پیوند – در خدمت وحدت کمونیستهای ایران

سياسى rss

جنگ بر علیه ایران ومنطقه هم اکنون جریان دارد – ابراهیم امین – مترجم:احمد مزارعی

(0)
15. ژوئن 2019

جنگ بر علیه ایران ومنطقه هم اکنون جریان دارد – ابراهیم امین – احمد مزارعی   جنگ بر علیه ایران ومنطقه هم اکنون جریان دارد نوشته ابراهیم امین سردبیر روزنامه اخبارمتعلق به ملی گرایان لبنان مترجم:احمد مزارعی ۲۴خرداد ۱۳۹۸ کسانی که ازدرگیری نظامی میان ارتش ایران وامریکا میترسند ، اینگونه فکر میکنند که انچه که اکنون… ادامهٔ مطلب ›

پروژه هولوکاست آمریکا در خاورمیانه – مارک تالیانو – آمادور نویدی

پروژه هولوکاست آمریکا در خاورمیانه – مارک تالیانو – آمادور نویدی تازمانی‌که جهان در کنترل امپراتوری یا امپراتوری بدنبال کنترل جهان است، داعش هرگز ناپدید نمی‌شود. تازمانی‌که تبلیغات جنگی غرب درحال افزایش است، و توده‌های غرب بی توجه باقی بمانند، غربی‌ها هم‌چنان براین باور می‌مانند که این جنگ‌ها بشردوستانه و یا در خدمت منافع ملی آن‌ها… ادامهٔ مطلب ›

اشتباه در جنگ و صلح – مهران زنگنه

اشتباه در جنگ و صلح مهران زنگنه بوی باروت به مشام همه می‌رسد؛ توهم است یا واقعیت؟ اکثر قریب به اتفاق وسائل ارتباط جمعی از راست تا چپ، کم و بیش، به امکان جنگ بین آمریکا و ایران پرداخته‌اند. به جز دولت اسرائیل و چند کشور عربی کم و بیش همه‌ی دول جهان رژیم‌های ایران… ادامهٔ مطلب ›

درس هایی از جنگ دو روزه ی غزه حسن توکلی

    درسهایی از جنگ دو روزهی غزه حسن توکلی در حالیکه تیمی از ارتش رژیم صهیونیسـتی بـا یـک حملـه ی کمانـدویی مشـغول نفـوذ بـه داخـل نوار غزه بودند، پس از مواجهه با مقاومت گـروههـای فلسـطینی پـس از برجـا گذاشـتن تلفـاتی بـا کمک نیروی هوایی از منطقه مـیگریزنـد. سـپس بـرای از بـین بـردن تجهیـزات و… ادامهٔ مطلب ›

در تنش رو به رشد بین ایران و آمریکا اروپا قدرتی ندارد – پاتریک کاکبورن -کاونتر پانچ -سامان

در تنش رو به رشد بین ایران و آمریکا اروپا قدرتی ندارد – پاتریک کاکبورن -کاونتر پانچ -سامان یادداشت مترجم: هر نگرشی که نسبت به جنگ داشته باشیم در شرایط حاضر دو رقیب، دودشمن دیرینه یعنی ایران و آمریکا با تمام توان و ناتوانی‌هایشان به طور عینی در برابر هم آرایشجنگی گرفته‌‌اند. خواسته یا ناخواسته با توجه به اتفاقات گذشته در خاورمیانه کشور و مردم ایراندر وضعیت سرنوشت سازی از آینده خود قرار دارند. ایرانیان با توجه به تحمل چهل سال رنج ومرارت استبداد رژیمی ارتجاعی و هشت سال جنگ طولانی بی حاصل ایران و عراق مجددا درمعرض ماجراجویی‌ها  ضد مردمی و ضد بشری دشمنان داخلی و بین‌المللی قرار گرفته‌اند. از آنجایی که دامن زدن به جنگ خانمانسوز دیگری می‌تواند تمام دستاوردها وتلاش‌های مدنی واجتماعی مردم ایران را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی طی این سال‌ها بر باد دهد، وظیفههمه ماست که به سرنوشت کشورمان حساسیت لازم را داشته  با پرهیز از بی تفاوتی وتدارکی عظیم صدای صلح در جهان را طنین انداز کنیم. طرفداران برگزیت در بریتانیا اتحادیه اروپا را به مثابه کرگدنی بسیار قدرتمندکه انگلیس باید از چنگال آن بگریزد تقبیح و محکوم می‌کنند، درست همانطور که این تشکیلات با شکست خود ثابت می‌کند که چیزی بیش از یکقدرت درجه دوم جهانی نیست.                                                                         وضعیت واقعی اتحادیه اروپا–البته پس از آمریکا، روسیه و چین– فقط باناتوانی‌اش نشان داده تا از ایران در برابر تحریم‌های آمریکا به دنبالکناره‌گیری از قرارداد هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) توسط ترامپ مراقبت نماید. یکسال پیش، آنجلا مرکل وامانوئل ماکرون بازدید تحقیر‌آمیزی از واشینگتن برای درخواست بیهوده از ترامپ و ماندن او در برجامداشتند، که رد شد.    … ادامهٔ مطلب ›

آمریکا سپاه را تروریست نامید، ارتش آمریکا چطور؟ – حزب کمونیست ترکیه

زمانی که نوشتن حقوق بین‌الملل به وسیله توده های زحمتکش زحمتکش آغاز شود، همه تعاریف با واژه‌ها سازگارخواهند بود آمریکا سپاه را تروریست نامید، ارتش آمریکا چطور؟ – حزب کمونیست ترکیه   منبع: «چپ»، پرتال خبری حزب کمونیست ترکیه نویسنده: ارهان نالاچی تارنگاشت عدالت  ایالات متحده به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برچسب تروریستی زد، ارتش ایالات متحده چطور؟ ارهان نالاچی، نویسنده «چپ» و عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ترکیه پیرامونحرکت اخیر ایالات متحده که به نیروهای ایران برچسب تروریستی زد می‌نویسد واین پرسش را مطرح می‌کند که ارتش ایالات متحده درخور چه عنوانی است. ایالات متحده در جهت بی‌ثبات کردن «جاده ابریشم جدید» که از چین شروعمی‌شود و به خاورمیانه و مدیترانه منتهی می‌گردد گام دیگری برداشته و سپاهپاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لبست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. حزب‌الله در لبنان و حشد‌الشعبی که در برابر حضورایالات متحده در عراق ایستادند پیش از این در لیستقرار گرفته بودند. با این گام، همه سازمان‌های شیعهدر خاورمیانه و شاخه‌های نظامی آن‌ها براساس فرقهدینی غیرقانونی تلقی می‌شوند. به سخن دیگر، اینسازمان‌ها در حیطه قوانین ضدترور قرار می‌گیرند. این گام بدین معنی است که ایالات متحده می‌توانداعضای این سازمان‌ها را بدون اخطار قبلی بکشد، برباید و شکنجه دهد و آن‌ها را سال‌ها بدون محاکمه–شبیه کاری که در زندان گوانتانامو می‌کند– نگه دارد. از سوی دیگر، تراکنش‌های مالی بین‌المللی که درگذشته سرویسِ همه دولت‌ها به طبقات سرمایه‌دارشان بود به استبداد علنی ایالات متحده مبدل شدهاست. لیست تروریستی داد‌و‌ستد و انتقال پول به یک سازمان قرارگرفته در لیست را سد نموده و بهطرف‌هایی که با این سازمان‌ها رابطه داشته باشند مجازات‌های مالی تحمیل می‌کند. در زمانی که طبقه کارگر شروع به شکل گرفتن کرده بود، سازمان‌هایی وجود داشتند که براساسایدئولوژی خرده‌مالکی با استفاده از تاکتیک‌های تروریستی می‌خواستند نظام بورژوایی را تغییر دهند.آن‌ها فکر می‌کردند که اگر به اندازه کافی دست به سوءقصد، بمب‌گذاری و خرابکاری بزنند، نظام سقوطخواهد کرد. با آزموده شدن مارکسیست‌ها و مبدل شدن آن‌ها به جریان غالب، به ویژه پس از انقلاب اکتبر، بسیاری ازگروه‌های تروریستی چپ از عرصه سیاسی خارج شدند. امروزه، این شیوه‌ها عمدتاً به وسیلهسازمان‌های اسلامی تحت هدایت امپریالیسم به کار گرفته می‌شود. با این وجود، مُهر تروریستی به منافع دولت‌ها در درون نظام امپریالیستی خدمت می‌کند. هر کشور لیستتروریستی خود را دارد. این لیست‌ها شامل همه نوع سازمان‌های دارای شاخه نظامی می‌شوند. آن‌هاهم‌چنین از این لیست‌ها برای منزوی کردن سیاسی و ایدئولوژیکی هر سازمانی استفاده می‌کنند.گنجاندن یک سازمان به لیست، به دولت‌ها این امتیاز را می‌دهد که غیرقانونی رفتار کنند. این به استتارماهیت یک واقعه با پرده‌ای از ترس کمک می‌نماید. به عنوان مثال، فرقه روحانی مسلمان فتح‌الله گولن در ترکیه در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دارد.این فرقه طی سال‌های جنگ سرد قطعه‌ای از فهرست اموال ناتو بود، اما پس از متلاشی شدن اتحادشوروی، این فرقه به مثابه یک فعالیت ستون پنجمی ایالات متحده در ترکیه و جهان سازمان یافته است.فرقه به مثابه یک گروه سرمایه‌‌[گذار] فعالیت می‌کرد، اما تحت این پوشش از مغزهای جوان به مثابهجاسوسان ایالات متحده عضوگیری می‌کرد و آن‌ها را پرورش می‌داد. این جنبه از سازمان را همهمی‌شناختند و به وسیله سیاستمداران نظام بورژوایی حمایت می‌شد. اما، زمانی که طبقه سرمایه‌دار ترکیه منفعت خود را به جای جذب بی‌ قید‌وشرط در امپریالیسم آمریکا دراتخاذ یک موضع پراگماتیک و مصالحه‌جویانه در درون محیط رقابت امپریالیستی دید تنش‌ها آغاز شد. درپایان، فرقه به وسیله ایالات متحده به انجام یک کودتا در ترکیه کشانده شد. مرکز فرقه تحت پوششگفتمان خدمت‌رسانی ارتجاعی به مثابه جاسوس ایالات متحد عمل می‌کرد. امروزه، دولت سعی داردهمه همکاری‌هایی را که پیش از کودتا با فرقه داشته از حافظه مردم پاک کند و با «تروریست» اعلامکردن آن علت وجودی فرقه را انکار نماید. در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ما می‌دانیم که آن‌ها طی بازسازی دولت پس از آن‌کهاسلام‌گرایان در سال ۱۹۷۸ قدرت را به دست گرفتند، تشکیل شدند و مهم‌ترین قدرت ضربتی ارتش ایرانهستند که مستقیماً به رهبر مذهبی وفادارند. در عین‌حال، آن‌ها به مثابه ابزار مهمی برای طبقهسرمایه‌دار ایران و علیه چپ و طبقه کارگر فعالیت می‌کنند و هم‌چنین قدرت اقتصادی چشم‌گیری دارند. همبستگی نظامی ایران و پیوندهای ارگانیک آن با سازمان‌های شیعه در خاورمیانه یک راز پنهان نیست.آن‌ها ممکن است در گذشته از برخی تاکتیک‌های تروریستی استفاده کرده باشند، اما، این آن‌ها را یکسازمان «تروریستی» نمی‌کند. در واکنش به گامی که ایالات متحده برداشت، ایران پرسنل ارتش ایالات متحده مستقر در خاورمیانه راتروریست اعلام کرد. این بیش‌تر یک پاسخ دیپلماتیک بود، اما، محیط خاورمیانه را به روی تحریکاتی باز کردکه ممکن است کشمکش‌های خفیف در منطقه را به جنگ مبدل نماید. پس، آیا ارتش ایالات متحده تروریستی است؟ گفته شد که ارتش ایالات متحده طی چند سال گذشته در جريان عملیات نظامی خود در عراق و سوریهموجب مرگ هزاران غیرنظامی شد. این احتمالاً به علت نژادپرستی و ذهنیت آن‌هاست که جان مردم درمنطقه را بی‌ارزش می‌داند. البته، با گفتن این، نباید فراموش کنیم که امپریالیسم و این عملیات هرگزمستمسک مشروعی نداشته اند. ارتش ایالات متحده سزاوار این است که به دلايل بسیار به مثابه یک سازمان تروریستی تعریف شود. زمانی که نوشتن حقوق بین‌الملل به وسیله توده‌های زحمتکش آغاز شود، همه تعاریف با واژه‌ها سازگارخواهند بود.

دو خبر:برزیل و حمله نظامی به ونزوئلا، جرمی کوربین: مخالف تحویل آسانژ به آمریکائیم، از آسانژ باید تقدیر کرد!

جرمی کوربین: مخالف تحویل آسانژ به آمریکائیم، از آسانژ باید تقدیر کرد! رهبر حزب کارگر انگلیس به خاطر افشای جنایات آمریکا در عراق و افغانستان از جولیان آسانژ قدردانی کرد به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس روز شنبه 24 فروردین گفت جولیان آسانژ بنیان گذار سایت افشاگر ویکی لیکس نباید به آمریکا… ادامهٔ مطلب ›

آمریکا باید به حمایت گسترده از اتحادیه های کارگری و اعتصابات سراسری در ایران بپردازد!

الگوی اتحادیه های کارگری سولیدارنوش لهستان و رهبرش لخ والسا برنامه آتی دولت ترامپ برای ایجاد بی‌ثباتی در داخل ایران ( از متن ) آمریکا باید به حمایت گسترده از اتحادیه های کارگری و اعتصابات سراسری در ایران بپردازد! حمایت از اعتصابات سندیکاها و اتحادیه های کارگری ایران، تشویق و تحریک بهاعتراضات سراسری، دامن زدن به… ادامهٔ مطلب ›

حمله به ایران – فیلیپ جیرالدی – ابوالقاسم گلستانی

حمله به ایران – فیلیپ جیرالدی – ابوالقاسم گلستانی حمله به ایران اخبار جعلی درباره یک ارتباط تروریستی می تواند بهانه برای جنگ باشد نویسنده: دکتر فیلیپ جیرالدی مترجم: ابوالقاسم گلستانی 28 فوریه 2019 – 9 اسفند ماه 1397 ناظران تحولات خاورمیانه مدتهاست که به این موضوع توجه دارند که ایالات متحده و اسرائیل در صدد… ادامهٔ مطلب ›

‎بونو در داووس ‎منبع: صدای سوسیالیستی ‎نویسنده: دان تاراگان

بونو در داووس منبع: صدای سوسیالیستی نویسنده: دان تاراگان تارنگاشت عدالت در گذشته یک سگ ژرمن شپرد داشتم، که به بیسکویت مارک بونیوس علاقه داشت. هنگامی که براینخستین بار شنیدم که پاول هیوسن به لقب «بونو» مشهور است، نمی‌توانستم نام او را از بیسکویت سگجدا کنم. وی عادت داشت در حوالی خیابان گرافتون (Grafton Street)… ادامهٔ مطلب ›