بساط خشونت بر زنان در سراسر دنیا برچیده باد! نوشته رفیق ستاره

  بساط خشونت بر زنان در سراسر دنیا برچیده باد! از کشتار بی رحمانه خواهران میرابال که در سال 1960 انجام شد، سال ها گذشته بود که مدافعین زنان  درسال 1981 طی گردهم آیی سالانه اشان (نشست زنان فمینیست کشورهای کاریبیک و امریکای لاتین) روز کشتار این زنان مبارز را به عنوان روز اعتراض به…

مسأله رهایی زنان بمناسبت روز هشت مارس

مسأله رهایی زنان بمناسبت روز هشت مارس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید: سر منشا خفت و سرکوبی زنان برای شناخت و مقابله با هر پدیده‌ای باید از جمله ریشه و سرچشمه آنرا شناخت. چرا از هزاران سال پیش تا به امروز به جنس زن این همه ستم و فشار روا داشته‌اند؟ آیا زن از ارزش…