پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

اخبار کارگری

photo_2019-09-08_11-26-47

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه,

#بیش_از_یک_قرن_حکم_

#برای_محاکمه_نان_کار_آزادی_

#اسماعیل_بخشی، کارگر هفت‌تپه : ۱۴ سال حبس تعزیری
#سپیده_قلیان، حامی کارگران هفت تپه: ۱۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری
#امیرحسین_محمدی_فرد، سر دبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
#عسل_محمدی، عضو تحریریه نشریه گام:۱۸ سال حبس تعزیری
#ساناز_الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
#امیر_امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
#محمد_خنیفر، کارگر هفت تپه: ۶ سال حبس تعزیری

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

✔️ پیام اسماعیل بخشی اززندان بعدازرفتن به دادگاه وابلاغ حکم

اسماعیل بخشی پس ازرفتن به دادگاه وابلاغ حکم ظالمانه خوداین شعرراسرودوباعشق به کارگران هفت تپه تقدیم کرد:
می رنجم تاتونرنجی
شادم ازین رنج
می خندم دراین رنج براین رنج
رقصان رنجت رابه دوش می کشم
تاتونرنجی
تاتوبخندی…
۹۸/۶/۱۶
اوین*اسماعیل بخشی

به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه

✍️صدور احکام سنگین کارگران و فعالان کارگری پرونده هفت تپه ، پس از جوسازی های سیاسی و پیشداوری های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان وفارس نیوز ، دور از انتظار وکلای پرونده و کارگران و فعالان کارگری نبوده است به ویژه که گزارش ضابطان بر مبنای تئوری توطئه تنظیم یافته و تمام اعتصاب ها و تجمع های کامیونداران،فرهنگیان،بازاریان،دانشجویان و کارگران و…را منتسب به خارجی ها دانسته و از همان آغاز،در سراسر دادرسی ،با این تصور که موکل،مجرم است نه متهم ،رسیدگی در دادسرا و دادگاه صورت گرفته است.
ایراد و تأکید ما در پرونده بر این بود که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مأمورین امنیتی وزارت اطلاعات،ضابط بی طرف محسوب نمی شوند و ذی نفع هستند از اینرو تقاضای ارجاع به ضابطان بی طرف را داشتیم.
و درخصوص برخی اتهام های انتسابی اسماعیل بخشی، اساسا ،دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته است.
سرآسیمگی قاضی در صدور و ابلاغ رأی مشخص نیست.
قاضی مقیسه ،در واقع در یک رسیدگی ناتمام ،بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم ،به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.
و بدون حضور وکلاء،به متهمان ابلاغ گردید و تاکنون به وکلاء ابلاغ نگردیده است.
پرونده نسبت به علی نجاتی کارگراخراجی. عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه،باز مانده است.محمد خنیفر به شش سال حبس که طبق ماده 134قانون مجازات اسلامی، پنج سال آن قابل اجرا می باشد و اسماعیل بخشی به هفتاد و چهار ضربه شلاق و چهارده سال حبس که هفت سال آن قابل اجرا می باشد محکوم گردیده اند.
به تازگی در دو پرونده دیگر نیز، کارگران هفت تپه،به دلیل برگزاری تجمع ،به حبس و شلاق محکوم گردیده اند.
ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق،برای کارگری که نان شب ندارد،کارساز نیست و آنان که دستی بر آتش دارند بدانند،
این شلاق ها بر تن رنجور همه کارگران فرود می آید .

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, [07.09.19 18:05]
[ Photo ]
#هفت_تپه_

#بیش_از_یک_قرن_حکم_

#برای_محاکمه_نان_کار_آزادی_

#اسماعیل_بخشی، کارگر هفت‌تپه : ۱۴ سال حبس تعزیری
#سپیده_قلیان، حامی کارگران هفت تپه: ۱۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری
#امیرحسین_محمدی_فرد، سر دبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
#عسل_محمدی، عضو تحریریه نشریه گام:۱۸ سال حبس تعزیری
#ساناز_الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
#امیر_امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
#محمد_خنیفر، کارگر هفت تپه: ۶ سال حبس تعزیری

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, [08.09.19 07:47]
📌به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه:

✍️صدور احکام سنگین کارگران و فعالان کارگری پرونده هفت تپه ، پس از جوسازی های سیاسی و پیشداوری های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان وفارس نیوز ، دور از انتظار وکلای پرونده و کارگران و فعالان کارگری نبوده است به ویژه که گزارش ضابطان بر مبنای تئوری توطئه تنظیم یافته و تمام اعتصاب ها و تجمع های کامیونداران،فرهنگیان،بازاریان،دانشجویان و کارگران و…را منتسب به خارجی ها دانسته و از همان آغاز،در سراسر دادرسی ،با این تصور که موکل،مجرم است نه متهم ،رسیدگی در دادسرا و دادگاه صورت گرفته است.
ایراد و تأکید ما در پرونده بر این بود که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، مأمورین امنیتی وزارت اطلاعات،ضابط بی طرف محسوب نمی شوند و ذی نفع هستند از اینرو تقاضای ارجاع به ضابطان بی طرف را داشتیم.
و درخصوص برخی اتهام های انتسابی اسماعیل بخشی، اساسا ،دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته است.
سرآسیمگی قاضی در صدور و ابلاغ رأی مشخص نیست.
قاضی مقیسه ،در واقع در یک رسیدگی ناتمام ،بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم ،به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.
و بدون حضور وکلاء،به متهمان ابلاغ گردید و تاکنون به وکلاء ابلاغ نگردیده است.
پرونده نسبت به علی نجاتی کارگراخراجی. عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه،باز مانده است.محمد خنیفر به شش سال حبس که طبق ماده 134قانون مجازات اسلامی، پنج سال آن قابل اجرا می باشد و اسماعیل بخشی به هفتاد و چهار ضربه شلاق و چهارده سال حبس که هفت سال آن قابل اجرا می باشد محکوم گردیده اند.
به تازگی در دو پرونده دیگر نیز، کارگران هفت تپه،به دلیل برگزاری تجمع ،به حبس و شلاق محکوم گردیده اند.
ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق،برای کارگری که نان شب ندارد،کارساز نیست و آنان که دستی بر آتش دارند بدانند،
این شلاق ها بر تن رنجور همه کارگران فرود می آید .

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, [07.09.19 18:05]

همانطور که انتظار میرفت حامیان فقر و فلاکت ، برای خاموش کردن صدای حق طلبانه کارگران و فعالین دلسوز جنبش کارگری در بی دادگاه ها، احکام ظالمانه را صادر کردند.
در شرایطی این احکام صادر می شود که فقر و تنگدستی، تبعیض و فساد و نابرابری، ستم و استثمار روز افزون و… سایه شوم خود را بر زندگی میلیون ها نفر در ایران گسترانده است.

صادر کنندگان احکام ظالمانه علیه کارگران هفت تپه و اعضای نشریه گام، همان کسانی هستند که از هر کانالی استفاده می کنند تا با شیطان بزرگ! وارد مذاکره شوند .

آنان در مقابل شیطان بزرگ، راه نرمش و‌تسلیم را اتخاذ کرده ،چرا که منافع عمومی آنان در یک سمت و سو قرار دارد؛ دفاع از نظام سرمایه داری و سرکوب کارگران، در ایران یا آمریکا، در فرانسه یا در آلمان و … فرقی ندارد، هر جا کارگران‌ستم دیده به میدان بیایند توسط آنان قلع و‌قم خواهند شد.

اما از دیگر سو، اعتراض و اعتصابات کارگران را به «اجانب» نسبت می دهند تا به این وسیله برای افراد زود باور توجیهی داشته باشند و بتوانند همچنان بر سرنوشت میلیون ها انسان حاکم شوند.

مدافعان نظام سرمایه داری با چنین احکامی به صاحبان سرمایه پیام می دهند که در ایران، ما با تمام توان حافظ سرمایه داران هستیم و‌ صدای حق طلبی کارگران در اعتراض به ستم و استثمار و به کار ارزان را با اخراج، زندان و شلاق و در صورت لزوم با اعدام جواب خواهیم داد.
مدافعان سرمایه داری در ایران تصمیم گرفته اند با ایجاد فضای رعب و وحشت بیشتر ، صدای هر گونه حق طلبی را در نطفه خفه کنند.
آنها با سرکوب جنبش کارگری به تمام دولت های سرمایه داری می گویند که ایران را به بهشت سرما یه داران تبدیل خواهیم کرد.

آنها با صدور اینگونه احکام ظالمانه، به صاحبان زر و زو می‌گویند که ما کمر تمام کسانی که بر علیه مالکیت خصوصی قد علم کند، را خواهیم شکست.

با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران، با توجه به فقر ، بیکاری و تنگدستی، نبود آزادی بیان و اندیشه، آزاد نبودن ایجاد تشکل های مستقل از جمله تشکل های کارگری، وجود کودکان کار و خیابان، تن فروشی ، کارتن خوابی و گور خوابی، تبعیض و ستم ملی، جنسی و مذهبی و هزاران مصیبت دیگر، برای خاموش کردن اعتراضات، با چنین احکام ظالمانه ای می خواهند از خشم و تنفر کارگران و مردم زحمتکش جلو گیری کنند.

اما؛
اما کارگران و زحمتکشان هنوز خشم و کینه و تنفر خود را نشان نداده اند، هنوز عزم جزم نکرده اند تا نشان دهند با حضور خود، زمین را به لرزه در خواهند آورند.

روزی فرا خواهد رسید که با اتحاد و همبستگی، زمین زیر پای صاحبان زر و زور و مدافعان آنان را دا غ خواهیم کرد.

اتحاد و خروش میلیونی ما کارگران چنان لرزه ای بر اندام انها وارد خواهد کرد که تن و روان ما از بی حقوقی ها ، از ستم و استثمار ، تبعیض ها ، تحقیر ها و زشتی ها تاکنونی، ارام خواهد گرفت و آنگاه ما کارگران و مردم آزاده و زحمتکش بر سرنوشت خود حاکم خواهیم شد.

حاکمیتی که در آن تمام آحاد جامعه ،فارغ از رنگ و نژاد، مذهب و ملیت، فارغ از هر گونه ویژگی های ساختگی ، خود را برای انجام وظیفه کاندید می کنند و با رای مستقیم انتخاب شده و در صورت عدم کارایی با رای مستقیم غزل خواهند شد.

کارگران نوید چنین جامعه ای را می دهند؛ برای رهایی باید متحد شویم!

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۱۷ شهریور ۹۸

photo_2019-09-08_11-40-56

شعبه ۲۸دادگاه انقلاب در اقدامی کم سابقه احکام بسیار سنگینی را امروز ۱۶شهریور علیه چند تن از کارگران نیشکر هفت تپه و اعضای نشریه گام صادرکرد.

امروز ۱۶شهریور اسماعیل بخشی و محمد خنیفر از کارگران هفت تپه و سپیده قلیان و تعدادی از اعضای نشریه گام طی احکامی از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب محکوم به احکام سنگین زندان شدند .

براساس خبرها، از سوی دستگاه قضایی اخکام زیر برای بازداشت شده گان هفت تپه صادر شده است:
اسماعیل_بخشی، کارگر هفت‌تپه : ۱۴ سال حبس تعزیری، قابل اجرا ۷سال
سپیده_قلیان، حامی کارگران هفت تپه: ۱۸سال حبس تعزیری، قابل اجرا ۷سال
امیرحسین_محمدی_فرد، سر دبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری ، قابل اجرا ۷سال
عسل_محمدی، عصو تحریریه نشریه گام:۱۸ سال حبس تعزیری، قابل اجرا ۷سال
ساناز_الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، قابل اجرا ۷سال
امیر_امیرقلی، عصو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، قابل اجرا ۷سال
محمد_خنیفر، کارگر هفت تپه: ۶ سال حبس تعزیری، قابل اجرا ۵سال
سندیکای کارگران شرکت واحد این احکام ظالمانه و ناعادلانه را محکوم میکند وخواستارآزادی بی قید وشرط محکوم شدگان میباشد (https://t.me/vahedsyndica/3260).
t.me/vahedsyndica

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نامه ی سندیکاهای فرانسه به حسن روحانی در مورد محکومیت کارگران معلمان و دیگران دستگیر شدگان در اول مه و خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط آن ها

آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران
پاریس، ۵ سپتامبر ۲۰۱۹

آقای رئیس جمهور،
ما به خاطر دریافت اخباری در مورد محکومیت کارگران، نمایندگان سندیکاها، زنان و مردان (دانشجو، روزنامه نگار، معلم، فعالان حقوق بشر و غیره) به حبس های دراز مدت، نگران هستیم.
کشور شما مقاوله های مختلف بین المللی از جمله مقاوله های سازمان جهانی کار در مورد آزادی تشکل و گردهمآئی، اعتصاب و تظاهرات برای سازمان های صنفی را امضا کرده است. اما یک بار دیگر، ما شاهد سرکوب کارگران و مزدبگیران به خاطر مطالبات عادلانه آن ها هستیم.

«آزادی شرکت در تجمعات و راه پیمائی ها» که در ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است، دائما نقض می شود.

ما «جرم» های از پیش ساخته به دلیل شرکت در گردهمآئی اول ماه مه ۲۰۱۹ در تهران و شهرستان ها را نکوهش می کنیم.

#آقای_رسول_سید_طالب_مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد) به ۲ سال زندان، ۲ سال تبعید به خراسان جنوبی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است؛ #آقای_حسن_سعیدی عضو همان سندیکای کارگران «واحد» به ۵ سال زندان، ۲سال محرومیت از حقوق مدنی و داشتن تلفن هوشمند محکوم شده؛ #خانم_نسرین_جوادی، عضو هیئت مدیره سندیکای آزاد کار ایران به هفت سال زندان؛ #خانم_عاطفه_رنگریز جامعه شناس به ۱۱ سال، ۶ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق؛ #خانم_مرضیه_امیری روزنامه نگار به ۱۰ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق؛ #آقای_محمدتقی_فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان به ۸ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق، و ۱۶ کارگر شرکت قند نیشکر هفت تپه به زندان های طولانی محکوم شده اند. فهرست روز به روز طولانی تر می شود.
ما سازمان های سندیکایی فرانسوی امضا کننده این نامه این اعمال سرکوبگرایانه غیرقابل تحمل را قویاً محکوم می کنیم. از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد.
ما خواهان آزادی همه فعالان سندیکائی، روزنامه نگاران و فعالان زندانی و توقف اعمال سرکوبگرانه هستیم.
با احترام
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س. اف. د. ت) CFDT : yricordeau@cfdt.fr کنفدراسیون عمومی کار (س. ژ. ت) CGT : boris.plazzi@ftm-cgt.fr کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او) FSU : odile.cordelier@snes.edu
اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر) Solidaires : contact@solidaires.org
اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او. ان. اس. آ) UNSA : rachel.brishoual@unsa.org

رونوشت به:
آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه
سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس
t.me/vahedsyndica

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دسته‌بندی شده در: کارگری, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: