndica
تماس باسندیکا
@pvsyndica

دسته‌بندی شده در: کارگری, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: