پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

منطقۀ اروپا در بحران؟ – میشل شوسودوسکی – حمید محوی

منطقۀ اروپا در بحران؟ – میشل شوسودوسکی – حمید محوی

europa_0o9

منطقۀ اروپا در بحران؟

پروندۀ قضائی کریستین لَگَرد1 رئیس جدید بانک مرکزی اروپا

پروفسور میشل شوسودوسکی

ترجمۀ حمید محوی

مرکز پژوهشهای جهانی سازی 25 اکتبر 2019


متن کامل با تصاویر در اینجا


michel-chossudovsky

مادام کریستین لَگَرد در پایان مدیریتش در صندوق بین المللی پول از تاریخ 1 نوامبر 2019 برای پست ریاست بانک مرکزی اروپا برگزیده شد.

رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون که برای منافع بانکهای قدرتمند کار می کند نقش تعیین کننده ای در گزینش مادام لَگَرد داشته است.

مادام لَگَرد نه فقط از ستایش رسانه های غربی برخوردار بوده بلکه تأیید وال استریت و صندوق ذخیرۀ فدرال آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحدۀ آمریکا) را نیز دریافت کرده است. 

آنچه را که رسانه ها یادآوری آن را فراموش می کنند، این است که خانم لَگَرد یک مقام بلند پایۀ بزهکار است که در تقلب مالی دخالت داشته و یک پروندۀ قضائی دارد.

آیا منطقۀ یورو در خطر است ؟ تقلب مالی در بالاترین مراتب تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی ریشه دوانده است. یک کارمند بلند پایۀ دولتی با پروندۀ قضائی می تواند به راحتی آلت دست قرار گیرد. این مسئله به شکل پایدار در شیوۀ مدیریت بانک مرکزی اروپا تأثیر گذار خواهد بود، موضوعی که می تواند روی بافت حتا سیاست پولی بازتابهائی داشته باشد.

گزینش مادام لَگَرد در رأس بانک مرکزی اروپا موضوع هیچ بحث یا ابراز نگرانی نبود. و شهروندان اتحادیۀ اروپا از این موضوع مطلع نشدند.

او ابزار مطیع قدرت مالی و بانکی است که هم زمان صندوق بین المللی پول و بانک مرکز اروپا را کنترل می کند. پارلمان اروپا هنوز دربارۀ این موضوع سکوت کرده است.

20 دسامبر 2016 دادگاه فرانسوی کریستین لَگَرد مدیر کل صندوق بین المللی پول را در چارچوب تقلب مالی بالغ بر چندین میلیون یورو متهم اعلام کرد، در حالی که او در سال 2008 وزیر امور مالی بود.

« انتقال 404 میلیون یورو به برنارد تاپی معامله گر [دوست سرکوزی رئیس جمهور فرانسه] برای فروش یک شرکت که موضوع اقامۀ دعوا شد.» با تأیید او صورت گرفته است.

گزارشهای 2016/12/20

کریستین لَگَرد متهم شناخته شد ولی در ماجرای داوری روی برنارد تاپی محکوم نشد.

کریستین لَگَرد مسئول صندوق بین المللی پول برای نقشی که در پرداخت بحث برانگیز 400 میلیون یورو (355 میلیون لیور) به برنارد تاپی مرد داد و ستد محکوم شد.

قضات فرانسوی مادام لَگَرد را به تسامح در عدم اعتراض به پرداخت مبلغ یاد شده در داوری عمومی2 به دوست رئیس جمهور قدیمی فرانسه نیکلا سرکوزی [برنارد تاپی] متهم اعلام کردند.

مادام لَگَرد در پایان دادگاه یک هفته ای در پاریس به هیچ جزائی محکوم نشد و مجازات نخواهد شد. دیوان دادگستری جمهوری، دادگاه ویژه برای وزیران می توانست مادام لَگَرد را به یک سال زندان و جریمه ای معادل 13000 یورو محکوم کند. (اندیپندنت، 19 دسامبر 2016)

به گفتۀ روزنامۀ فیگارو : 

ماجرای تاپی کریستین لگرد گناهکار اعلام شد ولی از مجازت معاف گردید.

ویدئو – دیوان دادگستری جمهوری تشخیص داده است که وزیر اقتصاد قدیمی سهل انگاری کرده و با عدم درخواست مهلت در پروندۀ داوری روی تاپی – آدیداس Adidas. صندوق بین المللی پول اعتماد خودش را تمدید کرد.

رأی دیوان دادگستری جمهوری وقوع تقلب در صندوق دولتی را تأیید کرد که بدون آن کریستین لَگَرد نمی توانست متهم اعلام شود.

در نتیجه دیوان دادگستری به گونۀ دیگری تصمیم گرفت. برای دادگاه، اگر مادام لَگَرد اقدام به درخواست مهلت می کرد3، این فرآیند جدید « می توانست به کشف تقلب مالی بیانجامد». با پذیرش رأی دادگاه، او (مادام لَگَرد) تصاحب آن 400 میلیون یورو را برای زوج تاپی (برنارد تاپی) اجتناب ناپذیر کرد»، یعنی جبران خسارت عظیمی که به شکل کلاهبردارانه بدست آوردند. (فیگارو، 19 دسامبر 2016)4

آیا چنین امری در فرانسه عادی ست ؟ مادام لَگَرد «متهم» اعلام شد بی آن که یک سال حبس اعلام شده از سوی دیوان دادگستری به اجرا گذاشته شود : بزهکارانی که از صفوف بلند پایگان هستند به گونۀ خاصی با آنان رفتار می شود. او به طریق اولی بجای «تبانی» به «سهل انگاری» در تقلب چندین میلیونی متهم شد.

نقطۀ اوج طنز این ماجرا اینجاست که مادام لَگَرد بجای مجازات پاداش دریافت کرد. با وجود پروندۀ قضائی، به حرفۀ او لطمه ای وارد نیامد و برای مدیریت صندوق بین المللی پول (2019-2011) و بانک مرکز اروپا (-2019) برگزیده شد.

نکتۀ معنی دار این « سهل انگاری » برای مالیات دهندگان فرانسوی بیش از 400 میلیون یورو برای پرداخت جبران خسارت به آقای برنارد تاپی دوست آقای نیکلا سرکُوزی خرج برداشت.

در حالی که مدیریت مادام لَگَرد در صندوق بین المللی پول (2011-2019) یک فاجعه بوده، شورای اداری صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که «اعتماد کامل» به رهبر خود دارد. (بی بی سی، 20 دسامبر 2016).

چه گفتار بی هوده ای : شورای اداری صندوق بین المللی پول، متشکل از 24 عضو به ریاست مدیر کل صندوق بین المللی پول کریستین لَگَرد طی دوران ریاست او (2019-2011) بوده اند (احتمالاً به استثناء گردهمآئی برای اعلام « اطمینان کامل » شورای اداری صندوق بین المللی پول نسبت به کریستین لَگَرد).

به میمنت تصمیم شورای اداری صندوق بین المللی پول که متهم ریاست آن را به عهده داشته، قضات فرانسوی تصمیم گرفتند مجازات یک سال حبس را علیه متهم به اجرا نگذارند.

کریستین لَگَرد از صندوق بین المللی پول و شورای اداری صندوق بین المللی پول ابراز تشکر کرد. ترازنامۀ این گردهمآئی شورای اداری صندوق بین المللی پول به نفع کریستین لَگَرد علنی نشد و به اطلاع عموم نرسید.

بی هیچ مانعی و بی هیچ بحثی، گزینش او در رأس بانک مرکزی اروپا از سوی شورای اروپا در ژوئیۀ گذشته تأیید شد. با وجود پروندۀ قضائی، لَگَرد دورۀ مدیر کلی خود را در بانک مرکزی اروپا از 1 نوامبر آغاز خواهد کرد، تاریخ مهم در سیر تحولی بی ثبات در بازار تبادل ارز خارجی که همراه است با مهلت برکسیت از سوی بوریس جانسون در 31 اکتبر. 

متهم محاکمه و بزهکاری او محکوم شد، ولی اطلاق « سهل انگاری » اصطلاحی ست که [جرم را با کار بست شیوۀ زبانی خاص دوران لیبرالیسم که هر اقدام ضد اجتماعی را واژگونه] و به شکل فوق العاده ای بی اهمیت و واژگونه جلوه می هد، گزینش او در رأس بانک مرکزی اروپا فاجعۀ بزرگی برای میلیونها شهروند اروپائی ست.

اکوادور الگوی اصلاحات نئولیبرالی از سوی صندوق بین المللی پول به مدیریت کریستین لَگَرد

در ژانویه 2019، مدیر کل صندوق بین المللی پول، کریستین لَگَرد با رئیس جمهور اکوادور لنین مورنو5 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس دیدار کرد. دو ماه بعد یک « پاکت » از اصلاحات اقتصادی مرگبار با [مارک اطمینان بخش] صندوق بین المللی پول نهائی شد.

در حالی که رفائیل کوریا6 رئیس جمهور پیشین اکوادور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به مثابه « خون آشام نئوکلونیالیسمی که می خواهد حاکمیت کشورهای کوچک را بمکد » افشا می کرد ولی لنین مورنو کاملاً به برنامۀ نئو لیبرال صندوق بین المللی پول پیوست.

در مارس 2019، توافق « وام تقلبی » بالغ بر 4،2 میلیارد دلار با صندوق بین المللی به اجرا گذاشته شد که پیامد آن دامن زدن به فقر عمومی از راه کاهش دستمزدهای تعیین شده، اخراج آموزگاران و کارگران بخش بهداشت، موج خصوصی سازی خدمات اجتماعی، روندی تورم آسا که سرانجام به فروپاشی عمومی قدرت خرید خواهد انجامید.

گسترش نقش صندوق بین المللی پول به اتحادیۀ اروپا

صندوق بین المللی پول سنّت دیرینه ای در دامن زدن به فقر و تخریب اقتصادی در چارچوب برنامۀ « تعدیل ساختاری » دارد. برنامۀ تعدیل ساختاری عبارت است از تحمیل اصلاحات کلان اقتصادی سر سختانه به مثابه کاهش قرض در بیش از 100 کشور در حال توسعه.

این الگوی مدیریت کلان اقتصادی نزد صندوق بین المللی پول (که تا کنون در چندین کشور اروپائی به کار بسته شده است) آیا به همۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا گسترش خواهد یافت ؟ شایستگی کلی بحران اکوادور کدام است ؟ و کدام نتایج برای اتحادیۀ اروپا قابل تصور خواهد بود ؟ نقش کریستین لَگَرد در بانک مرکزی اروپا چه خواهد بود ؟

اقتدار مالی و بانکی (که از گزینش لَگَرد برای مدیریت صندوق بین المللی پول و در عین حال بانک مرکزی اروپا پشتیبانی کرد) خواهان بازتولید «طبّ اقتصادی» در کل اتحادیۀ اروپاست یعنی از همان نوعی که صندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرد. از این پس، تبعیض به نفع کشورهای «در حال توسعه» از بین می رود. اصلاحات اقتصادی خشونتبار در همۀ جهان به اجرا گذاشته می شود.

منتظر چه چیزی می توانیم باشیم ؟ سناریوی گسترش فقر سیستماتیک و طراحی شده برای اتحادیۀ اروپا با تحمیل همان نوع اصلاحات نئولیبرالی که به کشورهای در حال توسعه تحمیل کردند.

منطقۀ یورو در بحران

علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا به مدیریت کریستین لَگَرد دُلاریزاسیون یورو را تسهیل خواهد کرد بی آنکه از تحریف و تقلبات بازارهای پول حرف بزنیم که به سهم خود میلیونها نفر را به فقر خواهد کشاند.

هشت سال پیش، بازگشت به گذشته ماه مه – ژوئن 2011. گزینش کلاهبردارانۀ مادام لَگَرد در رأس صندوق بین المللی پول

رسوائی عملیات پرستو (دام شیرین – یا دام عسلاستروس کان Strauss Khan مشهور به DSKنقش تعیین کننده ای در پیوستن مادام لَگَرد به صندوق بین المللی پول داشت، در حالی که نقش او به عنوان وزیر امور مالی فرانسه در تقلب مالی 400 میلیون یوروئی پروندۀ شناخته شده ای داشت.

در آن دوران، رسانه ها بیشتر روی قربانی فرضی، خدمتکار هتل متمرکز شده بودند تا نگاه انداختن به آنانی که پشت پرده سر نخ را بدست داشتند و چیزی که آشکارا یک صحنه پردازی سیاسی بود.

مدرک معتبری علیه استروس کان وجود نداشت. دادستانها از همان آغاز تحقیقات به این موضوع آگاه بودند. عملیات مخفیانه در پروندۀ استروس کان عبارت بود از حفظ اتهامات علیه استروس کان تا وقتی که برای تغییر رژیم در صندوق بین المللی پول کافی باشد.

گزارش دادستان منطقۀ نیویورک سیروس ونس جوان Cyrus Vance Junior مبنی بر بی گناهی استروس کان در همۀ اتهامات علیه او، سه روز پس از تأیید گزینش کریستین لَگَرد برای پُست مدیر کلی صندوق بین المللی پول منتشر شد.

اگر این گزارش چند روز زودتر اعلام می شد، نامزدی لَگَرد در رأس صندوق بین المللی پول بی گمان زیر سؤال می رفت.

آیا دادستان سیروس ونس جوان (پسر وزیر امور خارجۀ قدیمی سیروس رابرت ونس) رابطه ای با رئیس جمهور فرانسه نیکلا سرکوزی داشته است ؟ این موضوع تأیید نشده. آیا نیکلا سرکوزی مخفیانه در ماجرای استروس کان دخالت داشته است.

مشاهدات نهائی

بانک مرکزی اروپا در جایگاه ابزار توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به نوعی خاص ربوده شده است. سیاست پولی عملاً خصوصی سازی شده و مدیریت بانک مرکزی بطریق اولی بدست قدرت مالی ست. شورای اروپا به ناحق مجبور بود گزینش کریستین لَگَرد را بپذیرد.

شهروندان اروپائی باید موضع گیری محکمی اتخاذ کنند. بسیج عمومی علیه گزینش کریستین لَگَرد باید در نظر گرفته شود.


لینک متن اصلی : 

ترجمۀ حمید محوی

پاریس، 4 نوامبر 2019

1 Christine Lagarde

2 مترجم : نوعی اقامۀ دعوا که طرفین دعوا با توافق یکدیگر تصمیم می گیرند که موضوع دعوا را بجای محضر قاضی دولتی به دادگاه اختیاری ببرند. متأسفانه ترجمۀ مؤسسات و روندهای حقوقی در فرانسه اندکی برای مترجم فارسی مشکل است و باید به شکل تقریبی داوری عمومی را به مثابه ترجمۀ تحت الفظی Arbitrage publique بپذیریم.

3 Un recours en annulation : le recours en annulation

مترجم : درخواست مهلت : متأسفانه ترجمۀ اصطلاحات حقوقی و مؤسسات مربوط به اتحادیۀ اروپا که به روندهای خیلی پیچیده دلالت می کند ترجمۀ آن برای من خیلی پیچیده وتقریباً ناممکن است با وجود این در بررسی مختصری که انجام دادم فقط مفهومی کلی از آن را افاده به معنا کردم تا ادامۀ ترجمه امکان پذیر شود.

4 مترجم : در اینجا به روشنی همبستگی طبقاتی را با همکاری دولت می بینیم. در آینده در کتاب « خشونت ثروتمندان» نوشتۀ زوج جامعه شناس فرانسوی میشل پنسون و مونیک پنسون شارلو این واقعیت اجتماعی و طبقاتی را در اشکال گستره و با نمونه های دیگر خواهیم دید.

5 Lenin Moreno

6 Rafael Correa

دسته‌بندی شده در: سرتیتر, عمومی

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: