پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

تئوریک rss

مارکسيسم و رفرميسم: و. ا. لنين

(0)
18. سپتامبر 2018

مارکسيسم و رفرميسم: و. ا. لنين مارکسيستها، برخلاف آنارشيستها، مبارزه برای اصلاحات، يعنی اقداماتی را که بدون انهدام قدرت طبقه حاکم وضعيت زحمتکشان را بهبود بخشند، برسميت ميشناسند. اما در همان حال با رفرميستها، که اهداف و فعاليتهای طبقه کارگر را بطور مستقيم يا غير مستقيم به کسب اصلاحات محدود ميکنند، به قاطعانه‌ترين مبارزه دست… ادامهٔ مطلب ›

روز مزد عادلانه در برابر روز كار عادلانه

روز مزد عادلانه در برابر روز كار عادلانه فردريش‏ انگلس برگردان: فرهاد نيكو   قريب پنجاه سال است، كه اين شعار جنبش‏ طبقه‌ى كارگر انگلستان بوده است. شكى نيست كه اين شعار در دوران عروج اتحاديه‌هاى كارگرى، پس‏ از الغاى قانون ننگين «كامبيناسيون» در 1824(1)، شعار مطلوب و كارسازى بوده است. هم چنين اين شعار… ادامهٔ مطلب ›

دين از ديد روزا لوکزامبورگ

دين از ديد روزا لوکزامبورگ کليسا، برای مبارزه با سوسيا ل دمکراسی، دو وسيله در دست دارد. در جايی که مانند کشور ما (لهستان) جنبش کارگری شروع به شناساندن خود کرده است و طبقات دارنده هنوز اميدوارند که آن را نابود کنند، روحانيت با موعظه های تهديد آميز، تهمت زدن به کارگران و محکوم کردن… ادامهٔ مطلب ›

تاریخ با ضدانقلاب پایان نیافت؛ سوسیالیسم بجا و ضروریست

علیرغم این واقعیت که در پی حوادث ضدانقلابی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی همبستگی نیروهای بین المللی بطور قابل توجهی روبزوال گذاشته است، اما روشن شد که سوسیالیسم بجا و ضروری است. بن بست سرمایه داری فاسد، که بحران، فقر، بیکاری، بدبختی و جنگ ها را می آفریند، دلیل استواری است که هیچ… ادامهٔ مطلب ›