پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

گزیده ای از اخبار روز

 

 نقش سازمان مجاهدین خلق در تشدید تحریمها علیه ملت ایران

شبکه راشاتودی در گزارشی به نقش آفرینی سازمان مجاهدین خلق در بهانه تراشی «دونالد ترامپ»برای خروج از توافق هسته ای ایران پرداخت و از ادامه دشمنی های این سازمان در سایه حمایت هایدشمنان قسم خورده ایران خبر داد.

توافق هسته ای ایران مخالفان شناخته شده ای دارد؛ اصلی ترین آنها «دونالد ترامپ» است که درمبارزات انتخاباتی خود وعده داد در صورت انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا از این توافق خارج میشودیکی دیگر از این مخالفان، گروه سازمان مخالف جمهوری اسلامی ایران موسوم به «سازمانمجاهدین خلق»است، اما این دو چه ارتباطی باهم دارند؟ گزارش رسانه ها حاکی است که ترامپ برایخروج از برجام، اطلاعاتی را که از سوی این سازمان منتشر شده، پایه و اساس تصمیم گیری خود قرارداده است.

Maryam_Rajavi_Turki_Al_Faisal_MEK_Saddam_Saudi.jpgخبرگزاری راشاتودی در مطلبیکه با عنوان «نقش سازمانمجاهدین در خروج آمریکا ازبرجام» منتشر کرده آوردهاستترامپ پس از انتخاب بهریاست جمهوری آمریکا براساس «اسناد موثق» و قابلاعتماد خود مدعی شد دلایلکافی در راستای متقاعد شدنبرای خروج از توافق هسته ایبا ایران به دست آورده و با اینادعا، از برجام خارج شد تا آمریکابه عنوان کشوری عهدشکنشناخته شود.

این در حالی است که هیچ اقدام مغایر با توافقنامه از سوی ایران سرنزد و همانطور که آژانس بین المللیانرژی اتمی بارها تایید کرد ایران کمال همکاری را با این سازمان داشتدر نهایت آمریکا مدعی شد کهایران از مزایای توافق هسته ای از جمله تعلیق تحریمها استفاده میکند تا به جای بهره رساندن بهمردم، درآمدهای خود را صرف امور دفاعی و بازیگری منطقهای کند.

زمانی که گزارشگران واشنگتن پست از کاخ سفید پرسیدند منابعی که ترامپ برای این ادعاها به آنهااستناد میکنند، چه هستند؟ در پاسخ گزارشی چند صفحهای از فردی به نام «حشمت علوی» در مورداقدامات ایران دریافت کردندعلوی که به تازگی حساب کاربری اش به دلیل جعلی بودن از توییتر حذفشد، طی سالهای اخیر مقالههای بی شماری در رسانه های انگلیسی زبان مانند فوربس، هیل، العربیهعربستان و غیره منتشر کرده و به عنوان یک فعال سیاسی ایرانی خواهان به اصطلاح «عدالت اجتماعی»در ایران شده بود.

مشکل اصلی اینجا است که اساساً فردی به نام «حشمت علوی» وجود خارجی نداردپایگاه خبریاینترسپت در گزارشی فاش کرده است که این حساب کاربری توسط «مجاهدین خلق» ایجاد شده است.منبع این گزارش «حسن حیرانی» از اعضای سابق این سازمان است که تایید میکند اعضای مجاهدینکه اکنون با حمایت آمریکا در آلبانی به سر میبرند، گردانندگان حساب کاربری علوی هستند.

بر این اساس شاخه سیاسی مجاهدین خلق «شورای ملی مقاومت» در طول سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸بیش از ۶۰ مقاله با این اسم جعلی در «فوربس» که یک رسانه آمریکایی است، منتشر کرده و سران کاخسفید با استناد به آنها، علیه ایران موضعگیری کردهانداین شاخه که مقرش در پاریس است سال هاستبه تبلیغات علیه ایران پرداخته و با تکیه بر دشمنی با ایران و لابیهای گسترده خود توانست از فهرستگروههای تروریستی واشنگتن خارج شود.

این در حالی است که چند سال پیشتر از این تاریخ، وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود این سازمانتروریستی توانایی حمله به اهدافی در اروپا، خاورمیانه و حتی آمریکا و کانادا را داردپژوهش دیگری که درسال ۱۹۹۴ از سوی کنگره آمریکا انجام شده نشان میدهد این سازمان در داخل ایران منفور بوده و بههیچ وجه دموکراتیک نیستبر این اساس این سازمان از هیچ اقدامی برای مبارزه با حکومت ایران فروگذارنکرده و دست به هر جنایتی میزند.

حتی ادعای شاخه سیاسی مجاهدین خلق در پاریس مبنی بر جدا بودن راه آنها از شاخه نظامی اینسازمان از سوی پلیس فدرال آمریکا (اف بی آیرد شده استنتایج تحقیقات اف بی آی در سال ۲۰۰۴ثابت میکند که شورای ملی مقاومت به هیچ وجه سازمانی جدا نبوده و همواره با شاخه نظامی اینسازمان در ارتباط تنگاتنگ بوده و هستبا این حال پس از حمله آمریکا به عراق گروههای حامی اینسازمان تلاش خود را برای خارج کردن نام آن از فهرست گروههای تروریستی آغاز کردند.

بر اساس این گزارش سازمان مجاهدین خلق در عمل نشان داده است که به هر کاری دست میزند تاحکومت جمهوری اسلامی را تضعیف کندبر خلاف آنچه که «مریم رجوی» سرکرده این سازمان میگویدرویکرد هسته مرکزی این سازمان به هیچ عنوان دموکراتیک نبوده و تمامی اعضا ملزم به حرف شنویمحض از سرکرده آن هستند در غیر اینصورت به شدیدترین نحو مجازات میشوند.

در هر حال، با مشخص شدن اینکه اساساً «حشمت علوی» وجود خارجی نداشته و پشت پرده آنسازمان مجاهدین خلق هستند و با توجه به استفاده دستگاههای پروپاگاندای اسرائیلی و آمریکاییمیتوان به رابطه مستقیم بین سازمان مجاهدین خلق با تحریمهای آمریکا علیه مردم ایران پی بردبعیداست اگر کاخ سفید و رسانههای اقماریاش از ساختگی بودن هویت علوی بی اطلاع باشند و یااستنادهایشان به مطالب ذکر شده، بی دلیل بوده باشد.

این سازمان سیاسی از زمانی که برای جلب حمایت صدام، اقدام به همکاری نظامی با رهبر سابق عراقو حتی تدارک حمله نظامی به ایران کرد، ماهیت واقعی خود را به نمایش گذاشتاین رویکرد ضدایرانیسازمان مجاهدین خلق که در طول دو دهه اخیر منشاء بسیاری از دشمنی های غرب با ایران بوده، درموضوع برجام نیز بیشترین آثار مخرب را برجا گذاشته و با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهایشدیدتر، توافق هسته ای را در معرض خطر فروپاشی قرار داده استبا این حال از آنجا که سازمانمجاهدین خلق هنوز به هدف اصلی خود که ضربه زدن به نظام ایران است، دست نیافته اند، باید منتظرادامه تلاش آنها برای تضعیف بیشتر این کشور و خوش خدمتیهای بیشتر به اربابان آمریکای و اسرائیلیشان ماند.

نکته دیگر بازگشت مجدد حساب توییتری علوی به این شبکه اجتماعی استاین حساب توییتری بیش از۳۰ هزار دنبال کننده دارد که در میان آنها روزنامه نگاران و کارمندان اندیشکدههای محافظه کار غربی همدیده میشوندبه نظر میرسد گردانندگان پشت پرده سازمان هائی مانند مجاهدین در عزم خود برایدشمنی با ایران همچنان مصمم هستنداین حساب کاربری که به طور مرتب مقالات و هشتگهایی را درستایش از مریم رجوی، یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق، و تصاویری از گردهماییها و برنامههایمرتبط با سازمان مجاهدین خلق منتشر میکند، بار دیگر به صحنه بازگشته تا خوراک تبلیغاتی ترامپ واطرافیانش را برای توجیه تصمیمات نابخردانه شان در قبال ایران فراهم کند.

چپ های آلمان تجمع «نه، به جنگ با ایران» برگزار می کنند

به نقل از خبرگزاری آلمان، شمار زیادی از سیاستمداران و اعضای حزب چپ آلمان با اعلام فراخوانی خواهان برگزاری تجمع با موضوع «نه، به جنگ با ایران» شدند.

بر اساس اخبار منتشر شده قرار است این تجمع در تاریخ ۲۷ ژوئن (۱۰ تیر) برگزار شود.

از سوی دیگر انجمن جهانی فیزیکدانان مخالف سلاح هسته ای در آلمان نیز کمپینی در همین خصوص راه اندازی کرده است.

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری ان بی سی گفت که وی هیچ پیش‌شرطی برای مذاکره با ایران ندارد.

وی در این مصاحبه بار دیگر گفت که تمایل دارد با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر یا حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفتگو کند.

دسته‌بندی شده در: اخبار ایران و جهان, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: