پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

ماه: مارس 2020

پیوند در جهت وحدت کمونیست‌های ایران انحلال خود را اعلام می‌کند

پیوند در جهت وحدت کمونیست‌های ایران انحلال خود را اعلام می‌کند ما، کوشندگان در جهت وحدت کمونیست‌های ایران، امروز به گذشته بیش از بیست سال تلاش خود نظر می‌اندازیم. بیش از پانزده (۱۵) سال با سازمان‌ها و شخصیت‌های کمونیستی ایران در تماس، بحث و تبادل نظر بودیم و امروز ناگزیر به بیان این واقعیت هستیم… ادامهٔ مطلب ›