مغلطه از نوع زیبا کلام – رضا رخشان

مغلطه از نوع زیبا کلام – رضا رخشان راستش من سخنرانی جناب اقای زیباکلام را در روز دانشجو شنیدم.جدا از شرافت و انسانیتی که در ایشان سراغ داریم ولی حرفهای ایشان از ابتدا تا انتها ،مبتنی بر مغلطه و فاکتهای اشتباه بود که پذیرش آنها ،ما را از حقیقت دور می کند.کلیت بحث ایشان را میتوان…

پرسش و پاسخ های قابل بحث درباره اوضاع جهان ( بخش ششم و هفتم) نوشته رفیق یونس پارسا بناب

پرسش و پاسخ های قابل بحث درباره اوضاع جهان ( بخش ششم و هفتم) پرسش و پاسخ های قابل بحث درباره  اوضاع جهان ( بخش ششم و هفتم)  پرسش هشتم یونس پارسا بناب – به نظر شما چرا عصر حاضر ( نیمه اول قرن بیست و یکم ) هنوز هم با همان موانع و چالش هائی…

پرسش ها و پاسخ های قابل بحث

یونس پارسابناب بخش اول درآمد – بررسی وقایع پرتلاطم و چشمگیر اخیر در صحنه بین المللی  جملگی بطور روشن نشان می دهند که آفتاب عمر راس نظام از نصف النهار موقعیت پر از پر ستیژ و هژمونیکی خود گذشته و به افق پیری ، فرتوتی و بی ربطی گام نهاده است . – در پرتو…

«دنیا در اختیار یک گروه نامریی است»

هانس یورگن یاکوبس درباره مناسبات قدرت در سرمایه داری جهانی شده برگردان: آرش برومند منتشر شده در نگرش ما معمولن فکر می کنیم که دنیا در اختیار سیاستمداران است که توسط مردم انتخاب می شوند. شاید هم فکر کنیم که متعلق به بانک ها و سرمایه است. من اما معتقدم که جهان متعلق به یک…