پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

چند خبر برگزیده

photo_2019-09-14_10-39-19

اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل انگلستان خواهان لغو احکام زندان و شلاق برای کارگران و حامیان حقوق کارگران در ایران شد

به افراد و مسئولین مربوطه

من این نامه را در اعتراض به احکام زندان درازمدت و شلاق که از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایرانی علیه فعالین کارگری و مدافعین حقوق کارگران در سراسر کشور صادر شده است می نویسم.

بسیاری از فعالین کارگری و مدافعان حقوق کارگران هم اکنون در سراسر کشور تحت تعقیب و در زندان به سر می‎برند و تعدادی از آنها در روزهای اخیر بر اساس اتهامات امنیتی ساختگی با احکام ناعادلانه، شدید و غیرقابل قبول زندان‎های درازمدت و احکام غیرانسانی شلاق مواجه شده اند.

اسماعیل بخشی، شناخته شده ترین نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، که در زندان اوین محبوس است به اتهام نشر اکاذیب، توهین به ولی فقیه، و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۱۴ سال زندان تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. او گزارش داده است که پس از دستگیری اولش در نوامبر ۲۰۱۸ مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه قرار گرفته است. سپیده قلیان که همزمان با بخشی در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شده اظهارات بخشی مبنی بر شکنجه را تائید کرده است.

محمد خنیفر ، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شده است.

حامیان حقوق کارگران و روزنامه نگاران مستقل سپیده قلیان، ساناز الهیاری، عسل محمدی، امیر امیرقلی، و امیرحسین محمدی‎فرد در شعبه ی ٢۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام حمایت کردن و گزارش دادن درباره اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۲۰۱۸ هر یک به ۱۸ سال زندان تعزیری محکوم شده اند.

حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که در تجمع روز جهانی کارگر(یازده اردیبهشت ٩٨) دستگیر شده و پس از ۳۳ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه ی سیصد و سی میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به پنج سال زندان تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی، همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است. در ضمن در مورد اتهام اخلال در نظم عمومی پرونده ایشان برای محاکمه به دادگاه کیفری ارجاع شده است.

آقای سید رسول طالب مقدم دیگر عضو سندیکا که که در تجمع روز جهانی کارگر(یازده اردیبهشت ٩٨) دستگیر شده و پس از ١١ روز بازداشت موقت با وثیقه ی دویست و پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ی ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام وایجاد اخلال در نظم عمومی به دو سال زندان تعزیری، دوسال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی، اجتماعی همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.

خانم عاطفه رنگریز، از حامیان حقوق کارگری، از روز جهانی کارگر(یازده اردیبهشت ٩٨) در زندان قرچک ورامین محبوس است. دادگاه برای ایشان وثیقه سنگین و غیر معمول دو میلیارد تومانی تعیین کرده است، با این وجود از پذیرش وثیقه و آزادی موقت ایشان ممانعت شده است. خانم عاطفه رنگریز در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مامورین دولتی به یازده سال و شش ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.

خانم مرضیه امیری، روزنامه نگار و حامی حقوق کارگری از روز جهانی کارگر در زندان اوین محبوس است. ایشان در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی به ده سال و شش ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است.

خانم ندا ناجی، از حامیان حقوق کارگری، که از روز جهانی کارگر در زندان اوین محبوس است، با وجود صدور قرار وثیقه از آزادی وی ممانعت می شود. ایشان اخیرا نیز مجددا مورد باز جویی و تحقیقات قرار گرفته است.

خانم نسرین جوادی فعال کارگری که بعد از٢٩ روزموقتاً با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام به ٧ سال زندان و ٧۴ضربه شلاق و دوسال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند محکوم شده است.

این احکام شدید که در دادگاه‎هایی ناعادلانه علیه نمایندگان کارگران و زنان جوانی صادر شده‎ که کاری جز دفاع از حقوق پایه ای کارگران انجام نداده اند شدیدا نگران کننده و تاسف‎بار هستند.

اعتراضات روز جهانی کارگر و اعتصابات کارگران نیشکر و دیگر اعتصابات اخیردر ایران همگی علیه خصوصی سازی، مزدهای پرداخت نشده ، مزدهای زیر خط فقر ، فساد ، اختلاس و سرکوب حقوق جهانشمول کارگران در این کشور صورت گرفته اند.

ما با جنبش کارگری ایران که خواهان لغو این احکام شدید است همصدا هستیم و از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که به دستگیری و سرکوب فعالین کارگری، معلمین، و روزنامه نگاران مستقل در ایران خاتمه دهد. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید وشرط کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی در ایران هستیم. احکام غیرانسانی شلاق باید در همه موارد متوقف شوند. حقوق جهانشمول کارگران و حقوق بشر از جمله آزادی تجمع، حق سازمان‎یابی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات باید رعایت شوند.

در همبستگی،

د‌بیر کل

ترجمه و تکثیر: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

گروه اتحاد بازنشستگان

هنوز مهر احکام ظالمانه و طولانی مدت و حکم قرون وسطایی شلاق و تعیین وثیقه های سنگین نظام قضایی علیه کارگران و فعالان هفت تپه، فولاد اهواز، کارگران شرکت واحد و سایر عرصه های اجتماعی خشک نشده است که تجمع کارگران هپکوی اراک در محاصره گارد ویژه به خون کشیده می شود. در حالی که ماه ها و روزهای متوالی خیابان های اراک زیر پای کارگران معترض به لرزه درآمده است، کوچکترین اعتنایی به وضعیت فلاکتبار معیشت کارگران و وضعیت نابسامان شرکت صورت نگرفته، اما به فوریت، نیروی گارد ویژه علیه کارگر بی حقوق جهت قلع و قمع و برای خفه کردن صدای فریاد دادخواهی اش وارد عمل می گردد! تشدید شرایط سرکوبگرانه تاکنون علیه تمامی کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، پرستاران، فعالان محیط زیست و … که خواهان زیست و معیشت شایسته و انسانی به مثابه ابتدایی ترین حقوق مسلم خود می باشند، به ظالمانه ترین شکل به کار گرفته شده است. این اوضاع هم چنین نشان دهنده این واقعیت است که بحران همه جانبه کنونی و ابعاد فاجعه بار فساد و غارت، اختلاس ها، تخریب محیط زیست و شکاف فاحش طبقاتی به طور روزافزون کارگران و اقشار مزدبگیر را به اعماق فقر و تباهی سوق می دهد. وعده و فریبکاری و سرکوب تنها از سر ناتوانی و عجز است و دیگر کارساز نمی باشد. از سوی دیگر نیروهای انتظامی ضابطان قوه قضائیه و دادگستری می باشند و با فرمان مقامات ذی ربط و اطلاع رئیسی ( رئیس قوه قضائیه )و سایر مسئولان قضائی به کارگران هپکو یورش می برند، به همین دلیل ذره ای توهم نسبت به تغییر چهره و رافت نشان دادن رئیسی باقی نمی ماند. زیرا برای مسئولان و قوای امنیتی و انتظامی حراست از وضع موجود حتی به بهای سرکوب و به خون کشیدن اعتراضات مسالمت آمیز کارگران حق طلب ضروری و در اولویت قرار دارد.

ضمن محکوم نمودن این شیوه های غیرانسانی، از خواسته های مسلم کارگران هپکو حمایت می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران دستگیر شده می باشیم.
تجمع، اعتصاب، اعتراض، تشکل حق مسلم ماست!
گروه اتحاد بازنشستگان
۲۶ شهریور ۹۸
https://t.me/GEtehadbazneshastegan

عدم دسترسی مردم آرژانتین به مواد غذایی کافی

پی تصویب طرح «وضعیت اضطراری غذایی» در مجلس نمایندگان آرژانتین، شبکه خبري فرانس ۲۴ گزارشی درباره افزایش شمار آرژانتینی‌هایی که به علت تورم دسترسی به غذای کافی ندارند پخش کرد.
گزارشگر شبکه خبری فرانس ۲۴ با حضور در مدرسه‌ای ابتدایی در یکی از محلات پرجمعیت بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، تاکید می‌کند که بیشتر دانش آموزان این مدرسه با شکم خالی به مدرسه می‌آیند. آنا دیاسپوتی معاون این مدرسه ابتدایی هم تصریح می‌کند این دانش آموزان در خانه خوب غذا نمی‌خورند.
به گفته گزارشگر سهمیه غذایی که دولت برای این دانش آموزان اختصاص داده به تازگی کاهش یافته و گوشت از فهرست غذایی آن‌ها تقریبا حذف شده است.
طی دو سال گذشته قیمت نان در آرژانیتن سه برابر شده است و برای همین خرید نان کمتر شده است. با توجه به این وضعیت غذایی، نانوایان به تدریج به توزیع نان‌های فروش نرفته خود بین فقیران روی می‌آورند.
مرد میانسالی که از دو سال پیش بیکار است می‌گوید دیگر وعده‌های متعدد غذایی ندارد و تنها وعده غذاییش صبحانه است که آن هم نانی خالی است که از این نانوا‌ها می‌گیرد.
صف گرفتن نان‌های فروش نرفته از نانوا‌ها هر هفته طولانی ترمی شود. بخشی از مردمی که در هوای سرد منتظر گرفتن این نان‌ها هستند از قشر متوسط هستند.
یکی از آن‌ها می‌گوید: اینجا به ندرت کسی در خیابان زندگی می‌کند جایی برای خوابیدن هست، اما دیگر نمیتوانیم شکم خود را سیر کنیم، پولی نداریم که از فروشگاه‌ها مواد غذایی بخریم.
به همین علت مردم آرژانتین تقریبا هرروز تظاهرات می‌کنند. آن‌ها از دولت می‌خواهند پاسخگو باشد. امروز اعضای سازمان‌های اجتماعی در برابر کاخ ریاست جمهوری چادر زده اند.
یکی از زنانی که در این چادر‌ها برای فقرا غذا درست می‌کند تاکید می‌کند که نیاز‌های غذایی مردم روز به روز بیشتر می‌شود و کار سازمان‌های اجتماعی هم روز به روز دشوارتر می‌شود.
هم اکنون کنگره آرژانتین سرگرم بررسی طرح «وضعیت اضطراری غذایی» است، اما بحران اقتصادی این کشور هر روز شدت می‌یابد.

ادوارد اسنودن در مورد خطرات استفاده از واتس آپ و تلگرام هشدار داد

ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی ایالات متحده (NSA) به مقامات دولتی پیشنهاد داد تا از پیام رسانهای واتس آپ و تلگرام استفاده نکنند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از France Inter، ادوارد اسنودن در مصاحبه با این رادیو گفت: » هر مقام دولتی که از واتس آاپ استفاده می کند دچار اشتباه می شود. فیس بوک صاحب این پیام رسان است، و آنها لایه به لایه سطوح مختلف محافظتی را پاک می کنند. »

طبق گفته اسنودن، همچنین مقامات دولتی نباید از برنامه Telegram استفاده کنند. وی تصریح کرد: استفاده از واتس اپ و تلگرام بهتر از استفاده از پیام کوتاه یا سایر پیام رسان های رمزگذاری نشده است، اما برای مقامات ارشد دولتی که از این دو برنامه استفاده می کنند بسیار ناامن است.

در ادامه، وی استفاده از پیام رسان های Signal و Wire را توصیه کرده است. طبق گفته اسنودن، استفاده از آنها مانند بقیه برنامه های از این دست، مجانی است اما از امنیت بیشتری برخوردار هستند. اسنودن می گوید، استفاده از واتس اپ و تلگرام تنها در صورتی توجیه دارد که گزینه های دیگری وجود نداشته باشند.

راهزنی و اشغالگری: اهتزاز پرچم آمریکا بر تاسیسات گازی کونیکو سوریه

اشغالگران آمریکایی در سوریه با برافراشتن پرچم کشورشان بر فراز یکی از مهمترین تاسیسات شرق سوریه، هدف اصلی حضور خود در سوریه را نشان دادند.

فرات پست (وابسته به مخالفان نظام سوریه) از حومه شرقی دیر الزور اعلام کرد ویدئویی در دست است که نشان می دهد آمریکایی ها پرچم کشورشان را بر فراز تاسیسات گازی کونیکو در شرق دیرالزور به اهتزاز در آورده اند. این کارخانه یکی از مهمترین و جدیدترین کارخانه ها در خاورمیانه است که در سال 2001 ساخته شد.

دسته‌بندی شده در: اخبار ایران و جهان, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: