پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

تئوریک rss

مارکس و انگلس – ایرینگ فِچِر – ظفردخت خواجه پور

مارکس و انگلس – ایرینگ فِچِر – ظفردخت خواجه پور مارکس و انگلس هرمن اُنکِن ( Hermann Oncken) با آوردن نقل قولی از ارسطو که میگوید: «برابری روح رفاقت است» معتقد است که یک چیز اساسی دیگر نیز به عنوان همسانی آشکار به رابطه دوستانه تعلق دارد و این واقعیتی را می آموزد که دوستی های ارزشمند در… ادامهٔ مطلب ›

مُدگرایان مارکسیست

گرچه این به خودی خود یک «موضع» نیست، اما برخی مارکسیست‌ها نیز مُدگرایان برجسته‌ای بوده، و برخی دیگر آشکارا ساده‌‌پوش بوده اند. اما، یک رویکرد مارکسیستی می‌تواند بسیار آشکارکننده باشد. مُد (به طور قابل استدلال) منحصر به نوع بشر و یک مشخصه آن است. امروز، مُد تلاش می‌کند «ما را متقاعد سازد با پولی که… ادامهٔ مطلب ›

سه منبع ماركسيسم اثر تاريخى ماركس

سه منبع مارکسیسم اثر تاریخی مارکس کارل کائوتسکی این متن برای نخستین بار در سال 1908 به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد مرگ کارل مارکس منتشر شده است. 1 l’Archive Internet des Marxistes https://www.marxists.org/francais/kautsky/works/1908/00/kautsky_19080000.htm 1908 Un texte publié pour la première fois en 1908, pour le vingt-cinquième anniversaire de la mort de K. Marx. Les… ادامهٔ مطلب ›

سوسیالیسم خرده بورژوایی و سوسیالیسم پرولتری: لنین

  سوسیالیسم خرده بورژوایی و سوسیالیسم پرولتری لنین   امروزه در میان آئین های سوسیالیستی گوناگون در اروپا، مارکسیسم قطعاً و کاملا غالب بوده و مبارزه برای برقراری نظام سوسیالیستی تقریباً تنها به شکل مبارزه طبقه کارگر تحت رهبری احزاب سوسیال دمکرات انجام می گیرد. ولی این غلبه کامل سوسیالیسم پرولتری که بر آموزشهای مارکسیسم… ادامهٔ مطلب ›

سخنرانی دربارۀ رابطۀ میان کارگران و روشنفکران در درون سازمان‌های سوسیال‌دمکرات و.ا.لنین

لنین : قرار دادن کارگران در سطح کمیته‌ها، یک وظیفۀ سیاسی و نه صرفاً آموزشی است. کارگران غریزۀ طبقاتی دارند و اگر تجربۀ سیاسی پیدا کنند، خیلی زود به سوسیال‌دمکرات‌های متعهدی مبدل می‌شوند. من قویاً مدافع حضور هشت کارگر به ازای هر دو روشنفکر در کمیته‌هایمان هستم. سخنرانی دربارۀ رابطۀ میان کارگران و روشنفکران در درون… ادامهٔ مطلب ›

امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم و. ای. لنین

    امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم و. ای. لنین آیا هیچ گونه ارتباطی بین امپریالیسم و پیروزی وحشتناک و تنفرآوری که اپورتونیسم (در شکل سوسیال – شووینیسم) در جنبش کارگری اروپا به دست آورده وجود دارد؟ این است سؤال اساسی سوسیالیسم مدرن. و چون در ادبیات حزبمان بطور کامل، اولا خصوصیت امپریالیستی عصر ما… ادامهٔ مطلب ›

سه منبع و سه جزء مارکسيسم

سه منبع و سه جزء مارکسيسم آموزش مارکس خصومت و کينه عظيم تمام علم بورژوازى (چه فرمايشى و چه ليبرال) را، که به مارکسيسم بمثابه چيزى شبيه به يک «طريقت ضاله» مينگرد، در تمام جهان متمدن، عليه خود برميانگيزد. روش ديگرى هم نميتوان انتظار داشت، چه در جامعه‌اى که بناى آن بر مبارزه طبقاتى گذاشته… ادامهٔ مطلب ›

طبقات اجتماعی؛ لازم و زايد فريدريش انگلس

طبقات اجتماعی؛ لازم و زايد فريدريش انگلس ما، در شماره هفته گذشته، سعی کرديم نشان دهيم که طبقه سرمايه‌دار از اداره سيستم توليدی عظيم اين کشور نيز ناتوان است. …. پس درمييابيم که ما نه تنها ميتوانيم صنايع عظيم کشور را بدون دخالت طبقه سرمايه‌دار بخوبی اداره کنيم، بلکه دخالت آنها بيش از پيش بصورت… ادامهٔ مطلب ›

اتحاديه هاى كارگرى فردريش‏ انگلس

  اتحاديه هاى كارگرى     فردريش‏ انگلس  برگردان: ناصر (یک) قبلا فعاليت اتحاديه هاى كارگرى را كه موجب شدند قوانين اقتصادى مربوط به دست مزد، تا حدى به ضرر كارفرمايان اجرا گردد، مورد توجه قرار داديم. ما باز به اين موضوع مى‌پردازيم؛ زيرا اين نكته كه تمام طبقه‌ى كارگر بايد آن را به طور اساسى درك… ادامهٔ مطلب ›

سوسیالیسم یا بربریت رزا لوگزامبورگ – ترجمه ی ناهید جعفرپور

سوسیالیسم یا بربریت رزا لوگزامبورگ – ترجمه ی ناهید جعفرپور سوسیالیسم یا بربریت / رزا لوگزامبورگ / برگردان ناهید جعفرپور Linksruck ” دولت‌های سرمایه‌داری برای رقابت خویش زنجیره‌ای بی‌پایان از تسلیحات جنگی زمینی، هوائی را برای جنگ‌هائی خونین از آفریقا تا اروپا بکار گرفته‌اند و هر لحظه آماده برای شعله ور نمودن آتش جنگی جهانی می‌باشند. در تمامی… ادامهٔ مطلب ›