پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

احکام صادره علیه علی نجاتی، فوری و بی قید و شرط باید ملغی گردد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حکم صادره بر علیه علی نجاتی را شدیدا محکوم کرده و اعلام می داریم که صدور این گونه احکام ضد کارگری نمی تواند باعث رعب و وحشت کارگران در ادامه مبارزه بر علیه ستم و استثمار باشد، تا ستم و استثمار وجود داشته باشد مبارزه طبقاتی کارگران ادامه خواهد داشت.

احکام ظالمانه باید سریعا لغو شود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, [12.12.19 16:00]

اختصاصی

✅روایت وکیل کارگران هفت‌تپه از آخرین وضعیت پرونده‌‌های کارگری در گفت‌وگو با امتداد؛ محکومیت علی نجاتی به پنج سال حبس

📌فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ضمن اشاره به رویکرد قضایی درخصوص برخی از پرونده‌های کارگران، در گفت‌وگو با امتداد اظهار داشت:

📌متٲسفانه، تصور غالب به وجود آمده در اذهان جامعه این نیست که مٲمورین امنیتی، ضابط و تحت امر قضات هستند و زمان آن رسیده که قوه قضاییه و قضات دادگستری در تصمیم های‌شان، مرزبندی و استقلال لازم را از مراجع امنیتی به مردم ثابت کنند‌.

📌علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نوزدهم آبان ماه به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه بیست و هشتم دادگاه‌های انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه با حضور نماینده دادستان محاکمه و نهایتا به پنج سال حبس محکوم شده است.

📌این موکل من از متهمان پرونده هفت تپه در دوازدهم مردادماه به همراه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و هیئت تحریریه نشریه گام احضار شده بود. با این حال مشخص نیست که چرا محاکمه وی به صورت جداگانه در نوزدهم آبان ماه برگزار شد. این در حالی است که ماهیت اتهام انتسابی مشترک که «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بوده، رسیدگی توٲمان و همزمان را ایجاب می‌کرد.

📌مراجع قضایی، برخی گزارش‌های غیر مستند مراجع امنیتی را پشت واژه‌های مبهم و کلی، مانند «رصد اطلاعاتی»، بدون بررسی درستی یا نادرستی آنها، مبنای صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای کارگران قرار داده‌اند.

📌متاسفانه در برخی از دادگاه‌های ما، کیفر حق‌خواهی کارگران هفت تپه، حامیان و فعالان کارگری، حبس و شلاق است. سیستم قضایی و امنیتی با برخورد دوگانه با علم به قصور کارفرما در تجمعات و اعتصاب ها، به‌ جای تسریع در روند رسیدگی به پرونده اتهامی اقتصادی کارفرما، یکی پس از دیگری، کارگران را به حبس و شلاق محکوم می‌کند.

📌پیش از این نیز در دو پرونده در شعبه یکصد و دو کیفری دادگاه‌های شهرستان شوش به ریاست قاضی سراج، کارگران هفت تپه به احکام حبس و شلاق محکوم شدند که جلسه‌های دادگاه تجدیدنظر آن‌ها، ۱۶ و ۲۴ دی‌ماه در شعبه شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.

📌همچنین، برخی از کارگران هفت‌تپه از جمله یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، مسلم چشم‌خاور و ایمان اخضری برای رسیدگی به پرونده اتهامی اخلال در نظم عمومی در تاریخ ۲۷ آذرماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش احضار شده‌اند و پرونده‌های متعدد دیگری در شعب دوم بازپرسی و پنجم دادیاری شهرستان شوش علیه کارگران مطرح است.

📌ناگفته نماند، در پرونده‌هایی که وکالت کارگران هفت‌تپه را به عهده داشته‌ام، تجمع کارگران، همواره مسالمت‌آمیز و جهت مطالبات صنفی بوده و با این وجود، این شعب دادسرا و دادگاه در پرونده‌های عینا مشابه، رویه واحدی ندارند.

📌در چند پرونده، قرار منع تعقیب و حکم برائت کارگران هفت‌تپه صادر شده و در برخی نیز به محکومیت حبس و شلاق منجر شده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, [12.12.19 16:00]

اختصاصی

✅روایت وکیل کارگران هفت‌تپه از آخرین وضعیت پرونده‌‌های کارگری در گفت‌وگو با امتداد؛ محکومیت علی نجاتی به پنج سال حبس

📌فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ضمن اشاره به رویکرد قضایی درخصوص برخی از پرونده‌های کارگران، در گفت‌وگو با امتداد اظهار داشت:

📌متٲسفانه، تصور غالب به وجود آمده در اذهان جامعه این نیست که مٲمورین امنیتی، ضابط و تحت امر قضات هستند و زمان آن رسیده که قوه قضاییه و قضات دادگستری در تصمیم های‌شان، مرزبندی و استقلال لازم را از مراجع امنیتی به مردم ثابت کنند‌.

📌علی نجاتی، کارگر اخراجی و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در نوزدهم آبان ماه به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه بیست و هشتم دادگاه‌های انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه با حضور نماینده دادستان محاکمه و نهایتا به پنج سال حبس محکوم شده است.

📌این موکل من از متهمان پرونده هفت تپه در دوازدهم مردادماه به همراه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و هیئت تحریریه نشریه گام احضار شده بود. با این حال مشخص نیست که چرا محاکمه وی به صورت جداگانه در نوزدهم آبان ماه برگزار شد. این در حالی است که ماهیت اتهام انتسابی مشترک که «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بوده، رسیدگی توٲمان و همزمان را ایجاب می‌کرد.

📌مراجع قضایی، برخی گزارش‌های غیر مستند مراجع امنیتی را پشت واژه‌های مبهم و کلی، مانند «رصد اطلاعاتی»، بدون بررسی درستی یا نادرستی آنها، مبنای صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای کارگران قرار داده‌اند.

📌متاسفانه در برخی از دادگاه‌های ما، کیفر حق‌خواهی کارگران هفت تپه، حامیان و فعالان کارگری، حبس و شلاق است. سیستم قضایی و امنیتی با برخورد دوگانه با علم به قصور کارفرما در تجمعات و اعتصاب ها، به‌ جای تسریع در روند رسیدگی به پرونده اتهامی اقتصادی کارفرما، یکی پس از دیگری، کارگران را به حبس و شلاق محکوم می‌کند.

📌پیش از این نیز در دو پرونده در شعبه یکصد و دو کیفری دادگاه‌های شهرستان شوش به ریاست قاضی سراج، کارگران هفت تپه به احکام حبس و شلاق محکوم شدند که جلسه‌های دادگاه تجدیدنظر آن‌ها، ۱۶ و ۲۴ دی‌ماه در شعبه شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.

📌همچنین، برخی از کارگران هفت‌تپه از جمله یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد خنیفر، مسلم چشم‌خاور و ایمان اخضری برای رسیدگی به پرونده اتهامی اخلال در نظم عمومی در تاریخ ۲۷ آذرماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش احضار شده‌اند و پرونده‌های متعدد دیگری در شعب دوم بازپرسی و پنجم دادیاری شهرستان شوش علیه کارگران مطرح است.

📌ناگفته نماند، در پرونده‌هایی که وکالت کارگران هفت‌تپه را به عهده داشته‌ام، تجمع کارگران، همواره مسالمت‌آمیز و جهت مطالبات صنفی بوده و با این وجود، این شعب دادسرا و دادگاه در پرونده‌های عینا مشابه، رویه واحدی ندارند.

📌در چند پرونده، قرار منع تعقیب و حکم برائت کارگران هفت‌تپه صادر شده و در برخی نیز به محکومیت حبس و شلاق منجر شده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, [12.12.19 17:01]
[ Photo ]
احکام صادره علیه علی نجاتی، فوری و بی قید و شرط باید ملغی گردد.

نانکارآزادی_

شادیرفاهآبادی

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه🔻

syndica.hafttape@gmail.com

🔻 صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه ⬇️

@syndica_7tape

با کلیک روی آدرس زیر 👇👇👇
@Sandika7tapeh
اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .
اعتراض ، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان ، آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.

آدرس صفحه اینستاگرام 👇👇👇
سندیکای کارگران هفت تپه
Http://Instagram.com/syndicahafttp

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, [13.12.19 21:20]
🍂🍁

زورگیری ِقوه قضائیه با احکام طولانی مدت از کارگران!

علی نجاتی کارگر شرکت نیشکر و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که پیش از این از کار اخراج و مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده بود، طی حکمی از سوی دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد. اتهاماتی که به علی نجاتی نسبت داده شده بیش از آنکه دارای وجاهت قانونی و عادلانه باشد به زور گیری از سوی مقامات قضائی شباهت دارد.
نکته دیگر قضیه این است که ایشان پیش از این نیز به همین اتهامات در چند نوبت مکرر محاکمه و حتی به زندان محکوم شده اند. اتهاماتی که آقای نجاتی به یمن قضاوت دادگاه «صالحه»باید همواره علیه خود به دوش کشد، دفاع از حقوق کارگران، مشارکت در تشکیل سندیکا، مسافرت به فرانسه به عنوان نمایده کارگران نیشکر هفت تپه و نماینده کارگران ایران و ایراد سخنرانی در مجامع کارگری به نفع کارگران است. از نظر مقامات قضائی این موارد جرائمی هستند که موجب تشویش افکار عمومی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام شده است!
اعتراضات و اعتصابات متعدد کارگران نیشکر هفت تپه، و سایر بخش ها و مراکز کارگری نشان داده است که برخورد امنیتی و پرونده سازی و به محاکمه و حبس کشاندن کارگران و فعالان، پاسخی سرکوبگرانه به فقر و گرسنگی کارگرانی است که ماهها حقوقشان معوق مانده و در ناامنی معیشتی به سر می برند. اعتراض به این شرایط نه تنها جرم نیست بلکه حتی طبق قوانین موجود جزو حقوق کارگران می باشد.
ضمن محکوم نمودن این احکام ظالمانه صادره و اتهامات واهی، یکصدا به حمایت از همکار بازنشسته علی نجاتی و سایر کارگران و فعالان برخیزیم.
جای کارگر زندان نیست!

گروه اتحاد بازنشستگان
۲۲/آذر/۱۳۹۸

احضار تلفنی تعداد زیادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به پلیس امنیت (https://t.me/vahedsyndica/3374)

طی روزهای گذشته ۱۶ تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را تلفنی به پلیس امنیت احضار کرده‌اند. یکی از اعضای سندیکا که در پی احضار، به پلیس امنیت مراجعه کرده است، بازجویی و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته است. بازپرس شعبه دو دادسرای اوین به پلیس امنیت ماموریت داده تا از اعضای شناخته شده سندیکا تعهدی مبنی بر عدم فعالیت صنفی و سندیکایی و عدم حضور در تجمعات اعتراضی سندیکا اخذ گردد. در این راستا آقایان سعیدی، طالب مقدم، رضوی، شهابی، فریدونی، اصلاغی، حیدری، پیرهادی، کمساری، تاخیری، قاسمی، نعمتی‌پور، توسلی، محرم زاده، باباخانی، شکاری تلفنی به پلیس امنیت احضار شده‌اند. شایان ذکر است سعیدی و طالب مقدم پس از دستگیری در روز جهانی کار با اتهامات واهی به احکام طویل مدت زندان، تبعید و شلاق محکوم شده‌اند و رضوی نیز حکم حبس تعلیقی دارد و شهابی در ماه گذشته دو مرتبه از سوی بازپرس شعبه دو دادسرای امنیت اوین بازجویی شده است و آقایان شهابی، سعیدی، محرم‌زاده، کریمی سبزوار و خانم شیری هر کدام از سال‌ها پیش تا اکنون اخراج از کار هستند.

این داغ و درفش نشان دادن به اعضای سندیکا در حالیست که مطابق مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار، با عنوان آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی، کارگران می‌توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمان‌های خود را تشکیل دهند و یا به سازمان‌های موجود بپیوندند. و بر اساس بند ۲ همین مقاوله نامه «مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.» ماده ۴ مقاوله مذکور نیز مقرر می‌دارد: «سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را نمی‌توان با احکام اداری منحل یا توقیف کرد.» با این‌جود سندیکای کارگران شرکت واحد از سال ۸۳ تا اکنون مورد سرکوب دستگاه‌های مختلف حاکمیتی نظیر، بازداشت حدود ۳۰۰ تن از اعضای سندیکا ظرف ۴۸ ساعت پیش از اعتصاب، به آتش کشیدن دفتر سندیکا، حمله عوامل دولتی به دفتر سندیکا و ضرب جرح اعضا و تخریب اموال سندیکا، صدها مورد بازداشت اعضا، صدها مورد اخراج از کار اعضا، تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام تعزیری و تعلیقی برای اعضای سندیکا قرار گرفته است. تا جایی که از سال ۸۴ تا سال ۹۶ دایما اعضایی از سندیکا در زندان بوده‌اند و از سال ۸۴ تاکنون هر ساله هیات اعزامی دولت به سازمان جهانی کار راجع به سرکوب علیه سندیکا کارگران شرکت واحد و دیگر کارگران زندانی در کشور بازخواست شده است.

کارگران شرکت واحد با تجربه‌ای که از تشکل‌های وابسته به دولت (شورای اسلامی کار) دارند اقدام به بازگشایی مجدد سندیکای خود در سال ۸۳ کرده‌اند و این سندیکا با پشتیبانی کارگران به دفاع از کارگران ادامه داده است و دستاوردهای شگرفی در زمینه افزایش مزد کارگران و دریافت مسکن برای گروه بزرگی از کارگران، افزایش هزینه مسکن، افزایش هزینه ناهار و انواع مزایای رفاهی برای کارگران داشته است. از داغ و درفش نشان دادن به سندیکا تا سندیکا سازی دولتی بوسیله اجیر کردگان مدیریت شرکت واحد و نهادهای امنیتی نتوانسته مانع از فعالیت سندیکا گردد و در دفاع از حقوق کارگران فعالیت سندیکا ادامه خواهد یافت.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فشار اخیر دستگاه قضایی و امنیتی به اعضای خود برای انحلال سندیکا و متوقف کردن فعالیت‌های حق‌طلبانه را محکوم می‌کند. در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه نسبت به گسترش فقر که از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن صدها نفر کشته و بیش از هشت هزار نفر بازداشت شدند مسئولان کشور مدعی شدند اعتراضات آرام را برسمیت می‌شناسند پس چگونه است که به فاصله کمتر از یک ماه اینچنین به اعضای سندیکای برآمده از خواست کارگران را سرکوب می‌کنند؟ ایجاد سندیکای مستقل حق مسلم کارگران است و مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ کارگری نمی‌توان از عضویت در سندیکا منع کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۹ آذر ۹۸

لینک کانال
t.me/vahedsyndica (https://t.me/vahedsyndica)

دسته‌بندی شده در: کارگری, سرتیتر

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

<span>%d</span> وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: