پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

تئوریک rss

استعمار مجدد آمریکای لاتین و جنگ علیه ونزوئلا – جیمز پتراس – آمادور نویدی

(0)
16. مه 2019

استعمار مجدد آمریکای لاتین و جنگ علیه ونزوئلا – جیمز پتراس – آمادور نویدی   تاریخ ثابت کرده است، که قدرت امپریالیستی می‌تواند شکست بخورد‌ و همکارانش را نیز از دست بدهد، اما در حالی‌که آمریکا پایگاه‌های نظامی و قدرت اهرم های اقتصادی خود را حفظ کند، می‌تواند و خواهد توانست همه ابزارهای قدرت را جهت… ادامهٔ مطلب ›

پ) سوسیالیسم · تاکتیک مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا (زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسیسم) نوشتۀ ولادیمیر ایلیچ لنین ترجمۀ سهراب شباهنگ

سوسیالیسم از آنچه گفته شد آشکار می شود که مارکس اجتناب ناپذیری تحول جامعۀ سرمایه داری به جامعۀ سوسیالیستی را کلا و منحصراً از قانون اقتصادی حرکت جامعۀ معاصر استنتاج می کند. اجتماعی شدن کار که با سرعت فزاینده در هزاران شکل به پیش می رود و خود را به نحو خیره کننده ای در… ادامهٔ مطلب ›

(زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح مارکسیسم) نوشتۀ ولادیمیر ایلیچ لنین ترجمۀ سهراب شباهنگ

ب) آموزۀ اقتصادی مارکس · قانون ارزش · قانون ارزش اضافی آموزۀ اقتصادی مارکس مارکس در مقدمۀ «سرمایه» می نویسد: «هدف نهائی این اثر عریان کردن قانون اقتصادی جامعۀ مدرن است» (یعنی جامعۀ سرمایه داری یا بورژوائی). محتوای آموزۀ اقتصادی مارکس چنین است: کاوش در روابط تولیدی جامعۀ معینی که تاریخا تعیین شده؛ تولد، تکامل… ادامهٔ مطلب ›

آموزۀ مارکس نوشتۀ ولادیمیر ایلیچ لنین ترجمۀ سهراب شباهنگ

آموزۀ مارکسیستی مارکسیسم دستگاه نظرات و آموزش های مارکس است. مارکس نابغه ای بود که سه جریان عمدۀ ایدئولوژیک سدۀ نوزدهم، متعلق به سه تا از پیشرفته ترین کشورهای نوع بشر، را ادامه داد و کامل کرد: فلسفۀ کلاسیک آلمان، اقتصاد سیاسی کلاسیک انگلیس و سوسیالیسم فرانسوی همراه با آموزه های انقلابی فرانسوی به طور… ادامهٔ مطلب ›

مارکس و انگلس – ایرینگ فِچِر – ظفردخت خواجه پور

مارکس و انگلس – ایرینگ فِچِر – ظفردخت خواجه پور مارکس و انگلس هرمن اُنکِن ( Hermann Oncken) با آوردن نقل قولی از ارسطو که میگوید: «برابری روح رفاقت است» معتقد است که یک چیز اساسی دیگر نیز به عنوان همسانی آشکار به رابطه دوستانه تعلق دارد و این واقعیتی را می آموزد که دوستی های ارزشمند در… ادامهٔ مطلب ›

مُدگرایان مارکسیست

گرچه این به خودی خود یک «موضع» نیست، اما برخی مارکسیست‌ها نیز مُدگرایان برجسته‌ای بوده، و برخی دیگر آشکارا ساده‌‌پوش بوده اند. اما، یک رویکرد مارکسیستی می‌تواند بسیار آشکارکننده باشد. مُد (به طور قابل استدلال) منحصر به نوع بشر و یک مشخصه آن است. امروز، مُد تلاش می‌کند «ما را متقاعد سازد با پولی که… ادامهٔ مطلب ›

سه منبع ماركسيسم اثر تاريخى ماركس

سه منبع مارکسیسم اثر تاریخی مارکس کارل کائوتسکی این متن برای نخستین بار در سال 1908 به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد مرگ کارل مارکس منتشر شده است. 1 l’Archive Internet des Marxistes https://www.marxists.org/francais/kautsky/works/1908/00/kautsky_19080000.htm 1908 Un texte publié pour la première fois en 1908, pour le vingt-cinquième anniversaire de la mort de K. Marx. Les… ادامهٔ مطلب ›

سوسیالیسم خرده بورژوایی و سوسیالیسم پرولتری: لنین

  سوسیالیسم خرده بورژوایی و سوسیالیسم پرولتری لنین   امروزه در میان آئین های سوسیالیستی گوناگون در اروپا، مارکسیسم قطعاً و کاملا غالب بوده و مبارزه برای برقراری نظام سوسیالیستی تقریباً تنها به شکل مبارزه طبقه کارگر تحت رهبری احزاب سوسیال دمکرات انجام می گیرد. ولی این غلبه کامل سوسیالیسم پرولتری که بر آموزشهای مارکسیسم… ادامهٔ مطلب ›

سخنرانی دربارۀ رابطۀ میان کارگران و روشنفکران در درون سازمان‌های سوسیال‌دمکرات و.ا.لنین

لنین : قرار دادن کارگران در سطح کمیته‌ها، یک وظیفۀ سیاسی و نه صرفاً آموزشی است. کارگران غریزۀ طبقاتی دارند و اگر تجربۀ سیاسی پیدا کنند، خیلی زود به سوسیال‌دمکرات‌های متعهدی مبدل می‌شوند. من قویاً مدافع حضور هشت کارگر به ازای هر دو روشنفکر در کمیته‌هایمان هستم. سخنرانی دربارۀ رابطۀ میان کارگران و روشنفکران در درون… ادامهٔ مطلب ›

امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم و. ای. لنین

    امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم و. ای. لنین آیا هیچ گونه ارتباطی بین امپریالیسم و پیروزی وحشتناک و تنفرآوری که اپورتونیسم (در شکل سوسیال – شووینیسم) در جنبش کارگری اروپا به دست آورده وجود دارد؟ این است سؤال اساسی سوسیالیسم مدرن. و چون در ادبیات حزبمان بطور کامل، اولا خصوصیت امپریالیستی عصر ما… ادامهٔ مطلب ›